O nás

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze vznikla v roce 1952 vyčleněním ze svazku ČVUT. V současné době se skládá ze čtyř fakult. Nabízí studium pokrývající celé spektrum chemicko-technologických oborů. Absolventi se uplatňují ve výzkumné, technologické i manažerské sféře.

Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Technická 1905/5
166 28 Praha 6-Dejvice

Fakulty

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická a forenzní chemie
 • Analytická chemie
 • Fyzikální a výpočetní chemie

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta chemické technologie

 • Anorganická chemie
 • Anorganická technologie
 • Bioinformatika a chemická informatika

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie
 • Biochemie a biotechnologie
 • Biochemie a buněčná biologie

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Energie a paliva
 • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)

a dalších 7 programů

10 programů

Přihlášky a přijímačky

Fakulty VŠCHT Praha přijímají k bakalářskému studiu uchazeče s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou. Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek, pouze u čtyřletého studijního programu je předepsána přijímací talentová zkouška z výtvarných a řemeslných dovedností a pro zahraniční uchazeče bez maturity z českého nebo slovenského jazyka přijímací zkouška z českého jazyka.

Kritériem pro určení pořadí uchazečů je průměr známek z chemie a matematiky na výročních vysvědčeních předposledních třech ročníků a na pololetním vysvědčení posledního ročníku střední školy (celkem osm známek). V případě, že uchazeč nemá potřebný počet známek z těchto předmětů, jsou chybějící známky doplněny prospěchem z přírodovědně zaměřených předmětů (např. fyzika nebo biologie), u uchazečů o studium ve čtyřletém studijním programu prospěchem z technologických předmětů, které mají vztah k vybranému programu, a z předmětů zaměřených na dějiny umění.

 • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Kontakt

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Technická 1905/5
166 28 Praha 6-Dejvice