Nalezli jsme 172 škol

Naučte se učit 2x efektivněji! Online vyuka. Zjistít více

Vysoká škola kreativní komunikace

 • Vizuální komunikace
 • Marketingové komunikace
2 programy

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Systematic Integration of Processes in Healthcare (EN)
 • Biomedical and Clinical Engineering (EN)
 • Biomedicínská a klinická informatika

a další 3 programy

6 programů

Fakulta dopravní

 • Logistika a řízení dopravních procesů
 • Provoz a řízení letecké dopravy (EN)
 • Inteligentní dopravní systémy (EN)

a další 3 programy

6 programů

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • Humanities
 • LLM in Law & Development
 • International Relations and Diplomacy
 • LLM in International Intellectual Property Law
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechnická

 • Otevřená informatika
 • Elektronika a komunikace
 • Letectví a kosmonautika

a další 4 programy

7 programů

Ústav ekonomiky a managementu

 • Projektové řízení inovací
 • Chemical Industry
 • Innovation Project Management
 • Řízení chemického průmyslu
4 programy

Filozofická fakulta

 • Česko-německá areálová studia
 • Španělská filologie
 • Překladatelství anglického jazyka

a dalších 18 programů

21 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství tělesné výchovy pro základní školy (dvouoborové)
 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

a dalších 20 programů

23 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Specializace v ošetřovatelství
 • Management sociální práce v organizacích
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Agronomická fakulta

 • Jakost a bezpečnost potravin
 • Odpadové hospodářství
 • Zemědělské inženýrství

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Jaderná chemie
 • Aplikované matematicko-stochastické metody
 • Inženýrství pevných látek

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta stavební

 • Konstrukce pozemních staveb
 • Architektura a stavitelství
 • Příprava, realizace a provoz staveb

a dalších 12 programů

15 programů

Technická fakulta

 • Zemědělská technika
 • Silniční a městská automobilová doprava
 • Technika a technologie zpracování odpadů

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • International Development and Agricultural Economics (EN)
 • Tropical Forestry and Agroforestry (EN)
 • Wildlife and Livestock Production, Management and Conservation (EN)

a další 3 programy

6 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Provozně ekonomická fakulta

 • Hospodářská a kulturní studia
 • Provoz a ekonomika
 • Světová ekonomika

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Rozvoj venkovského prostoru
 • Management zakládání a péče o zeleň
 • Reprodukční biotechnologie

a dalších 21 programů

24 programů

Ekonomická fakulta

 • Analýza v ekonomické a finanční praxi
 • Aplikovaná informatika
 • Finance a účetnictví

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik
 • Matematická biologie a biomedicína
 • Aplikovaná a environmentální geologie

a dalších 32 programů

35 programů

Filozofická fakulta

 • Ruská filologie (dvouoborové)
 • Německá filologie (dvouoborové)
 • Dějiny umění (dvouoborové)

a dalších 41 programů

44 programů

Fakulta sociálních studií

 • Rozvoj a řízení v sociální práci
 • Sociální práce s rodinou
 • Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
3 programy