O nás

Fakulta podnikatelská je od roku 1992 jednou z osmi fakult VUT v Brně, díky čemuž mohou její studenti již 30 let využívat výborného zázemí prestižní a mezinárodně uznávané univerzity.  Od založení má fakulta již více než 17000 absolventů a její studenti se s výbornými výsledky účastní různých mezinárodních soutěží.

U nás můžete…

…pracovat na reálných projektech

…rozjet vlastní business

…propojit informatiku s ekonomikou

…získat praxi v mezinárodním týmu

...pochopit ekonomické souvislosti dnešní doby

…a spoustu dalšího

 

Studijní programy

Fakulta podnikatelská nabízí vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Škola vyučuje budoucí ekonomy a manažery. Svým zaměřením přispívá k rozšíření poznání a kultivaci podnikatelské sféry.

 

Uplatnění

Absolventi se uplatňují nejen jako odborníci ve finančních nebo ekonomických části firem, ale dále se i mohou v rámci ICT problematiky podílet na vývoji informačních systémů.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky pro bakalářské studium:

Pro všechny česky vyučované bakalářské studijní programy je pouze jeden test – Test studijních předpokladů – uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž právě jedná je správná.

Při zkoušce není dovoleno používat kalkulačky, žádné podpůrné materiály ani žádná komunikační média. Délka testu 45 minut, 25 úloh.

Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium:

Pro všechny česky vyučované bakalářské studijní programy je pouze jeden test – Test studijních předpokladů – uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž právě jedná je správná.

Při zkoušce není dovoleno používat kalkulačky, žádné podpůrné materiály ani žádná komunikační média. Délka testu 45 minut, 25 úloh.

Přijetí prominutím přijímací zkoušky do magisterského studia: týká se pouze absolventů bakalářského studia z Fakulty podnikatelské. Studium musí být řádně ukončené v roce 2023. Vážený průměr za celé studium (ze všech předmětů studijního plánu za 1. – 3. ročníku studia) do 1,90 včetně.

 

  • Elektronická přihláška: 700 Kč

Připravte se na přijímačky

Nevěříte si? Připravte se lépe než ostatní a zvyšte si šanci na přijetí.

Zobrazit přípravné kurzy

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: percentil 75

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Vysoké učení technické v Brně spolupracuje s mnoha programy podpory mezinárodní mobility studentů. 

Koleje a menzy

Koleje a menzy Vysokého učení technického v Brně (dále jen "KaM VUT") pro potřeby veřejné vysoké školy zajišťuje provoz ubytovacích a stravovacích zařízení VUT v Brně a poskytuje s tímto provozem související služby, a to zejména studentům a zaměstnancům VUT v Brně, a dále s ohledem na provozní možnosti a efektivní kapacity i dalším osobám (zákazníkům). KaM VUT dbá na řádné hospodaření se svým majetkem a usiluje o jeho optimální využití. Více informací zde

Kontakt

Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno