O nás

VUT v Brně byla první českou vysokou školou na Moravě. Byla založena v roce 1899, kdy uherský král František Josef I. podepsal dekret o založení české vysoké školy technické v Brně.

Kde nás najdeš

Vysoké učení technické v Brně

Antonínská 548/1
601 90 Brno

Fakulty

Fakulta chemická

 • Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie
 • Biofyzikální chemie
 • Biochemická technologie

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Angličtina v elektrotechnice a informatice
 • Audio inženýrství - Akustika a audiovizuální technika
 • Audio inženýrství: Zvuková produkce a nahrávání

a dalších 33 programů

36 programů

Fakulta podnikatelská

 • Ekonomika podniku
 • Entrepreneurship and Small Business Development (EN)
 • Informační management

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta výtvarných umění

 • Design – Ateliér grafického designu 1
 • Design – Ateliér grafického designu 2
 • Design – Ateliér produktového designu

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta architektury

 • Architektura
 • Urbanismus
2 programy

Fakulta informačních technologií

 • Bezpečnost informačních technologií
 • Bioinformatika a biocomputing
 • Informační systémy

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Aplikovaná matematika
 • Automobilní a dopravní inženýrství

a dalších 30 programů

33 programů

Ústav soudního inženýrství

 • Expertní inženýrství v dopravě
 • Realitní inženýrství
 • Řízení rizik ekonomických systémů

a dalších 5 programů

8 programů

Přihlášky a přijímačky

 • Elektronická přihláška: 600 Kč
 • Papírová přihláška: 650 Kč

Kontakt

Vysoké učení technické v Brně

Antonínská 548/1
601 90 Brno