Fakulta stavební je největší a nejstarší fakultou Vysokého učení technického v Brně. Vzniku této vysoké školy předcházelo v roce 1849 založení technického učiliště v Brně, které bylo prohlášeno v roce 1873 Vysokou školou technickou.

Fakulta stavební je moderní vysokoškolská vzdělávací instituce, která usiluje o inovaci studijních oborů a o inovaci náplně jednotlivých předmětů. Studenti tak získávají nejnovější teoretické i praktické poznatky, které mohou aplikovat v praxi. Důraz je kladen i na vysílání studentů do zahraničí, zejména do evropských zemí.

Studijní programy

Studovat je možno v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v prezenční a v kombinované formě. Fakulta stavební nabízí také kurzy celoživotního vzdělávání a významně se podílí na vědecko-výzkumné činnosti. 

www.fce.vutbr.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška z matematiky a fyziky. Ta může být uchazeči prominuta při splnění určitých kritérií. Do bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb je přijímací zkouška složena ze dvou částí. První část přijímací zkoušky tvoří talentová zkouška, druhou část přijímací zkoušky tvoří odborná zkouška.

Přihlášku je možné podat do 31.3. (Bc.), 15.12. (Bc. - Architektura pozemních staveb).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 550 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika
Výsledek pro přijetí: 40 %
Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 40 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Vysoké učení technické v Brně spolupracuje s mnoha programy podpory mezinárodní mobility studentů. Více informací zde

Koleje a menzy

Koleje a menzy Vysokého učení technického v Brně (dále jen "KaM VUT") pro potřeby veřejné vysoké školy zajišťuje provoz ubytovacích a stravovacích zařízení VUT v Brně a poskytuje s tímto provozem související služby, a to zejména studentům a zaměstnancům VUT v Brně, a dále s ohledem na provozní možnosti a efektivní kapacity i dalším osobám (zákazníkům). KaM VUT dbá na řádné hospodaření se svým majetkem a usiluje o jeho optimální využití. Více informací zde