O nás

Chceš studovat ne proto, abys „studoval“, ale proto, abys získal kvalitní vzdělání a měl na trhu práce oproti uchazečům z jiných škol „navrch“? Je pro tebe důležitý osobní přístup, možnost kritické, ale konstruktivní diskuse s akademiky a vysoká kvalita získaných informací? Máš zájem pohybovat se v mezinárodním prostředí, a nejen v malém „českém rybníčku“? Pak čit dál – právě pro tebe je totiž Škoda Auto Vysoká škola jasnou volbou! Škoda Auto Vysoká škola - PARÁDNĚ VYKRESLENÁ BUDOUCNOST


O nás
Škoda Auto Vysoká škola je soukromá vysoká škola založená v roce 2000 největším výrobcem automobilů v České republice, společností Škoda Auto a.s. Studentům nabízí unikátní bakalářské i navazující magisterské studijní programy a specializace kombinující ekonomické a technické vzdělání v informatice, strojírenství a elektrotechnice. Výuka i celé studium na ŠAVŠ je založeno na individuálním přístupu. Bakalářské studium na ŠAVŠ trvá 3,5 roku a jeho součástí je finančně ohodnocená povinná praxe v 5. semestru, kterou studenti vykonávají u špičkových zaměstnavatelů nejen v České republice, ale i v zahraničí. Studenti navazujícího magisterského studia si mohou zvolit tříměsíční stáž v rámci povinně volitelných
předmětů. Výuka probíhá v českém nebo anglickém jazyce, v prezenční či kombinované formě v Mladé Boleslavi nebo v Praze. Během studia na Škoda Auto Vysoké škole se studenti setkávají s celou řadou odborníků i manažerů z praxe, kteří představují špičky ve svém oboru a předávají studentům své mnohaleté zkušenosti. Studenti tak mají jedinečnou možnost s lektory přímo konzultovat záležitosti týkající se jejich profesního směřování. Během studia mohou všichni studenti jak bakalářských, tak i magisterských programů a specializací vycestovat do více než 50 partnerských univerzit školy v rámci programu ERASMUS+ nebo studovat jeden nebo dva semestry na jedné ze zahraničních partnerských vysokých škol v programu Double Degree. ŠAVŠ jako jediná česká soukromá vysoká škola získala pro své studijní programy prestižní americkou akreditaci ACBSP.


Uplatnění absolventů
Studenti mají po dokončení studia vynikající uplatnitelnost na trhu práce nejen v České republice, ale i v zahraničí. Etablují se zejména v oblastech managementu, PR a marketingu, logistice, nákupu, controllingu, technickém vývoji i HR.

Jako první soukromá vysoká škola v ČR získala Škoda Auto Vysoká škola institucionální akreditaci, která je důkazem excelence školy v poskytování kvalitního vzdělání.

Web

Kde nás najdeš

Škoda Auto Vysoká škola

Na Karmeli 1457
293 01 Mladá Boleslav

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči do bakalářských i navazujících magisterských specializací jsou přijímáni BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

https://www.savs.cz/prijimaci-rizeni

https://www.savs.cz/dny-otevrenych-dveri-35lp

MOTIVAČNÍ PROGRAMY_AKTUALIZACE

Škoda Auto Vysoká škola poskytuje svým studentům řadu finančních výhod a dalších benefitů. Studovat soukromou vysokou školu zcela zdarma? U nás je to možné.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Výjezdy do zahraničí

Škoda Auto Vysoká škola nabízí všem svým studentům možnost studovat jeden nebo dva semestry v zahraničí v rámci projektu ERASMUS +, a to na jedné z více než 50 partnerských univerzit po celé Evropě. Mimo evropský program na podporu mobilit vysokoškoláků je možné vyjet i za hranice Evropy, a to do některé z partnerských vysokých škol v Asii. Pro studenty, kteří chtějí získat pracovní zkušenost mimo Českou republiku a zapracovat tak na znalosti cizích jazyků, nabízí ŠAVŠ možnost pracovní stáže v partnerských podnicích, mezi které patří mimo jiné VW, Audi a Porsche v Německu.

Odborné a jazykové certifikáty

V rámci studia lze zcela zdarma získat řadu odborných certifikátů. Se záštitou České logistické asociace jsou vydávány certifikáty Logistický management I a Logistický management II. Dále mohou studenti bakalářských i navazujících magisterských specializací a programů získat Certifikát ICT management I a ve spolupráci se společností ŠKODA AUTO a.s. certifikát Nákupní expert. Škoda Auto Vysoká škola nabízí také možnost získat mezinárodně uznávané jazykové certifikáty pod záštitou Cambridge English.

https://www.savs.cz/odborne-certifikaty
https://www.savs.cz/jazykove-certifikaty

Ubytování a stravování

Škoda Auto Vysoká škola doporučuje studentům ubytování, které se nachází v bezprostřední blízkosti školy v areálu Na Karmeli, v APARTMENTS MB s.r.o. nebo též ubytování v Hotelu Věnec na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi, které je taktéž v docházkové vzdálenosti od školy. Studenti pražské pobočky se mohou ubytovat na kolejích, které jsou poblíž areálu VŠE.

V Mladé Boleslavi se mohou studenti v pracovních dnech stravovat v jídelně Škoda Auto a.s, která je umístěna přímo v budově školy a nabízí vždy několik druhů pokrmů včetně vegetariánské varianty a salátů. Studenti pražské pobočky mohou využít menzu VŠE, která je umístěna v přízemí budovy.

Kontakt

Škoda Auto Vysoká škola

Na Karmeli 1457
293 01 Mladá Boleslav

Pobočky