Nalezli jsme 175 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Hornicko-geologická fakulta

 • Těžba nerostných surovin
 • Petroleum Engineering
 • Geoinformatika

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Inženýrství fyzické bezpečnosti
 • Bezpečnostní inženýrství
 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
 • Bezpečnostní plánování
4 programy

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Pozemní stavby
 • Znalectví
 • Podniková ekonomika

a další 2 programy

5 programů

Ústav soudního inženýrství

 • Expertní inženýrství v dopravě
 • Řízení rizik technických a ekonomických systémů
 • Realitní inženýrství
3 programy

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Logistika a řízení výrobních procesů
 • Logistika a řízení dopravních procesů
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Biologie - Aplikovaná biologie a ekologie
 • Biologie - Experimentální a buněčná biologie

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta životního prostředí

 • Obnova krajiny
 • Environmentální geoinformatika
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Technologie pro ochranu životního prostředí
4 programy

Fakulta strojní

 • Mechatronika
 • Dopravní systémy a technika
 • Energetické stroje a zařízení

a dalších 10 programů

13 programů

Prague City University

 • MSc Leadership and Strategic Management
 • MSc Computing
 • MSc International Management
3 programy

Fakulta chemická

 • Chemie a chemické technologie
 • Chemie a technologie materiálů
 • Environmentální chemie a technologie

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb
 • Stavební inženýrství - Prostředí staveb
 • Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství

a dalších 6 programů

9 programů

Filozofická fakulta

 • Německá filologie (dvouoborové)
 • Nizozemská filologie
 • Sociologie

a dalších 68 programů

71 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Učitelství pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Bioinženýrství
 • Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol

a další 4 programy

7 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Finance
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Finanční inženýrství

a další 4 programy

7 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Národohospodářská fakulta

 • Ekonomie
 • Hospodářská politika
 • Moderní hospodářské dějiny
 • Regionalistika a veřejná správa
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Marketing a mezinárodní obchod
 • International Management (EN)
 • Podniková ekonomika - specializace Management podnikových procesů

a další 4 programy

7 programů

Fakulta textilní

 • Textilní inženýrství - spec. Textilní technologie a materiály
 • Textilní inženýrství - spec. Oděvní technologie a materiály
 • Textilní inženýrství - spec. Netkané textilie a nanovlákenné materiály

a další 2 programy

5 programů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Finance, účetnictví a daně
 • Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
 • Obchod a marketing

a další 4 programy

7 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Matematické modelování
 • Geometrie a globální analýza
 • Matematická analýza
3 programy