O nás

Malebná Olomouc, moderní studijní programy a bohatý studentský život. To je ve zkratce studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého. Jsme nejstarší fakultou olomoucké univerzity, naše historie se píše už od roku 1573. Máme nádherné historické budovy v centru města, které prošly moderní rekonstrukcí. K tomu útulnou studentskou místnost, kde naši studenti mohou trávit čas, dát si kávu nebo se v klidu najíst a popovídat.

Proč studovat na Cyrilometodějské teologické fakultě?

Studijní programy CMTF mají vysoký kredit a být naším absolventem je dobrou vizitkou. Nabízíme výjimečné studijní obory (některé z nich jako jediní ve střední Evropě) a naše výuka obsahuje nadstandartní propojení s praxí. Přestože název „teologická“ evokuje, že naši studenti musí být věřící, není tomu tak. Velkou většinu našich programů navštěvují i nevěřící. Naše fakulta je otevřená všem a toto propojení skvěle funguje.

Jaké studijní programy nabízíme?

Sociální pedagogika

Naučíš se spoustu praktických dovedností, které mají široké spektrum uplatnění. Budeš umět připravit různé typy akcí a projektů pro vybranou cílovou skupinu (zážitkové akce pro děti, mezigenerační projekty, zapojení jedinců s postižením do volnočasových aktivit, ale třeba také festival). Budeš odborníkem na otázky výchovy s důrazem na vliv prostředí (zejména v oblastech mimoškolního zařízení a volného času).

Sociální práce

Pochopíš, jak to ve společnosti funguje. Budeš rozumět sociální problematice a naučíš se řešit situace, se kterými si laik neví rady. Staneš se odborníkem na řešení palčivých celospolečenských témat, jakými jsou např. sociální vyloučení, bezdomovectví, život na hranici chudoby, otázka sociálních dávek. Naučíš se, jak profesionálně pomáhat lidem, kteří si nedokáží pomoci sami. U specializace Sociální práce navíc získáš za 3 roky 2 tituly (budeš totiž studovat společně s VOŠs Caritas), a budeš tedy za 3 roky Bc. a DiS. Specializace Mezinárodní sociální a humanitární práce je ojedinělá a nikde jinde, než u nás ji v celé střední Evropě studovat nejde.

Teologie

Je vlastně takový Da Vinciho kód v praxi. Bádáte, studujete staré texty. Objevujete v nich nové souvislosti a hledáte, čím by mohly být přínosné současnosti. K dispozici máte nejmodernější technické vybavení, které vám bude pomáhat texty překládat a chápat. Otevřou se vám nové obzory. Studium teologie je mnohem praktičtější a zábavnější, než si někdy veřejnost myslí. Naši absolventi se často uplatňují v oblasti médií (díky schopnosti číst a rozumět textům), učitelství a organizacích, které působí v oblasti vychovatelské, pedagogické a společenské. Nabízíme i program Teologická studia, který je vhodný pro laické studenty, kteří kombinují studium teologie s jiným programem Filozofické fakulty UP (angličtina, žurnalistika, politologie, …). Absolventi tohoto programu mají znalosti nejen teologie, ale i jiného vědního oboru, spolu se skvělou schopností argumentace, porozumění a schopností kritického myšlení. Tato varianta je oblíbenou volbou pro mladé věřící, kteří chtějí prohloubit svoji znalost víry a současně se vzdělat v kvalitním a uplatnitelném programu.

Etika a kultura v mediální komunikaci

Je úplně nový program na naší fakultě, který právě probíhá akreditací. Je orientován velmi prakticky a je vhodný pro všechny, koho zajímá svět médií a chtěl by v médiích pracovat. Přednášející budou špičky oboru. A kdo by nechtěl studovat u jednoho z nejlepších fotografů, kterého v Čechách máme? Kdo by nechtěl navštěvovat hodiny vedené dramaturgem České televize a mít vyučující, pod jejímž vedením vznikají podcasty Českého rozhlasu? Díky dokonalé rovnováze teoretických a praktických předmětů se ti po absolvování programu otevře svět médií. Můžeš se uplatnit jako komunikační specialista v komerční sféře, mediálních domech, neziskových organizacích, zařízeních sociálních služeb, vzdělávacích zařízeních, státní správě, samosprávě, v církevních institucích a v mnoha dalších.

Sleduj nás:

Uchazečský web fakulty

Web o programu Etika

Web

Kde nás najdeš

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzitní 244/22
771 11 Olomouc

Přihlášky a přijímačky

Požadavky k přijímací zkoušce se liší s ohledem na obor.

  • Elektronická přihláška: 690 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Pro studium v zahraničí nabízí fakulta program Erasmus+, který poskytuje pobyt na některé z partnerských univerzit po dobu 3-12 měsíců. Více informací o studiu naleznete na webových stránkách fakulty.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je zároveň možné se zúčastnit i stáže v zahraničí po dobu 2-12 měsíců.

Ubytování a koleje

Univerzita Palackého nabízí v Olomouci ubytování ve 12 kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz UPOL zde.

Kontakt

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzitní 244/22
771 11 Olomouc