O nás

Lékařská fakulta zahájila provoz v roce 1947 jako jedna ze čtyř fakult olomoucké univerzity obnovené v roce 1946 pod názvem Univerzita Palackého. Fakulta primárně poskytuje magisterské a doktorské studijní programy, dále pak kontinuální celoživotní vzdělávání, včetně programu Univerzity třetího věku.

Studijní programy

Magisterské studium zahrnuje šestiletý studijní obor Všeobecné lékařství a pětiletý studijní obor Zubní lékařství, který nahradil obor Stomatologie. Zahraniční studenti mají možnost studovat obor Všeobecné lékařství a nově od akademického roku 2010/2011 i obor Zubní lékařství v anglickém jazyce. Nově také fakulta nabízí navazující magisterský studijní program v kombinované formě Veřejné zdravotnictví.

Fakulta dále nabízí 25 doktorských studijních programů, a to jak v českém tak i anglickém jazyce. Praktická výuka budoucích lékařů je realizována především ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Kde nás najdeš

Lékařská fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci
Hněvotínská 976/3
775 15 Olomouc

Přihlášky a přijímačky

Magisterské programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství:

Termín podání elektronické přihlášky: do 28. února 2019.

Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu z fyziky, chemie a biologie. Zkouška je jednotná pro oba studijní programy, Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. Písemný test z fyziky, chemie a biologie obsahuje 40 otázek za každý předmět. Otázky testu jsou tvořeny typem mnohočetného výběru, kdy jedna nebo více z nabídnutých odpovědí jsou správné. Otázky jsou hodnoceny 1, 2 nebo 0 body. Za nesprávné odpovědi se body neodečítají. Samostatně hodnocené části se sčítají. Výsledek přijímací zkoušky určuje pořadí uchazeče v rámci studijního programu.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ:

Termín podání elektronické přihlášky: do 15. března 2019.

Přijímací zkouška je realizována formou písemného testu z bio-psycho-sociální problematiky zdraví a nemoci.

  • Elektronická přihláška: 690 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Neupřesněno vysokou školou

Ubytování a koleje

Neupřesněno vysokou školou

Kontakt

Lékařská fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci
Hněvotínská 976/3
775 15 Olomouc