Cyrilometodějská teologická fakulta je nejstarší fakultou olomoucké univerzity, její historie sahá až do roku 1573. Obnovena byla roku 1990 po čtyřiceti letech totalitním režimem vynucené pauzy.

Studijní programy

Nabízí studium teologie, sociální práce a sociální pedagogiky. Studium teologie je dvouoborové a lze ho kombinovat s obory Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Uplatnění

Absolventi teologie se uplatní na různých funkcích v církvi jako učitelé, vychovatelé a dále pak na různých pozicích v charitativních a humanitárních organizacích, případně v sociální a poradenské sféře.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Požadavky k přijímací zkoušce se liší s ohledem na obor.

Přihlášku je možné podat do 28.2. (Bc., Mgr.), 30.4. (Bc.-Charitativní a sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce), 31.5. (PhD. v českém jazyce) a 31.8. (PhD. v cizím jazyce).

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení je pro bakalářské obory Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitní práce možné podávat do 31.7. 

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 650 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Pro studium v zahraničí nabízí fakulta program Erasmus+, který poskytuje pobyt na některé z partnerských univerzit po dobu 3-12 měsíců. Více informací o studiu naleznete na webových stránkách fakulty.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je zároveň možné se zúčastnit i stáže v zahraničí po dobu 2-12 měsíců.

Ubytování a koleje

Univerzita Palackého nabízí v Olomouci ubytování ve 12 kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz UPOL zde.