Lékařská fakulta v Olomouci je jednou z osmi lékařských fakult v ČR. Provoz zahájila v roce 1947 jako jedna ze čtyř fakult olomoucké univerzity obnovené v roce 1946 pod názvem Univerzita Palackého.

Studijní programy

Nabízí studium jak všeobecného, tak i zubního lékařství až do úrovně doktorského studia a dále také programy celoživotního vzdělávání.

Uplatnění

Absolventi fakulty se uplatní zejména jako lékaři ve všech typech zdravotnických zařízení v jakémkoliv lékařském oboru, dále mimo zdravotnická zařízení (farmaceutický průmysl) a také ve výzkumu. Výzkum a vývoj na fakultě se soustřeďuje především na tyto oblasti: onkologie, nemoci srdce a cév, experimentální toxikologie a farmakologie, transplantace.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu z fyziky, chemie a biologie.

Přihlášky je možné podat do 28.2. (MUDr., MDDr.) a 15.5. (PhD.)

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 650 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 650 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Lékařská fakulta nabízí studentům studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+, který poskytuje pobyt na některé z partnerských univerzit po dobu 3-12 měsíců. Více informací o studiu naleznete na webových stránkách fakulty.

Stáže v zahraničí

Na Lékařské fakultě lze využít také možnosti stáže v zahraničí. Program Eramus+ umožňuje vyrazit na stáž do některé evropské země po dobu 2 až 12 měsíců. Univerzita má ale uzavřenou i řadu dalších bilatelárních smluv s dalšími partnerskými univerzitami.

Ubytování a koleje

Univerzita Palackého nabízí v Olomouci ubytování ve 12 kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz UPOL zde.