Nalezli jsme 174 škol

 🎮 Game Developer Session Prague. 🕹️ Přes 80 legend herního vývoje 8. a 9.12 v Praze. Pro studenty sleva!

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Marketing a mezinárodní obchod
 • International Management (EN)
 • Podniková ekonomika - specializace Management podnikových procesů

a další 4 programy

7 programů

Fakulta textilní

 • Textilní inženýrství - spec. Textilní technologie a materiály
 • Textilní inženýrství - spec. Oděvní technologie a materiály
 • Textilní inženýrství - spec. Netkané textilie a nanovlákenné materiály

a další 2 programy

5 programů

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • Administrativa a management
 • Finanční management
 • Sustainable entrepreneurship

a dalších 25 programů

28 programů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Business Economics and Management (EN)
 • Finance, účetnictví a daně
 • Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

a další 4 programy

7 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Matematické modelování
 • Geometrie a globální analýza
 • Matematická analýza
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Český jazyk a literatura
 • Informační studia
 • Německý jazyk

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
 • Veřejná správa a sociální politika
 • Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností
3 programy

Fyzikální ústav v Opavě

 • Relativistická astrofyzika
 • Observační astrofyzika vysokých energií
 • Počítačová fyzika

a další 2 programy

5 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • International Management/CEMS (EN)
 • Management
 • Arts management
 • Management (EN)
4 programy

Fakulta VŠO

 • Provoz a řízení letecké dopravy - Management leteckých podniků
 • Ekonomika a řízení služeb - Digitální ekonomika
 • Ekonomika a řízení služeb - Cestovní ruch
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta VŠPP

 • Obchodněprávní studia
 • Marketingové komunikace
 • Podnikání a management
3 programy

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Stavby na bázi dřeva
 • Technologie a management zpracování dřeva
 • Lesní inženýrství - Lesní inženýrství tropů a subtropů

a dalších 6 programů

9 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Sociální práce s rodinou
 • Teologie online
 • Učitelství náboženství pro ZŠ
 • Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci
4 programy

Vysoká škola CEVRO

 • Obchodněprávní vztahy
 • Politologie
 • Veřejná správa

a další 3 programy

6 programů

Ekonomická fakulta

 • Management regionálního rozvoje
 • Ekonomika a management
 • Aplikovaná informatika – specializace: Podniková informatika

a další 4 programy

7 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací český jazyk jako druhý jazyk
 • Učitelství technické výchovy a pracovních činností pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Učitelství pro střední školy se specializací základy společenských věd (dvouoborové)

a dalších 25 programů

28 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie životního prostředí
 • Biologie ekosystémů
 • Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)

a dalších 14 programů

17 programů

Teologická fakulta

 • Teologie
 • Pedagogika volného času
 • Filosofie

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství pro střední školy se specializací český jazyk a literatura
 • Učitelství pro střední školy se specializací francouzský jazyk a literatura
 • Archivnictví

a dalších 19 programů

22 programů

NEWTON University

 • Management - Mezinárodní vztahy a ekonomická diplomacie
 • Management - Marketing
 • Management - Talent management a koučování

a dalších 5 programů

8 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Management sociální práce v organizacích
 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelství v intenzivní péči
 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
4 programy