O nás

Technická univerzita v Liberci nabízí širokou nabídku studijních programů, od strojírenství, přes návrhářství, ekonomiku, pedagogiku a architekturu až po mechatroniku a ošetřovatelství.

TUL je středně velká univerzita s individuálnějším přístupem ke studentům a její absolventi mají velmi dobré uplatnění.

Studentské koleje Harcov několikrát vyhrály anketu o nejlepší koleje roku. Dají se tu provozovat všelijaké sporty, v areálu najdete několik sportovišť a další jsou v okolí.

Liberec je krásné město a Jizerky ještě krásnější.

Láká vás to? Tak to s námi zkuste!

Web

Kde nás najdeš

Technická univerzita v Liberci

Studentská 1402/2
461 17 Liberec

Fakulty

Ekonomická fakulta

 • Business Administration - Marketing and International Trade (EN)
 • Business Administration - Management of Business Processes (EN)
 • Business Administration - Management of Services (EN)

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Aplikovaná geografie
 • Aplikovaná geografie a regionální rozvoj

a dalších 31 programů

34 programů

Fakulta textilní

 • Design - textil, oděv, sklo, šperk
 • Návrhářství - Návrhářství skla a šperku
 • Návrhářství - Návrhářství textilu a oděvu

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta umění a architektury

 • Architecture and Urbanism
 • Architektura a urbanismus
 • Výtvarné uměni
 • Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru
4 programy

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Aplikované vědy v inženýrství
 • Applied Sciences in Engineering
 • Environmental Engineering

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Applied Mechanics
 • Automobilové inženýrství

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Biomedicínská technika
 • Biomedicínské inženýrství
 • Radiologická asistence

a další 2 programy

5 programů

Přihlášky a přijímačky

Podmínky přijímání nových studentů se liší podle fakulty a programu, který se chystáte studovat. Ověřte si konkrétní podmínky na fakultě. Pro přijímací řízení do bakalářských studijních programů obecně platí zhruba následující:

 • Fakulta strojní: bez přijímacích zkoušek
 • Fakulta textilní: bez přijímacích zkoušek, pro některé studijní programy talentové zkoušky
 • Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: podle výsledků studia na střední škole, pro anglický jazyk navíc test z anglického jazyka
 • Ekonomická fakulta: test z anglického jazyka a obecných studijních předpokladů
 • Fakulta umění a architektury: talentové zkoušky
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií: test z matematiky a informatiky
 • Fakulta zdravotních studií: podle výsledků studia na střední škole
 • Elektronická přihláška: 550 Kč

Aktuality

Kontakt

Technická univerzita v Liberci

Studentská 1402/2
461 17 Liberec