Nalezli jsme 177 škol

Druhá šance je zde! FF ZČU v Plzni přijímá přihlášky do 31.8. Zjistit více!

Prague College

 • MSc Computing
 • MSc International Management
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Computer Modelling in Science and Technology
 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)
 • Applied nanotechnology

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínský inženýr
 • Biomedicínský inženýr (EN)
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové)
 • Společenské vědy (dvouoborové)
 • Historie (jednooborové)

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Mezinárodní obchod
 • International and Diplomatic Studies (EN)
 • Cestovní ruch

a dalších 5 programů

8 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - matematika (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - dějepis (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - český jazyk a literatura (dvouoborové)

a dalších 27 programů

30 programů

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Historie
 • Sociální práce

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Materiály a technologie v dopravě
 • Materiálové vědy a analýza materiálů
 • Příprava a řízení výroby
 • Energetika - teplárenství
4 programy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
 • Telecommunications (EN)
 • Electronics and Communication (EN)

a dalších 17 programů

20 programů

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Bezpečnostní management
 • Management - zaměření Management firemních financí

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta stavební

 • Příprava, realizace a provoz staveb
 • Vodní hospodářství a vodní stavby
 • Stavební management

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta podnikatelská

 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Řízení a ekonomika podniku
 • Mezinárodní ekonomika a obchod
 • Informační management
4 programy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Ochrana kulturního dědictví
 • Angličtina + Němčina
 • Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu

a dalších 19 programů

22 programů

LIGS University

 • Interactive Online MSc
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta informatiky

 • Teoretická informatika
 • Řízení softwarových systémů a služeb (EN)
 • Řízení softwarových systémů a služeb

a dalších 6 programů

9 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství základů společenských věd pro střední školy
 • Učitelství dějepisu pro střední školy
 • Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy

a dalších 30 programů

33 programů

Lékařská fakulta

 • Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví
 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Ošetřovatelská péče v geriatrii

a další 3 programy

6 programů

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Učitelství pro střední školy: Tělesná výchova (dvouoborové)
 • Speciální pedagogika pro učitele

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta umění

 • Cembalo
 • Pozoun
 • Zpěv

a dalších 22 programů

25 programů

Ekonomická fakulta

 • Obchodní podnikání
 • Strukturální politika EU a rozvoj venkova
 • Řízení a ekonomika podniku

a další 2 programy

5 programů