O nás

ŠKODA AUTO Vysoká škola byla založena v roce 2000 největším a nejdynamičtěji se rozvíjejícím výrobcem automobilů v České republice, společnosti ŠKODA AUTO a.s. Již 20 let je ŠKODA AUTO Vysoká škola lídrem ve vzdělávání budoucnosti, přispívá k modernizaci českého vysokého školství a připravuje studenty na budoucnost 4.0. Nabízí  unikátní bakalářské i navazující magisterské studijní programy a specializace kombinující ekonomické vzdělání se vzděláním v informatice, strojírenství a elektrotechnice. Součástí bakalářského studia je placená povinná praxe v 5. semestru, kterou studenti vykonávají u špičkových zaměstnavatelů nejen v České republice, ale i v zahraničí. Studenti navazujícího magisterského studia si mohou zvolit tříměsíční stáž v rámci povinně volitelných předmětů. Během studia mohou studenti jak bakalářských, tak i magisterských programů a specializací vycestovat do více než 60 partnerských univerzit.

Výuka probíhá v českém nebo anglickém jazyce, v kombinované či prezenční formě v Mladé Boleslavi a také v Praze. Ve výuce na ŠKODA AUTO Vysoké škole se studenti setkávají s řadou odborníků i manažerů z praxe, kteří preferují vždy individuální přístup. Spolupracujeme s předními odborníky z praxe i z akademického prostředí, kteří představují špičky ve svém oboru a kteří jsou ochotni studentům předat mnohaleté zkušenosti z vlastní praxe. Studenti tak mají jedinečnou možnost s lektory přímo konzultovat záležitosti a problémy ze své vlastní obchodní praxe. 

 Jako jediná česká vysoká škola získala ŠKODA AUTO Vysoká škola pro své studijní programy prestižní americkou akreditaci ACBSP.

Uplatnění absolventů

Studenti mají po dokončení studia vynikající uplatnitelnost na trhu práce v oblastech PR a marketingu, logistice, nákupu, controllingu, technickém vývoji i HR. Absolventi se uplatňují nejen v České republice, ale i v zahraničí a jejich nezaměstnanost je téměř nulová.

Web

Kde nás najdeš

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Na Karmeli 1457
293 01 Mladá Boleslav

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení do studia pro AR 2021/2022

Uchazeči do bakalářských i navazujících magisterských specializací jsou přijímáni BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Výjezdy do zahraničí

ŠKODA Auto Vysoká škola nabízí svým studentům možnost studovat jeden nebo dva semestry v zahraničí v rámci projektu ERASMUS +, a to na jedné z více než šedesáti partnerských univerzit po celé Evropě. Mimo evropský program na podporu mobilit vysokoškoláků je možné vyjet i za hranice Evropy, a to do některé z partnerských vysokých škol v Asii.  Pro studenty, kteří chtějí získat pracovní zkušenost mimo Českou republiku a zapracovat tak na znalosti cizích jazyků, nabízí ŠKODA AUTO Vysoká škola možnost pracovní stáže v partnerských podnicích, mezi které patří Bentley Motors v Anglii či Porsche v Německu.  

Akreditace a certifikace

V rámci studia u nás můžete zcela zdarma získat řadu odborných certifikátů. Se záštitou České logistické asociace vydáváme certifikáty Logistický management I a Logistický management II. Dále mohou studenti bakalářských i navazujících magisterských specializací a programů získat Certifikát ICT management I.  a ve spolupráci se společností ŠKODA AUTO a.s. mohou studenti získat certifikát Nákupní expert.

Ubytování a stravování

ŠKODA AUTO Vysoká škola nevlastní žádné ubytovací zařízení. Studentům doporučuje ubytování Na Karmeli, které se nachází v bezprostřední blízkosti školy, APARTMENTS MB s.r.o. nebo nově ubytování v Hotelu Věnec na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi. Studenti pražské pobočky se mohou ubytovat na kolejích, které jsou poblíž areálu VŠE.

Studenti v Mladé Boleslavi se mohou v pracovních dnech stravovat v jídelně ŠKODA AUTO a.s, která je umístěna přímo v budově školy. Studenti naší pražské pobočky mohou využít menzu VŠE, která je umístěna v přízemí budovy.

Kontakt

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Na Karmeli 1457
293 01 Mladá Boleslav

Pobočky

Pobočka Praha

Ekonomická 957
148 00 Praha 4 - Kunratice

https://www.savs.cz/o-skole/kontakty
+420 326 823 071
info@is.savs.cz