O nás

Liberecká univerzita vznikla v roce 1953 jako Vysoká škola strojní v Liberci. Instituce byla založena průkopníky v tradičním průmyslovém regionu a již od počátku bylo snahou vzdělávat kvalifikované inženýry pro odbornou práci. O sedm let později ke strojní fakultě přibyla fakulta textilní, která je dodnes jedinou svého druhu v Evropě a škola byla přejmenována na Vysokou školu strojní a textilní v Liberci.

Technická univerzita v Liberci vznikla k 1. lednu 1995.

Dnes má univerzita sedm fakult a jeden odborný ústav. Spolupracuje s přibližně 200 podobně zaměřenými institucemi po celém světě.

Textilní fakulta je v Evropě jediná svého druhu a nabízí studium perspektivních oborů jako je textilní marketing či návrhářství. Spolu se strojní fakultou tvoří základní kameny vzdělávání v Liberci se skvělým renomé. K dlouhodobě respektovaným a talenty vyhledávaným fakultám patří fakulta umění a architektury. Ekonomická fakulta organizuje mezinárodní projekt Univerzita Nisa, který je tvořen ve spolupráci s univerzitami ve Zhořelci a Jelení Hoře. Jedinečné obory na pomezí výpočetní techniky a robotiky nabízí rovněž fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Kvalitní pedagogy, ale i profesionály v neučitelských profesích vzdělává fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická a odborníky ve zdravotnictví připravuje fakulta zdravotnických studií.

Kde nás najdeš

Technická univerzita v Liberci

Studentská 1402/2
461 17 Liberec

Fakulty

Ekonomická fakulta

 • Business Administration - Marketing and International Trade (EN)
 • Business Administration - Management of Business Processes (EN)
 • Business administration - Economics Management of Services (EN)

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Aplikovaná fyzika
 • Aplikovaná geografie

a dalších 37 programů

40 programů

Fakulta textilní

 • Netkané a nanovlákenné materiály
 • Oděvní a textilní technologie
 • Produktové inženýrství

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta umění a architektury

 • Architecture (EN)
 • Architektura
 • Design prostředí

a další 2 programy

5 programů

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Aplikované vědy v inženýrství
 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Informační technologie

a další 4 programy

7 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Inovační inženýrství
 • Konstrukce strojů a zařízení

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Biomedicínská technika
 • Biomedicínské inženýrství
 • Všeobecná sestra
 • Zdravotnický záchranář
4 programy

Přihlášky a přijímačky

Přihlášky ke studiu uchazeči podávají na fakultu, na kterou se hlásí. Termín, do kterého se přihlášky na všech fakultách přijímají a do kterého by měly být kompletní, je stanoven jednotlivými fakultami. Výši poplatku  stanovuje fakulta. 

Podmínky a přijetí ke studiu a způsob ověřování jejich splnění stanovuje fakulta. Podrobnější informace o přijímacím řízení jsou uvedeny u jednotlivých fakult a jsou zveřejněny na úředních deskách a www stránkách fakult.

 • Elektronická přihláška: 600 Kč
 • Papírová přihláška: 600 Kč

Kontakt

Technická univerzita v Liberci

Studentská 1402/2
461 17 Liberec