Nalezli jsme 174 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Filozofická fakulta

 • Politologie – latinskoamerická studia
 • Politologie – africká studia
 • Historie

a další 4 programy

7 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Fyzikální elektronika - specializace Počítačová fyzika
 • Jaderná chemie
 • Aplikace informatiky v přírodních vědách

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Bezpečnostní technologie
 • Bezpečnostní management
 • Softwarové inženýrství

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Biomateriály a kosmetika (EN)
 • Technologie potravin
 • Environmentální inženýrství

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

 • Bezpečnost logistických systémů
 • Rizikové inženýrství
 • Environmentální bezpečnost
 • Ochrana obyvatelstva
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta humanitních studií

 • Sociální pedagogika
 • Předškolní pedagogika
2 programy

Fakulta multimediálních komunikací

 • Režie a scenáristika
 • Design oděvu
 • Produktový design

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Podnikání a ekonomika podniku
 • Průmyslové inženýrství
 • Finanční kontrola

a dalších 10 programů

13 programů

Filozofická fakulta

 • Historie - obecné dějiny
 • Anglický jazyk
 • Anglofonní literatury a kultury

a dalších 81 programů

84 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství geologie pro SŠ (dvouoborové)
 • Reprodukční a vývojová biologie
 • Sociální epidemiologie

a dalších 42 programů

45 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta sociálních věd

 • Journalism, Media and Globalisation - Erasmus Mundus (EN)
 • Balkan, Eurasian and Central European Studies (EN)
 • Society, Communication and Media (EN)

a dalších 31 programů

34 programů

Katolická teologická fakulta

 • Teologické nauky
 • Aplikovaná etika
 • Dějiny křesťanského umění
 • Dějiny evropské kultury
4 programy

1. lékařská fakulta

 • Výživa dospělých a dětí
 • Adiktologie
 • Aplikovná fyzioterapie
 • Ergoterapie pro dospělé
4 programy

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Částicová a jaderná fyzika
 • Matematické a počítačové modelování ve fyzice
 • Jazykové technologie a počítačová lingvistika

a dalších 25 programů

28 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Pharmaceutical Sciences (EN)
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzikální měření a modelování
 • Chemistry - Spec. Toxicology and Analysis of Pollutants (EN)
 • Biologie a ekologie – specializace Biologie rostlin

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta umění a designu

 • Grafický design
 • Kurátorská studia
 • Fine Art (EN)

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství historie pro střední školy (jednooborové)
 • Politologie (jednooborové)
 • Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové)

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Otevřená informatika
 • Elektronika a komunikace
 • Elektrotechnika, energetika a management

a další 4 programy

7 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Bioengineering (EN)
 • Bioengineering (Double Degree - EN)
 • Telekomunikační a informační technika

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta stavební

 • Budovy a prostředí
 • Geodézie a kartografie
 • Inteligentní budovy

a dalších 6 programů

9 programů