O nás

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze vznikla v roce 1952 vyčleněním ze svazku ČVUT. V současné době se skládá ze čtyř fakult. Nabízí studium pokrývající celé spektrum chemicko-technologických oborů. Absolventi se uplatňují ve výzkumné, technologické i manažerské sféře.

Web

Kde nás najdeš

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Technická 1905/5
166 28 Praha 6-Dejvice

Fakulty

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická a forenzní chemie
 • Analytická chemie
 • Datové inženýrství v chemii

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika
 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Biochemie a bioorganická chemie
 • Biochemie a bioorganická chemie (double degree)

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Energie a paliva
 • Environmentální inženýrství a analýza

a dalších 6 programů

9 programů

Ústav ekonomiky a managementu

 • Economics and Management
 • Ekonomika a management
 • Chemical Industry

a další 3 programy

6 programů

Přihlášky a přijímačky

Termíny DOD na jednotlivých fakultách:

24. – 25. 11. 2023

24. 11. 2023 je DOD i na KEM (Katedra ekonomiky a managementu)

Příjímací řízení pro rok 2024/25:

od 15. 1. 2024 k dispozici elektronická přihláška

31. 3. 2024 poslední den přijímaní přihlášek

Fakulty VŠCHT Praha přijímají k bakalářskému studiu uchazeče s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou. Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek, pouze u čtyřletého studijního programu je předepsána přijímací talentová zkouška z výtvarných a řemeslných dovedností a pro zahraniční uchazeče bez maturity z českého nebo slovenského jazyka přijímací zkouška z českého jazyka.

Kritériem pro určení pořadí uchazečů je průměr známek z chemie a matematiky na výročních vysvědčeních předposledních třech ročníků a na pololetním vysvědčení posledního ročníku střední školy (celkem osm známek). V případě, že uchazeč nemá potřebný počet známek z těchto předmětů, jsou chybějící známky doplněny prospěchem z přírodovědně zaměřených předmětů (např. fyzika nebo biologie), u uchazečů o studium ve čtyřletém studijním programu prospěchem z technologických předmětů, které mají vztah k vybranému programu, a z předmětů zaměřených na dějiny umění.

 

 

 

 • Elektronická přihláška: 600 (Bc.)

Aktuality

Kontakt

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Technická 1905/5
166 28 Praha 6-Dejvice