O nás

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci byla založena roku 1946 a disponuje více než 600 kombinacemi širokého spektra humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných oborů.

Studijní programy

Filozofická fakulta nabízí tradiční vědní obory jako historii, filozofii, filologii nejrůznějšího zaměření, politologii a evropská studia. Dále jsou to mladší obory jako aplikovaná ekonomie, archivnictví, divadelní a filmová věda a mnoho dalších.

Uplatnění

Absolventi se uplatní v nakladatelstvích, médiích, konzultačních a komunikačních agenturách, ve státních neziskových i ziskových organizacích, v soukromém sektoru i ve státní správě, v oblasti kultury či vzdělávání.

Web

Kde nás najdeš

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 80 Olomouc

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška do bakalářských studijních programů zahrnuje test studijních předpokladů, který si fakulta sama vytváří. V případě řady oborů je nutné absolvovat rovněž oborový test nebo ústní pohovor (ty mohou být v některých případech prominuty, pokud uchazeč absolvoval státní maturitu z daného jazyka apod.).

Přijímací zkouška do navazujících magisterských programů může obsahovat varianty písemných oborových testů nebo ústního pohovoru.

Přihlášky je možné podat do 28.2. (Bc., Mgr.) pro obory akreditované v českém jazyce, do 30.4 (Bc., Mgr.) pro obory akreditované v cizím jazyce.

  • Elektronická přihláška: 650 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Pro studium v zahraničí nabízí fakulta mimo jiné program Erasmus+, který poskytuje pobyt na některé z partnerských univerzit po dobu 3-12 měsíců. 

Stáže v zahraničí

Filozofická fakulta nabízí i možnost zahraničních pracovních stáží. 

Ubytování a koleje

Univerzita Palackého nabízí v Olomouci ubytování ve 12 kolejních zařízeních. 

Kontakt

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 80 Olomouc