O nás

Zajímá tě práce s lidmi nebo práce v médiích? Chceš studovat teologii z obýváku? Chceš pomáhat lidem v ohrožení? Nebo učit děti a předávat křesťanské hodnoty? Pak pojď studovat na Cyrilometodějskou teologickou fakultu UP!

Proč studovat u nás?

Důvody jsou jasné: fakulta sídlí v nejkrásnějších uličkách v srdci Olomouce, zaměstnává kvalitní a zapálené učitele a studentům nabízí kromě tradiční teologie také vysoce uplatnitelné obory, hodně praxe a možnost studovat v zahraničí.

Některé z našich studijních programů nabízíme jako jediná vysoká škola v České republice. Přestože název „teologická“ evokuje, že naši studenti musejí být věřící, není tomu tak. Naše fakulta je otevřená všem a toto propojení skvěle funguje. #cmtf #upol

Co studovat?

Ať už chceš pracovat jako učitel(ka), vychovatel(ka), sociální pracovník/pracovnice, profesionál(ka) při humanitních misích, tiskový(á) mluvčí, psychoterapeut(ka) nebo třeba expert(ka)na krizovou komunikaci, máme ti co nabídnout. Vyber si z pestré škály našich studijních programů. Více na: www.studujcmtf.cz

Studenti-ambasadoři

Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, budou ti k ruce naši ambasadoři – tví spolužáci, kteří už u nás studují a ve všem se dobře orientují. Chceš se na průběh či náročnost studia zeptat někoho ze studentů? Není problém! Napiš mu/jí email. Rádi se podělí o své studijní zkušenosti.

Fakulta a město

Studium není jen o skriptech, přednáškách a zkouškách – jeho důležitou součástí je také budova školy a samotná Olomouc. Obojí tě určitě nadchne. https://www.youtube.com/watch?v=o3dV9abUODo&feature=emb_logo

Jsme nejstarší fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, naše historie se píše už od roku 1573. S dobou ale držíme krok. Naše učebny jsou moderně vybavené, nabízíme unikátní studijní programy (včetně možnosti studovat online), informace zveřejňujeme na webu i na sociálních sítích (FB a IG).

Webové stránky: www.cmtf.upol.cz

Web pro zájemce o studium: www.studujcmtf.cz

Jaké studijní programy nabízíme?

Sociální práce

Pochopíš, jak to ve společnosti funguje. Budeš rozumět sociální problematice a naučíš se řešit situace, se kterými si laik neví rady. Staneš se odborníkem na řešení palčivých celospolečenských témat, jakými jsou např. sociální vyloučení, bezdomovectví, život na hranici chudoby, otázka sociálních dávek. Naučíš se, jak profesionálně pomáhat lidem, kteří si nedokáží pomoci sami. U specializace Sociální práce navíc získáš za 3 roky 2 tituly (budeš totiž studovat společně s VOŠs Caritas), a budeš tedy za 3 roky Bc. a DiS. Specializace Mezinárodní sociální a humanitární práce je ojedinělá a nikde jinde, než u nás ji v celé střední Evropě studovat nejde.

Teologie

Je vlastně takový Da Vinciho kód v praxi. Bádáte, studujete staré texty. Objevujete v nich nové souvislosti a hledáte, čím by mohly být přínosné současnosti. K dispozici máte nejmodernější technické vybavení, které vám bude pomáhat texty překládat a chápat. Otevřou se vám nové obzory. Studium teologie je mnohem praktičtější a zábavnější, než si někdy veřejnost myslí. Naši absolventi se často uplatňují v oblasti médií (díky schopnosti číst a rozumět textům), učitelství a organizacích, které působí v oblasti vychovatelské, pedagogické a společenské. Nabízíme i program Teologická studia, který je vhodný pro laické studenty, kteří kombinují studium teologie s jiným programem Filozofické fakulty UP (angličtina, žurnalistika, politologie, …). Absolventi tohoto programu mají znalosti nejen teologie, ale i jiného vědního oboru, spolu se skvělou schopností argumentace, porozumění a schopností kritického myšlení. Tato varianta je oblíbenou volbou pro mladé věřící, kteří chtějí prohloubit svoji znalost víry a současně se vzdělat v kvalitním a uplatnitelném programu.

Nově u nás můžete studovat teologii online!

Uchazečský web: www.teologieonline.cz

Etika a kultura v mediální komunikaci

Tento program je orientován velmi prakticky a je vhodný pro všechny, koho zajímá svět médií a chtěl by v médiích pracovat. Přednášející budou špičky oboru. A kdo by nechtěl studovat u jednoho z nejlepších fotografů, kterého v Čechách máme? Kdo by nechtěl navštěvovat hodiny vedené dramaturgem České televize a mít vyučující, pod jejímž vedením vznikají podcasty Českého rozhlasu? Díky dokonalé rovnováze teoretických a praktických předmětů se ti po absolvování programu otevře svět médií. Můžeš se uplatnit jako komunikační specialista v komerční sféře, mediálních domech, neziskových organizacích, zařízeních sociálních služeb, vzdělávacích zařízeních, státní správě, samosprávě, v církevních institucích a v mnoha dalších.

Uchazečský web: www.etikavmediich.cz

Sociální pedagogika

Specializace, která se studuje na naší fakultě, se jmenuje Výchova ve volném čase. Skvělou výhodou je, že budeš studovat současně u nás na CMTF a současně na Pedagogické fakultě UP. Díky tomu tě budou učit největší odborníci na dané specializace a ty poznáš různorodé prostředí. Státnice děláš samozřejmě jen jedny a získáváš titul Bc. Učíme praktické dovednosti. Poznáš, jak funguje Divadlo fórum jako metoda funkční komunikace. Vyzkoušíš si práci s kompenzačními pomůckami pro jedince s postižením. Na simulátoru stáří si můžeš zkusit, jaké to bude jednou vyjít schody, zažiješ na vlastní kůži, jaké to je být na vozíku nebo se dorozumívat znakovou řečí.Studentkám a studentům se líbí, že naše předměty jsou velmi praktické. Reflektují současnou situaci u nás i v zahraničí.Čeká tě také výuka psychologie a spousta praxe v terénu. Budeš tvořit aktivizační program pro seniory, zážitkové programy pro děti a mládež nebo si vyzkoušíš práci streetworkera.

Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci

Chceš být blízko lidí a naučit se jim pomáhat? Přitahuje tě psychoterapie a chceš pracovat v sociální sféře? Naučíme tě, jak se starat o duševně nemocné, jak uplatňovat psychoterapii ve své práci, porozumíš kazuistikám a odborným diagnózám, zjistíš, jak úspěšně a efektivně vést sociální instituce a týmy a mnohé další. Kromě toho, že po třech letech studia budeš moci pracovat na všech pozicích sociálního pracovníka, můžeš se s čistým svědomím a hlubokými znalostmi věnovat i klinické sociální práci. Získaná nadstandardní kvalifikace ti umožní stát se žádaným pracovníkem multidisciplinárního týmu v sociálních a zdravotnických organizacích.

Uchazečský web: www.inovacevpsychiatrii.cz

Sociální práce s dětmi a mládeží

Délka studia: 3 roky

Nový bakalářský studijní program, zaměřený na sociální práci s dětmi a mládeží, připravila pro své studenty Cyrilometodějská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Tento unikátní program nabízí jako jediná vysoká škola v ČR. Posluchači získají vědomosti nejen v sociální práci a psychologii, ale také v právních disciplínách. Naučí se, jak profesionálně komunikovat s klienty a hájit lidská práva, zejména práva dětí a mládeže.

Po třech letech studia se absolventi budou moci věnovat práci sociálního pracovníka/sociální pracovnice se zaměřením na sociální práci s dětmi. Uplatnění najdou v sociálních službách (zejména v sociálně aktivizačních službách, nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež apod.), v ziskových i neziskových soukromoprávních institucích (např. spolcích, nadacích, obecně prospěšných organizacích, církevních organizacích), ve veřejnoprávních institucích na úrovni celostátní nebo místní (krajské, městské obecní) správy či na různých ministerstvech.

Více o programu: www.pracesmladezi.cz

Web

Kde nás najdeš

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzitní 244/22
771 11 Olomouc

Přihlášky a přijímačky

Požadavky k přijímací zkoušce se liší s ohledem na obor.

  • Elektronická přihláška: 690 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Pro studium v zahraničí nabízí fakulta program Erasmus+, který poskytuje pobyt na některé z partnerských univerzit po dobu 3-12 měsíců. Více informací o studiu naleznete na webových stránkách fakulty.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je zároveň možné se zúčastnit i stáže v zahraničí po dobu 2-12 měsíců.

Ubytování a koleje

Univerzita Palackého nabízí v Olomouci ubytování ve 12 kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz UPOL zde.

Kontakt

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzitní 244/22
771 11 Olomouc