Univerzita obrany je jedinou vojenskou vysokou školou v České republice, která profiluje budoucí mladé důstojníky pro potřeby Armády České republiky a civilní odborníky zejména ve prospěch bezpečnostního systému státu, obranného a bezpečnostního průmyslu a veřejné správy

Univerzitu obrany tvoří tři fakulty:

Fakulta vojenského leadershipu a Fakulta vojenských technologií, které se obě nacházejí v Brně, a Fakulta vojenského zdravotnictví, jejíž sídlo je v Hradci Králové.

Fakulta vojenského leadershipu

Brno

Obory: Ekonomika obrany státu  Modelování a simulace procesů ochrany vojsk a obyvatelstva  Ochrana obyvatelstva  Řízení a použití ozbrojených sil  Vojenská logistika  Vojenský management  Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim

Fakulta vojenských technologií

Brno

Obory: Automatizované systémy velení a řízení  Bojová a speciální vozidla  Dopravní stroje a zařízení  Elektronické systémy a zařízení  Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost  Komunikační a informační systémy   a dalších 13 oborů

Fakulta vojenského zdravotnictví

Hradec Králové

Obory: Epidemiologie  Epidemiology  Infectious Biology  Infekční biologie  Lékařská mikrobiologie  Medical Microbiology  Military Internal Medicine  Military Radiobiology  Military Surgery   a dalších 10 oborů