O nás

Ústav soudního inženýrství je samostatným vysokoškolským ústavem Vysokého učení technického v Brně od roku 1975.

Studijní programy

Fakulta soudního inženýrství nabízí magisterské studijní programy „Soudní inženýrství“ a „Rizikové inženýrství“ v prezenční formě a doktorský studijní program "Soudní inženýrství" v prezenční i kombinované formě.

Uplatnění

Absolventi a absolventky najdou uplatnění u řady firem i ve státní správě na odborně náročných pozicích. Dále najdou absolventi uplatnění u řady firem výrobního i nevýrobního charakteru na odborně náročných pozicích a též jako soudní znalci podle zákona č. 36/1967 Sb. v základním oboru dle zvoleného zaměření. 

Kde nás najdeš

Ústav soudního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně
Údolní 244/53
602 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Informace zde a zde.

Na všechny naše obory se dělají písemné testy. Proto jsme si pro vás hned na začátek připravili písemný test v maximální délce 120 minut, který nám ukáže, zda v sobě máte ty správné vědomosti potřebné ke studiu. Můžete v něm dosáhnout až 100 bodů, avšak hranicí pro úspěšné absolvování je již 30 bodů.

Přijímací zkouškaNa všechny naše obory se dělají písemné testy. Proto jsme si pro vás hned na začátek připravili písemný test v maximální délce 120 minut, který nám ukáže, zda v sobě máte ty správné vědomosti potřebné ke studiu. Můžete v něm dosáhnout až 100 bodů, avšak hranicí pro úspěšné absolvování je již 30 bodů.

Soudní inženýrství:

Počítejte s tím, že písemný test tvoří příklady z matematiky, fyziky a dále také příklady a otázky zaměřené na odbornou přípravu uchazeče pro zvolený studijní obor.

Rizikové inženýrství:

Písemný test je zaměřený na zvolený studijní obor a ověří vaše znalosti obvyklé pro bakalářský studijní programy technických oborů.

Termíny podání přihlášek v akademickém roce 2019/2020:

  • Navazující magisterské studijní programy Expertní inženýrství v dopravě, Realitní inženýrství a Řízení rizik technických a ekonomických systémů: do 8. 4. 2019
  • Doktorský studijní program Soudní inženýrství: do 24. 5. 2019
  • Elektronická přihláška: 600 Kč
  • Papírová přihláška: 650 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Vysoké učení technické v Brně spolupracuje s mnoha programy podpory mezinárodní mobility studentů. Více informací zde

Koleje a menzy

Koleje a menzy Vysokého učení technického v Brně (dále jen "KaM VUT") pro potřeby veřejné vysoké školy zajišťuje provoz ubytovacích a stravovacích zařízení VUT v Brně a poskytuje s tímto provozem související služby, a to zejména studentům a zaměstnancům VUT v Brně, a dále s ohledem na provozní možnosti a efektivní kapacity i dalším osobám (zákazníkům). KaM VUT dbá na řádné hospodaření se svým majetkem a usiluje o jeho optimální využití. Více informací zde

Kontakt

Ústav soudního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně
Údolní 244/53
602 00 Brno