O nás

Univerzita Hradec Králové byla založena roku 1959. Nabízí studium více než 100 oborů na čtyřech fakultách – Fakultě informatiky a managementu, Filozofické fakultě, Pedagogické fakultě a Přírodovědecké fakultě. Studium probíhá v bakalářském, magisterském a doktorském stupni, v prezenční i kombinované (dálkové) formě.

Fakulty připravují své studenty s důrazem na jejich úspěšné profesní uplatnění. Pravidelně sledované a vyhodnocované statistiky dokládají, že počty absolventů bez zaměstnání jsou zcela minimální. Studium na univerzitě se řídí jednotnými předpisy a odehrává se v relativně komorním prostředí, jež umožňuje u mnoha disciplín nastolit individuální přístup ke studentům, které profesorský sbor univerzity považuje za své skutečné kolegy.                   

Díky bohatým mezinárodním vazbám s institucemi ve více než třiceti zemích na čtyřech kontinentech mohou studenti univerzity získat cenné odborné i životní zkušenosti při studijním pobytu v  zahraničí. Zvláště cílevědomí posluchači se mohou již v průběhu svého studia zapojit do interních grantových soutěží a podílet se na vědecké práci spolu se svými učiteli a zkusit tak realizovat své badatelské náměty. 

Web

Kde nás najdeš

Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové III

Fakulty

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Archivnictví
 • Filozofie

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Finanční management - anglický jazyk
 • Finanční management - německý jazyk

a další 4 programy

7 programů

Pedagogická fakulta

 • Cizí jazyky pro cestovní ruch – anglický jazyk (dvouoborové)
 • Cizí jazyky pro cestovní ruch – francouzský jazyk (dvouoborové)
 • Cizí jazyky pro cestovní ruch – německý jazyk (dvouoborové)

a dalších 76 programů

79 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie rostlin

a dalších 17 programů

20 programů

Přihlášky a přijímačky

Průběh přijímacího řízení závisí na fakultě a studijním oboru.

 • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Kontakt

Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové III