Nalezli jsme 177 škol

Dokonalý maturitní ples? Soutěž s UNYP a vyhraj 25 000 Kč. Zjistit více

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • LL.M.
 • Humanities
 • International Relations and Diplomacy
 • LLB Graduate Entry
4 programy

LIGS University

 • Interactive Online MSc
1 program

NEWTON College, a.s.

 • Psychologie v managementu
 • Management v podnikání
 • Marketing
 • Management lidských zdrojů
4 programy

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny evropské kultury
 • Aplikovaná etika
 • Teologické nauky
 • Dějiny křesťanského umění
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Řecká a latinská studia: Latinský jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Tlumočnictví: čeština - ruština (dvouoborové)
 • Sociální práce

a dalších 98 programů

101 programů

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Management - zaměření Management firemních financí
 • Management - zaměření Strategický management
 • Management - zaměření Marketing a brand management

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta humanitních studií

 • Historická sociologie
 • Antropologická studia
 • Elektronická kultura a sémiotika

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • Management (EN)
 • Management
 • International Management (EN)
 • Arts Management
4 programy

Národohospodářská fakulta

 • Ekonomická analýza
 • Regionalistika a veřejná správa
 • Hospodářské a politické dějiny
 • Hospodářská politika
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Veřejná správa
 • Právo v podnikání
 • Ekonomika a management

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta sociálních věd

 • Sociology in European Context (EN)
 • Politologie
 • Teritoriální studia

a dalších 20 programů

23 programů

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Architektonická tvorba
 • Volné umění
2 programy

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínský inženýr (EN)
 • Civilní nouzové plánování
 • Přístroje a metody pro biomedicínu (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Zdanění a daňová politika
 • Finance and Accounting
 • Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta informatiky a statistiky

 • Official Statistics (EN)
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Ekonomická demografie

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Economics of Globalisation and European Integration (EN)
 • Evropská ekonomická integrace
 • International and Diplomatic Studies (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta stavební

 • Integrální bezpečnost staveb
 • Materiálové inženýrství
 • Stavební management

a dalších 11 programů

14 programů

Technická fakulta

 • Obchod a podnikání s technikou
 • Inženýrství údržby
 • Zemědělská technika

a dalších 5 programů

8 programů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Politologie
 • Mezinárodní vztahy a evropská studia
 • Regionální studia a mezinárodní obchod

a dalších 6 programů

9 programů