O nás

Univerzita Hradec Králové byla založena roku 1959. Nabízí studium více než 100 oborů na čtyřech fakultách – Fakultě informatiky a managementu, Filozofické fakultě, Pedagogické fakultě a Přírodovědecké fakultě. Studium probíhá v bakalářském, magisterském a doktorském stupni, v prezenční i kombinované (dálkové) formě.

Web

Kde nás najdeš

Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové III

Fakulty

Filozofická fakulta

 • Africká studia
 • Archeologie
 • Archivnictví
 • Filozofie
 • Filozofie a společenské vědy
 • Historické vědy se specializací Archivnictví a Historie
 • Historie
 • Latinskoamerická studia
 • Počítačová podpora v archivnictví
 • Politologie

a dalších 7 programů

17 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Finanční management
 • Informační a znalostní management
 • Informační management
 • Management cestovního ruchu
5 programů

Pedagogická fakulta

 • Cizí jazyky pro cestovní ruch – anglický jazyk (dvouoborové)
 • Cizí jazyky pro cestovní ruch – francouzský jazyk (dvouoborové)
 • Cizí jazyky pro cestovní ruch – německý jazyk (dvouoborové)

a dalších 76 programů

79 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie rostlin
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie živočichů
 • Biologie a ekologie – specializace Experimentální biologie

a dalších 15 programů

20 programů

Aktuality

Kontakt

Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové III