Nalezli jsme 175 škol

Vysoká škola ekonomická v Praze Vás zve na den otevřených dveří a to 17.12. do 9:00. Zjistit více

LIGS University

 • Interactive Online MSc
1 program

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny evropské kultury
 • Aplikovaná etika
 • Teologické nauky
 • Dějiny křesťanského umění
4 programy

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Veřejná správa
 • Právo v podnikání
 • Ekonomika a management

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta sociálních věd

 • Sociology in European Context (EN)
 • Politologie
 • Teritoriální studia

a dalších 20 programů

23 programů

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Architektonická tvorba
 • Volné umění
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Politologie
 • Mezinárodní vztahy a evropská studia
 • Regionální studia a mezinárodní obchod

a dalších 6 programů

9 programů

Filozofická fakulta

 • Český jazyk a literatura
 • Ruská filologie
 • Francouzská filologie - Francouzština pro překlad

a dalších 30 programů

33 programů

Lékařská fakulta

 • Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví
 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Ošetřovatelská péče v geriatrii

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství fyziky pro střední školy (dvouoborové)
 • Biofyzika
 • Modelování v environmentální geografii

a dalších 16 programů

19 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Prague College

 • MSc International Management
 • MSc Computing
2 programy

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce
 • Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
2 programy

Fakulta umění

 • Koncept-objekt-instalace
 • Viola
 • Klavír

a dalších 22 programů

25 programů

Filozofická fakulta

 • Archeologie
 • Historie
 • Španělský jazyk

a dalších 23 programů

26 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství fyziky pro střední školy
 • Experimentální biologie
 • Aplikovaná informatika

a dalších 19 programů

22 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Audiovizuální tvorba
 • Počítačová fyzika
 • Bohemistika

a dalších 17 programů

20 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Aplikovaná matematika
 • Geometrie a globální analýza
 • Matematická analýza
3 programy

Zemědělská fakulta

 • Zootechnika
 • Biologie a ochrana zájmových organismů
 • Zemědělské inženýrství

a dalších 6 programů

9 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - pediatrie, chirurgie, interna
 • Civilní nouzová připravenost
 • Management sociální práce v organizacích
3 programy

Masarykův ústav vyšších studií

 • Projektové řízení inovací
 • Innovation Project Management (EN)
2 programy