Nalezli jsme 175 škol

Vysoká škola kreativní komunikace

 • Vizuální komunikace
 • Kreativní marketing a komunikace
 • Literární tvorba a mediální komunikace
3 programy

Fakulta aplikovaných věd

 • Informační systémy
 • Učitelství matematiky pro střední školy
 • Geomatika

a dalších 19 programů

22 programů

Filozofická fakulta

 • Filozofie
 • Historie
 • Anglická filologie (dvouoborové)

a dalších 41 programů

44 programů

Fakulta umění

 • Fagot
 • Flétna
 • Hoboj

a dalších 26 programů

29 programů

Lékařská fakulta

 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Ochrana a podpora veřejného zdraví
 • Ošetřovatelská péče v geriatrii

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Behaviorální zdraví
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Český jazyk (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Hudební výchova (dvouoborové)

a dalších 34 programů

37 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika pro SŠ (sdružené studium)
 • Fyzická geografie
 • Politická a kulturní geografie

a dalších 17 programů

20 programů

Prague City University

 • MSc International Management
 • MSc Computing
 • MSc Leadership and Strategic Management
3 programy

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

 • Finance v mezinárodním podnikání
 • Mezinárodní marketing
 • Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců

a další 3 programy

6 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Německý jazyk
 • Historie
 • Informační a knihovnická studia

a dalších 9 programů

12 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Marketing a mezinárodní obchod
 • Podniková ekonomika - specializace Management podnikových procesů
 • Manažerská informatika

a další 4 programy

7 programů

Fakulta sociálních studií

 • Psychologie
 • Bezpečnostní a strategická studia
 • International Relations and European Politics (EN)

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • Regionální rozvoj
 • Mezinárodní teritoriální studia
 • International Territorial Studies (EN)
3 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Hospodářská politika a správa obor Finance a investiční management
 • Otevřená informatika
 • Economics and management (EN)

a další 3 programy

6 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Teologická fakulta

 • Filosofie
 • Teologie služby
 • Etika v sociální práci

a další 3 programy

6 programů

Zemědělská fakulta

 • Zemědělské biotechnologie
 • Zootechnika
 • Biologie a ochrana zájmových organismů

a dalších 5 programů

8 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Specializace v ošetřovatelství
 • Management sociální práce v organizacích
2 programy

Fakulta informatiky

 • Řízení softwarových systémů a služeb
 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost
 • Teoretická informatika

a dalších 7 programů

10 programů