Nalezli jsme 176 škol

Vysoká škola IT, datové analýzy a businessu s individuálním přístupem ke studentům? Zjistit více!

Vysoká škola kreativní komunikace

 • Grafický a mediální design
 • Fotografie a audiovize
 • Animace a vizuální efekty

a další 2 programy

5 programů

Fyzikální ústav v Opavě

 • Observační astrofyzika vysokých energií
 • Počítačová fyzika
 • Částicová fyzika

a další 2 programy

5 programů

Ústav ekonomiky a managementu

 • Řízení chemického průmyslu
 • Projektové řízení inovací
 • Innovation Project Management
 • Chemical Industry
4 programy

Fakulta aplikovaných věd

 • Informační systémy
 • Matematika a finanční studia
 • Medicínská informatika

a dalších 19 programů

22 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Rostlinná produkce
 • Výživa a ochrana rostlin
 • Reprodukční biotechnologie

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Dřevařské inženýrství
 • Forestry, Water and Landscape Management (EN)
 • Lesní inženýrství
 • Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva
4 programy

Fakulta tropického zemědělství

 • Tropical Forestry and Agroforestry (EN)
 • International Development and Agricultural Economics (EN)
 • Agri-food Systems and Rural Development (EN)

a další 3 programy

6 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Ekonomika a management
 • Podnikání a administrativa
 • Veřejná správa a regionální rozvoj

a dalších 9 programů

12 programů

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technologická zařízení staveb
 • Silniční a městská automobilová doprava

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Zemědělská fakulta

 • Zemědělské biotechnologie
 • Zootechnika
 • Biologie a ochrana zájmových organismů

a dalších 6 programů

9 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Specializace v ošetřovatelství
 • Management sociální práce v organizacích
2 programy

Agronomická fakulta

 • Technologie potravin
 • Molekulární biologie a biotechnologie živočichů
 • Fytotechnika

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • Regionální rozvoj
 • Mezinárodní teritoriální studia
 • International Territorial Studies (EN)
3 programy

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Nábytkové inženýrství
 • Lesní inženýrství - specializace Lesní inženýrství
 • European Forestry (EN)

a dalších 6 programů

9 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Provozně ekonomická fakulta

 • Hospodářská politika a správa obor Finance a investiční management
 • Otevřená informatika
 • Účetnictví a daně

a další 3 programy

6 programů

Fakulta architektury

 • Architektura a urbanismus
 • Design
 • Architektura a urbanismus (EN)

a další 4 programy

7 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
 • Civilní nouzové plánování
 • Biomedicínské inženýrství

a další 4 programy

7 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Letectví a kosmonautika
 • Inteligentní budovy
 • Lékařská elektronika a bioinformatika

a další 4 programy

7 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

a dalších 21 programů

24 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství matematiky pro střední školy
 • Biological chemistry (EN)
 • Učitelství chemie pro střední školy (dvouoborové)

a dalších 15 programů

18 programů