O nás

Fakulta podnikatelská je od roku 1992 jednou z osmi fakult VUT v Brně, díky čemuž mohou její studenti již 30 let využívat výborného zázemí prestižní a mezinárodně uznávané univerzity.  Od založení má fakulta již více než 17000 absolventů a její studenti se s výbornými výsledky účastní různých mezinárodních soutěží.

U nás můžete…

…pracovat na reálných projektech

…rozjet vlastní business

…propojit informatiku s ekonomikou

…získat praxi v mezinárodním týmu

...pochopit ekonomické souvislosti dnešní doby

…a spoustu dalšího

 

Studijní programy

Fakulta podnikatelská nabízí vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Škola vyučuje budoucí ekonomy a manažery. Svým zaměřením přispívá k rozšíření poznání a kultivaci podnikatelské sféry.

 

Uplatnění

Absolventi se uplatňují nejen jako odborníci ve finančních nebo ekonomických části firem, ale dále se i mohou v rámci ICT problematiky podílet na vývoji informačních systémů.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Přihlášky a přijímačky:

Přihlášky ke studiu lze podat od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023.

Přijímačky do bakalářských studijních programů dělat nemusíte když:

 1. SCIO – test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenská verze Všeobecné študijné předpoklady
  • celkový percentil 60 a vyšší
  • uznávané termíny – 10. 12. 2022, 4. 2. 2023 a 4. 3. 2023
  • platí pro přijetí do programů Ekonomika podniku, Manažerská informatika, Procesní management, Účetnictví a daně

POZOR! Společnost Scio výsledky fakultě automaticky nepředává, na fakultu musíte zaslat certifikát a žádost o přijetí – do 31. 3. 2023.

 1. Prospěch „výborně“ nebo „chvalitebně“ ve vybraných předmětech na střední škole

Program Ekonomika podniku a program Účetnictví a daně

pouze matematika ve všech ročnících střední školy – známka 1 nebo 2 na závěrečném vysvědčení v 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení ve 4. ročníku

Program Manažerská informatika

matematika ve všech ročnících střední školy – známka 1 nebo 2 na závěrečném vysvědčení v 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení ve 4. ročníku

a současně

jeden předmět zaměřený na informatiku alespoň 1 rok – známka 1 nebo 2 na závěrečném vysvědčení v 1., 2. a 3. ročníku

Program Procesní management

matematika ve všech ročnících střední školy – známka 1 nebo 2 na závěrečném vysvědčení v 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení ve 4. ročníku

a současně

jeden předmět zaměřený na informatiku nebo jeden předmět zaměřený na STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE alespoň 1 rok – známka 1 nebo 2 na závěrečném vysvědčení v 1., 2. a 3. ročníku

Program Entrepreneurship and Small Business Development

ANGLIČTINA ve všech ročnících střední školy – známka 1 nebo 2 na závěrečném vysvědčení v 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení ve 4. ročníku

a současně

jeden předmět zaměřený na informatiku nebo jeden předmět zaměřený na MARKETING alespoň 1 rok – známka 1 nebo 2 na závěrečném vysvědčení v 1., 2. a 3. ročníku

 1. Účast v soutěži Business Point
   
  • Účast v soutěži v akademickém roce 2022/2023
  • Umístění v celkovém pořadí na prvních třech místech
  • Platí pro přijetí do všech bakalářských studijních programů

 

 

Přijímací zkoušky pro bakalářské studium:

Pro všechny česky vyučované bakalářské studijní programy je pouze jeden test – Test studijních předpokladů – uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž právě jedná je správná.

Při zkoušce není dovoleno používat kalkulačky, žádné podpůrné materiály ani žádná komunikační média. Délka testu 45 minut, 25 úloh.

 

Přijímací zkouška do bakalářského studijního programu Entrepreneurship and Small Business Development

Ústní zkouška probíhá v anglickém jazyce před zkušební komisí. Forma skupinového pohovoru, velikost skupiny 3 až 7 uchazečů. Předpokládaná délka trvání 90 – 180 minut. Zaměření pohovoru - ověření studijních předpokladů. Hodnotí se oblasti: motivace ke studiu, schopnost řešit zadaný problém, schopnost práce v týmu, osobní projev a jazykové kompetence.

 

Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium:

Pro všechny česky vyučované bakalářské studijní programy je pouze jeden test – Test studijních předpokladů – uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž právě jedná je správná.

Při zkoušce není dovoleno používat kalkulačky, žádné podpůrné materiály ani žádná komunikační média. Délka testu 45 minut, 25 úloh.

Přijetí prominutím přijímací zkoušky do magisterského studia: týká se pouze absolventů bakalářského studia z Fakulty podnikatelské. Studium musí být řádně ukončené v roce 2023. Vážený průměr za celé studium (ze všech předmětů studijního plánu za 1. – 3. ročníku studia) do 1,90 včetně.

 

 • Elektronická přihláška: 700 Kč

Připravte se na přijímačky

Nevěříte si? Připravte se lépe než ostatní a zvyšte si šanci na přijetí.

Zobrazit přípravné kurzy

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: percentil 75

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Vysoké učení technické v Brně spolupracuje s mnoha programy podpory mezinárodní mobility studentů. 

Koleje a menzy

Koleje a menzy Vysokého učení technického v Brně (dále jen "KaM VUT") pro potřeby veřejné vysoké školy zajišťuje provoz ubytovacích a stravovacích zařízení VUT v Brně a poskytuje s tímto provozem související služby, a to zejména studentům a zaměstnancům VUT v Brně, a dále s ohledem na provozní možnosti a efektivní kapacity i dalším osobám (zákazníkům). KaM VUT dbá na řádné hospodaření se svým majetkem a usiluje o jeho optimální využití. Více informací zde

Kontakt

Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno