O nás

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci byla založena roku 1946 a disponuje více než 600 kombinacemi širokého spektra humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných oborů.

Studijní programy

Filozofická fakulta nabízí tradiční vědní obory jako historii, filozofii, filologii nejrůznějšího zaměření, politologii a evropská studia. Dále jsou to mladší obory jako aplikovaná ekonomie, archivnictví, divadelní a filmová věda a mnoho dalších.

Uplatnění

Absolventi se uplatní v nakladatelstvích, médiích, konzultačních a komunikačních agenturách, ve státních neziskových i ziskových organizacích, v soukromém sektoru i ve státní správě, v oblasti kultury či vzdělávání.

Web

Kde nás najdeš

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 80 Olomouc

Přihlášky a přijímačky

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přijímací zkoušky pro bakalářské studium:

Pro většinu bakalářských programů FF UP je základem přijímací zkoušky písemný test SPF (test předpokladů ke studiuna FF UP). I když se student hlásí na více studijních programů, koná jen jeden společný test SPF, jehož výsledek bude započten ke všem přihláškám. Na některé programy je k přijímací zkoušce kromě SPF předepsán i PT (písemný test ze studijního programu) – koná sev těsné návaznosti na písemný test SPF v tentýž den nebo den těsně následující. U programů, kde je kromě SPF předepsán i UP (ústní pohovor), proběhne UP nejpozději s týdenním odstupem, zpravidla však v tentýž den nebo den těsně následující.

  • Elektronická přihláška: 690 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Pro studium v zahraničí nabízí fakulta mimo jiné program Erasmus+, který poskytuje pobyt na některé z partnerských univerzit po dobu 3-12 měsíců. 

Stáže v zahraničí

Filozofická fakulta nabízí i možnost zahraničních pracovních stáží. 

Ubytování a koleje

Univerzita Palackého nabízí v Olomouci ubytování ve 12 kolejních zařízeních. 

Kontakt

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 80 Olomouc