O nás

Univerzita Hradec Králové byla založena roku 1959. Nabízí studium více než 150 oborů na čtyřech fakultách – Pedagogické fakultě, Fakultě informatiky a managementu, Filozofické fakultě a Přírodovědecké fakultě. Studium probíhá v bakalářském, magisterském a doktorském stupni, v prezenční i kombinované (dálkové) formě.

V moderním kampusu Univerzity Hradec Králové, pár kroků od historického centra města, se potkávají tisíce mladých lidí, studentů tuzemských i zahraničních. Nabídka vzdělání zahrnuje obory učitelské, umělecké, hudební a jazykovědné disciplíny na Pedagogické fakultě, ekonomické, informatické a manažerské na Fakultě informatiky a managementu, společenské a humanitní vědy na Filozofické fakultě a přírodovědné a technické obory na Přírodovědecké fakultě.

Fakulty připravují své studenty s důrazem na jejich úspěšné profesní uplatnění. Pravidelné statistiky dokládají, že počty absolventů bez zaměstnání jsou zcela minimální. Studium na univerzitě se odehrává v relativně komorním prostředí, které umožňuje individuální přístup ke studentům, které profesorský sbor univerzity považuje za své skutečné kolegy.                  

Díky bohatým mezinárodním vazbám s institucemi ve více než 60 zemích Severní i Jižní Ameriky, Afriky, Asie i Evropy mohou studenti univerzity získat cenné odborné i životní zkušenosti při studijních a pracovních pobytech v zahraničí. Zvláště cílevědomí posluchači se mohou již v průběhu svého studia zapojit do interních grantových soutěží a podílet se na vědecké práci spolu se svými učiteli a zkusit tak realizovat své badatelské náměty.

Zajímá tě víc? Nech se zlanařit a dofouknisimozek.cz

Web

Kde nás najdeš

Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové III

Fakulty

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Datová věda
 • Ekonomika a management

a další 4 programy

7 programů

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Filozofie
 • Filozofie a společenské vědy

a dalších 16 programů

19 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Cizí jazyky pro cestovní ruch – anglický jazyk (dvouoborové)
 • Cizí jazyky pro cestovní ruch – francouzský jazyk (dvouoborové)

a dalších 71 programů

74 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie rostlin

a dalších 19 programů

22 programů

Přihlášky a přijímačky

Průběh přijímacího řízení závisí na fakultě a studijním oboru.

 • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Kontakt

Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové III