Nalezli jsme 178 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Mezinárodní obchod
 • International Business - Central European Business Realities
 • Cestovní ruch
 • Economics of Globalisation and European Integration
 • International and Diplomatic Studies
 • Podnikání a právo

a další 2 programy

8 programů

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.

 • Strategický management
 • Management v mezinárodním podnikání
 • Management firemních financí
3 programy

Fakulta informatiky a statistiky

 • Official Statistics (EN)
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Quantitative Economic Analysis (EN)
 • Information Systems Management (EN)
 • Information Systems Management
 • Podniková informatika
 • Quantitative Economic Analysis

a dalších 6 programů

13 programů

Národohospodářská fakulta

 • Hospodářské a politické dějiny
 • Hospodářská politika
 • Regionalistika a veřejná správa
 • Ekonomická analýza
4 programy

Fakulta financí a účetnictví

 • Finance and Accounting
 • Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy
 • Finanční inženýrství
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Finance a oceňování podniku
 • Zdanění a daňová politika
 • Finance
 • Bankovnictví a pojišťovnictví
8 programů

CEVRO Institut, z.ú.

 • Politologie
 • Veřejná správa
 • Bezpečnostní studia
 • Obchodněprávní vztahy
 • Philosophy, Politics, Economics
5 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Technologie tuků, detergentů a kosmetiky
 • Polymer Engineering
 • Inženýrství polymerů
 • Technologie potravin
 • Chemie potravin a bioaktivních látek
 • Řízení jakosti
 • Inženýrství ochrany životního prostředí
 • Materiálové inženýrství

a další 2 programy

10 programů

Fakulta multimediálních komunikací

 • Audiovizuální tvorba
 • Marketingové komunikace
 • Marketing Communications
 • Multimedia a design
 • Produkce
 • Animovaná tvorba
6 programů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Management and marketing
 • Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu
 • Management a marketing
 • Finance, specializace Finanční kontrola
 • Finance
 • Průmyslové inženýrství
 • Veřejná správa a regionální rozvoj

a další 4 programy

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta humanitních studií

 • Sociální pedagogika
 • Pedagogika předškolního věku
2 programy

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

 • Management leteckých podniků
 • Management cestovního ruchu
2 programy

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • LLM
 • Humanities
 • LLB Graduate Entry
 • International Relations and Diplomacy
4 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Bezpečnostní technologie, systémy a management (EN)
 • Počítačové a komunikační systémy
 • Automatické řízení a informatika
 • Učitelství informatiky pro střední školy
 • Informační technologie

a další 4 programy

9 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta podnikohospodářská

 • Management
 • Management (EN)
 • International Management
 • Arts Management
4 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Hospodářská a kulturní studia
 • Podnikání a administrativa
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Systémové inženýrství
 • Informatika
 • European Agrarian Diplomacy
 • Business Administration
 • Projektové řízení
 • Provoz a ekonomika
 • Informatics
10 programů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Evropská studia a veřejná správa
 • Asijská studia a mezinárodní vztahy
 • Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví
 • Regional Studies and International Business
 • Politologie
 • Anglophone Studies

a další 4 programy

10 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Wildlife and Livestock Production, Management and Conservation
 • Agri-food Systems and Rural Development
 • Tropical Farming Systems
 • Tropical Forestry and Agroforestry
 • Tropical Crop Management and Ecology
 • International Development and Agricultural Economics
6 programů