O nás

Cyrilometodějská teologická fakulta je nejstarší fakultou olomoucké univerzity, její historie sahá až do roku 1573. Obnovena byla roku 1990 po čtyřiceti letech totalitním režimem vynucené pauzy. Fakulta poskytuje špičkovou výuku v krásně renovovaných moderních interiérech starobylých historických budov.

 

Proč si studenti a studentky vybírají Cyrilometodějskou fakultu Univerzity Palackého?

Nabízí ceněné kvalitní vzdělání s důrazem na praxi

Je otevřena všem bez rozdílu vyznání

Studenti sociální práce mají příležitost získat během studia dva tituly (ve spolupráci s CARITAS - VOŠs)

Teologická fakulta je nejen pro teology (ale i laiky)

Možnost kombinovat studium teologie s více než 20 jinými obory na univerzitě např. Aplikovaná ekonomická studia, Filozofie, Historie, Kulturní antropologie, Žurnalistika…

 

Jaké studijní programy nabízíme?

Cyrilometodějská teologická fakulta nabízí studium teologie (jednodoborové a dvouoborové), učitelství náboženství, sociální práce a sociální pedagogiky.

 

Jak se uplatní absolventi Cyrilometodějské fakulty?

Cyrilometodějská teologická fakulta je vyhlášená svým kvalitním vzděláním s důrazem na praxi. Absolventi jsou vyhledávanými odborníky v oboru a nachází uplatnění jako učitelé, vychovatelé a dále pak na rozmanitných pozicích v charitativních a humanitárních organizacích, případně v sociální a poradenské sféře.

Absolventi sociální práce mohou pomáhat lidem znevýhodněným fyzicky, mentálně nebo sociálně. Při absolvování humanitární práce jsou připraveni pomáhat při humanitárních katastrofách, extrémní chudobě nebo při konfliktech. Sleduj také web www.pomahejazij.cz

Web

Kde nás najdeš

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzitní 244/22
771 11 Olomouc

Přihlášky a přijímačky

Požadavky k přijímací zkoušce se liší s ohledem na obor.

  • Elektronická přihláška: 690 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Pro studium v zahraničí nabízí fakulta program Erasmus+, který poskytuje pobyt na některé z partnerských univerzit po dobu 3-12 měsíců. Více informací o studiu naleznete na webových stránkách fakulty.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je zároveň možné se zúčastnit i stáže v zahraničí po dobu 2-12 měsíců.

Ubytování a koleje

Univerzita Palackého nabízí v Olomouci ubytování ve 12 kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz UPOL zde.

Kontakt

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzitní 244/22
771 11 Olomouc