Nalezli jsme 171 škol

Jste rození manažeři nebo na sobě musíte ještě zapracovat? To zjistíte v online testu zde!

University of New York in Prague

 • International Management
 • Psychology
 • Strategic Communications
3 programy

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní stavitelství
 • Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla
 • Dopravní management, marketing a logistika

a další 3 programy

6 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Anorganická technologie
 • Analytická chemie

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Ekonomika a management podniku
 • Informatika ve veřejné správě
 • Regional Development and Governance (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Filozofická fakulta

 • Filmová studia (dvouoborové)
 • Teorie a dějiny výtvarných umění
 • Anglická filologie (dvouoborové)

a dalších 68 programů

71 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Sociální práce s rodinou
 • Teologické nauky
 • Teologická studia (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Finance
 • Management and marketing (EN)
 • Průmyslové inženýrství

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta humanitních studií

 • Sociální pedagogika
 • Pedagogika předškolního věku
2 programy

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

 • Bezpečnost společnosti - Specializace: Rizika výrobních a logistických procesů
 • Bezpečnost společnosti - Specializace: Rizikové inženýrství
 • Bezpečnost společnosti - Specializace: Ochrana obyvatelstva
 • Bezpečnost společnosti - Specializace: Environmentální bezpečnost
4 programy

Fakulta multimediálních komunikací

 • Multimédia a design – Digitální design
 • Multimédia a design – Produktový design
 • Multimédia a design – Design oděvu

a dalších 16 programů

19 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Technologie potravin
 • Inženýrství polymerů
 • Chemie potravin a bioaktivních látek

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatic Control and Informatics in Industry 4.0 (EN)
 • Softwarové inženýrství
 • Bezpečnostní management

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Bezpečnost a kvalita potravin
 • Ochrana zvířat a welfare
 • Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii
3 programy

Fakulta financí a účetnictví

 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Finance and Accounting
 • Finance

a další 4 programy

7 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Statistika
 • Ekonomická demografie
 • Data a analytika pro business

a dalších 9 programů

12 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Economics of Globalisation and European Integration (EN)
 • International Business - Central European Business Realities (EN)
 • Mezinárodní obchod

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • Management
 • International Management/CEMS (EN)
 • Arts management
 • Management (EN)
4 programy

Národohospodářská fakulta

 • Hospodářská politika
 • Regionalistika a veřejná správa
 • Hospodářské a politické dějiny
 • Ekonomická analýza
4 programy

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Ekonomika a management
 • Economics and Management [EN]
 • Právo v podnikání

a další 4 programy

7 programů

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o

 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví
 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Management destinace cestovního ruchu
 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Management hotelnictví a lázeňství
3 programy