Nalezli jsme 174 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny evropské kultury
 • Aplikovaná etika
 • Teologické nauky
 • Dějiny křesťanského umění
4 programy

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Veřejná správa
 • Právo v podnikání
 • Ekonomika a management

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta sociálních věd

 • Sociology in European Context (EN)
 • Politologie
 • Teritoriální studia

a dalších 20 programů

23 programů

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Architektonická tvorba
 • Volné umění
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Prague College

 • MSc International Management
 • MSc Computing
2 programy

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Historie
 • Španělský jazyk

a dalších 23 programů

26 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství fyziky pro střední školy
 • Experimentální biologie
 • Aplikovaná informatika

a dalších 19 programů

22 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Audiovizuální tvorba
 • Počítačová fyzika
 • Bohemistika

a dalších 17 programů

20 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Zemědělská fakulta

 • Zootechnika
 • Biologie a ochrana zájmových organismů
 • Zemědělské inženýrství

a dalších 6 programů

9 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - pediatrie, chirurgie, interna
 • Civilní nouzová připravenost
 • Management sociální práce v organizacích
3 programy

Masarykův ústav vyšších studií

 • Projektové řízení inovací
 • Innovation Project Management (EN)
2 programy

Ekonomická fakulta

 • Hospodářská politika v globálním prostředí
 • Podniková ekonomika - specializace Marketing a mezinárodní obchod
 • Business Administration - Marketing and International Trade (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta textilní

 • Netkané a nanovlákenné materiály
 • Oděvní a textilní technologie
 • Produktové inženýrství
 • Řízení jakosti
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta filozofická

 • Antropologie populací minulosti
 • Archeologie
 • Sociologie

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta chemické technologie

 • Membrane Materials and Process Engineering (EN)
 • Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví
 • Chemistry, Technology and Materials

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Chemie a analýza potravin a přírodních produktů
 • Biochemie a buněčná biologie
 • Přírodní látky a léčiva

a další 4 programy

7 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Průmyslová ekologie a toxikologie
 • Technologie vody
 • Energie a paliva

a další 3 programy

6 programů

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

 • Management cestovního ruchu
 • Management leteckých podniků
2 programy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví
 • Komunitní péče v porodní asistenci
2 programy