Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně zahájila svou činnost v červenci roku 1993. Studenti zde mohou získat bakalářský, magisterský nebo doktorský titul. Nabízí také studium v programech celoživotního vzdělávání a programech MBA. Děkanem je aktuálně (2013) doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Studijní programy

Fakulta podnikatelská nabízí vzdělávání ve třech studijních programech: bakalářském, magisterském a doktorském. Škola vyučuje budoucí ekonomy a manažery. Svým zaměřením přispívá k rozšíření poznání a kultivaci podnikatelské sféry.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují nejen jako odborníci ve finančních nebo ekonomických části firem, ale dále se i mohou v rámci ICT problematiky podílet na vývoji informačních systémů.

www.fbm.vutbr.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení na bakalářské studijní programy má formu písemného testu z anglického jazyka a studijích předpokladů. Přijímací zkouška může být prominuta na základě výsledku Národních srovnávacích zkoušek (Scio).

Přihlášku je možné podat do 30.4.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 650 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 85 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Připravte se na přijímačky

Nevěříte si? Připravte se lépe než ostatní a zvyšte si šanci na přijetí.

Zobrazit přípravné kurzy

Aktuality

Ohlasy studentů a absolventů

Ohlasy studentů a absolventů

Fakulta podnikatelská byla moje první volba při výběru vysoké školy a své volby nelituji. Studium na této fakultě není o „biflování zbytečných věcí“ jen kvůli získání titulu. Mnoho znalostí a zkušeností zde získaných, nyní opravdu využívám v pracovním životě každý den. Ochotný a přátelský přístup vyučujících a dobré jméno školy u potencionálních zaměstnavatelů z hlediska využitelnosti studentů v praxi, je už jen příjemný bonus, který tato fakulta přináší. číst více

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Všechny zájemce o studium zveme na dny otevřených dveří! číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Vysoké učení technické v Brně spolupracuje s mnoha programy podpory mezinárodní mobility studentů. Více informací zde

Koleje a menzy

Koleje a menzy Vysokého učení technického v Brně (dále jen "KaM VUT") pro potřeby veřejné vysoké školy zajišťuje provoz ubytovacích a stravovacích zařízení VUT v Brně a poskytuje s tímto provozem související služby, a to zejména studentům a zaměstnancům VUT v Brně, a dále s ohledem na provozní možnosti a efektivní kapacity i dalším osobám (zákazníkům). KaM VUT dbá na řádné hospodaření se svým majetkem a usiluje o jeho optimální využití. Více informací zde