Nalezli jsme 174 škol

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • MANAGEMENT FIREM - Mezinárodní management
 • MANAGEMENT FIREM - Management obchodu a logistika
 • MANAGEMENT FIREM - Finance

a další 2 programy

5 programů

Agronomická fakulta

 • Fytotechnika
 • Provoz techniky
 • Jakost a zdravotní nezávadnost potravin

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Environmental Technology and Engineering (EN)
 • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)
 • Technologie vody

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Klasická archeologie
 • Psychologie
 • Ruský jazyk a literatura

a dalších 98 programů

101 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Provozně ekonomická fakulta

 • Inženýrská informatika obor Automatizace řízení a informatika
 • Systémové inženýrství a informatika obor Ekonomická informatika
 • Hospodářská politika a správa obor Účetnictví a daně

a další 3 programy

6 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Environmentální inženýrství
 • Progresivní technické materiály
 • Moderní technologie výroby kovů

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
 • Civilní nouzové plánování
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (EN)

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství pro střední školy se specializací dějepis (dvouoborové)
 • Učitelství pro střední školy se specializací španělský jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Anglická a americká literatura (dvouoborové)

a dalších 26 programů

29 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Masarykův ústav vyšších studií

 • Projektové řízení inovací
 • Innovation Project Management (EN)
2 programy

1. lékařská fakulta

 • Ergoterapie pro dospělé
 • Adiktologie
2 programy

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
 • Bezpečnostní inženýrství
 • Bezpečnostní plánování
 • Technická bezpečnost osob a majetku
4 programy

NEWTON College, a.s.

 • Marketing
 • Management lidských zdrojů
 • Psychologie v managementu
 • Management v podnikání
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Ekonomika a management
 • Marketing Communication [EN]
 • Aplikovaná informatika

a další 4 programy

7 programů

Prague College

 • MSc Computing
 • MSc International Management
2 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Ochrana životního prostředí
 • Analytická chemie
 • Anorganická technologie

a dalších 18 programů

21 programů

Národohospodářská fakulta

 • Ekonomická analýza
 • Hospodářská politika
 • Hospodářské a politické dějiny
 • Regionalistika a veřejná správa
4 programy

Fakulta strojní

 • Konstruování vozidel a manipulačních zařízení
 • Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality
 • Průmyslové inženýrství a management

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta filozofická

 • Archeologie
 • Sociální a kulturní antropologie
 • Moderní dějiny

a dalších 8 programů

11 programů