Nalezli jsme 175 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Učitelství chemie pro SŠ
 • Učitelství fyziky pro SŠ

a dalších 11 programů

14 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Speciální pedagogika - poradenství
 • Anglický jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)

a dalších 14 programů

17 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Sociální práce s rodinou
 • Teologické nauky
 • Učitelství náboženství pro základní školy
 • Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci
4 programy

Fakulta životního prostředí

 • Technologie pro ochranu životního prostředí
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • Humanities
 • International Relations and Diplomacy
 • LLM in International Intellectual Property Law
 • LLM in Law & Development
4 programy

Fakulta sociálně ekonomická

 • Ekonomika a management veřejného sektoru
 • Sociální práce
 • Regionální rozvoj a veřejná správa
3 programy

Filozofická fakulta

 • Historie (dvouoborové)
 • Historie (jednooborové)
 • Humanitní studia krize lidství

a dalších 8 programů

11 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
1 program

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Management podnikových procesů
 • International Management (EN)
 • Business Administration - Management of Business Processes (EN)

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Hornicko-geologická fakulta

 • Inženýrská geodézie
 • Technické znovuvyužití brownfields
 • Technologie a hospodaření s vodou

a dalších 15 programů

18 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - ruský jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Učitelství pro střední školy - informatika (dvouoborové)
 • Učitelství pro střední školy - německý jazyk a literatura (dvouoborové)

a dalších 37 programů

40 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektroenergetika
 • Výpočetní a aplikovaná matematika
 • Řídicí a informační systémy

a dalších 9 programů

12 programů

Ekonomická fakulta

 • Marketing a obchod
 • Ekonomika a management - specializace Podniková ekonomika
 • Finance a účetnictví - specializace Finance

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Konstrukční a procesní inženýrství
 • Dopravní systémy a technika

a dalších 12 programů

15 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fyzikální ústav v Opavě

 • Počítačová fyzika
 • Observační astrofyzika vysokých energií
 • Částicová fyzika

a další 2 programy

5 programů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Finance, účetnictví a daně
 • Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
 • Manažerská informatika

a další 4 programy

7 programů

CEVRO Institut, z.ú.

 • Bezpečnostní management
 • Veřejná správa
 • Politologie

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Politická analýza a strategie (dvouoborové)
 • Archeologie
 • Teorie a dějiny výtvarných umění (dvouoborové)

a dalších 68 programů

71 programů