Nalezli jsme 179 škol

Kolik můžete vydělat navíc díky MBA titulu? Spočítejte si online zde!

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Mezinárodní obchod
 • International and Diplomatic Studies
 • International Business - Central European Business Realities

a dalších 5 programů

8 programů

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.

 • Strategický management
 • Management v mezinárodním podnikání
 • Management firemních financí
3 programy

CEVRO Institut, z.ú.

 • Politologie
 • Veřejná správa
 • Bezpečnostní studia

a další 2 programy

5 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Technologie tuků, detergentů a kosmetiky
 • Polymer Engineering
 • Inženýrství polymerů

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta multimediálních komunikací

 • Audiovizuální tvorba
 • Marketingové komunikace
 • Marketing Communications

a další 3 programy

6 programů

Fakulta humanitních studií

 • Sociální pedagogika
 • Pedagogika předškolního věku
2 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Bezpečnostní technologie, systémy a management (EN)
 • Počítačové a komunikační systémy
 • Automatické řízení a informatika

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • Management
 • Management (EN)
 • International Management
 • Arts Management
4 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Hospodářská a kulturní studia
 • Podnikání a administrativa
 • Veřejná správa a regionální rozvoj

a dalších 7 programů

10 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Evropská studia a veřejná správa
 • Asijská studia a mezinárodní vztahy
 • Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

a dalších 7 programů

10 programů

LIGS University

 • Interactive Online MSc
1 program

Akademie STING, o.p.s.

 • Podniková ekonomika a management
1 program

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

 • Marketing Management in Global Environment
 • Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců
 • Finance v mezinárodním podnikání

a další 3 programy

6 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Aplikovaná matematika
 • Geometrie a globální analýza
 • Matematická analýza
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)
 • Environmentální inženýrství a analýza
 • Průmyslová ekologie a toxikologie

a další 3 programy

6 programů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Podniková ekonomika a management specializace Podnikání
 • Podniková ekonomika a management specializace Účetnictví a daně
 • Podniková ekonomika a management specializace Marketing a obchod

a dalších 5 programů

8 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Charitativní a sociální práce
 • Teologické nauky
 • Teologická studia (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
 • Tlumočnictví: čeština - ruština (dvouoborové)
 • Řecká a latinská studia: Jazyk a kultura starověkého Říma

a dalších 98 programů

101 programů