Nalezli jsme 174 škol

💡  Jak zvládnout učení na maturitu 2x rychleji?  Máme řešení!  Zjistit více

Hornicko-geologická fakulta

 • Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí
 • Geoinformatics (EN)
 • Geovědní a montánní turismus

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Organické povlaky a nátěrové hmoty
 • Analýza biologických materiálů

a dalších 17 programů

20 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
 • Management sociální práce v organizacích
 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelství v intenzivní péči
 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech
4 programy

Teologická fakulta

 • Etika v sociální práci
 • Pedagogika volného času
 • Teologie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta zemědělská a technologická

 • Zootechnika
 • Zemědělská technika a technologie
 • Biologie a ochrana zájmových organismů

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • Humanities
 • International Relations and Diplomacy
 • LLM in International Intellectual Property Law
 • LLM in Law & Development
4 programy

Národohospodářská fakulta

 • Ekonomie
 • Regionalistika a veřejná správa
 • Moderní hospodářské dějiny
 • Hospodářská politika
4 programy

Fakulta podnikohospodářská

 • Management
 • Management (EN)
 • International Management/CEMS (EN)
 • Arts management
4 programy

Lékařská fakulta

 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Ošetřovatelská péče v geriatrii
 • Aplikovaná fyzioterapie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Zdanění a daňová politika
 • Finance a oceňování podniku
 • Bankovnictví a pojišťovnictví

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Mezinárodní vztahy a evropská studia
 • Mediální studia
 • Politologie

a dalších 7 programů

10 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Geometrie a globální analýza
 • Matematické modelování
 • Matematická analýza
3 programy

Fakulta umění

 • Grafika
 • Sochařství - volná tvorba
 • Kontrabas

a dalších 26 programů

29 programů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Finance, účetnictví a daně
 • Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
 • Obchod a marketing

a další 4 programy

7 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Logistika
 • Podniková ekonomika
 • Pozemní stavby

a další 2 programy

5 programů

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Marketing a mezinárodní obchod
 • International Management (EN)
 • Podniková ekonomika - specializace Management podnikových procesů

a další 4 programy

7 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce s rodinou
 • Rozvoj a řízení v sociální práci
 • Sociální práce a sociální podnikání

a další 2 programy

5 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
 • Sociální práce v péči o duševní zdraví
2 programy

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Veřejná správa a sociální politika
 • Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
 • Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností
3 programy

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Bezpečnostní plánování
 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
 • Bezpečnostní inženýrství
 • Inženýrství fyzické bezpečnosti
4 programy