Ústav soudního inženýrství je samostatným vysokoškolským ústavem Vysokého učení technického v Brně od roku 1975.

Studijní programy

Fakulta soudního inženýrství nabízí magisterské studijní programy „Soudní inženýrství“ a „Rizikové inženýrství“ v prezenční formě a doktorský studijní program "Soudní inženýrství" v prezenční i kombinované formě.

Uplatnění

Absolventi a absolventky najdou uplatnění u řady firem i ve státní správě na odborně náročných pozicích. Dále najdou absolventi uplatnění u řady firem výrobního i nevýrobního charakteru na odborně náročných pozicích a též jako soudní znalci podle zákona č. 36/1967 Sb. v základním oboru dle zvoleného zaměření. 

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška na magisterské obory je písemná a tematické okruhy závisí na zvoleném oboru.

Přihlášku je možné podat do 31.3. (Mgr.) a 31.5. (PhD.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 650 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Vysoké učení technické v Brně spolupracuje s mnoha programy podpory mezinárodní mobility studentů. Více informací zde

Koleje a menzy

Koleje a menzy Vysokého učení technického v Brně (dále jen "KaM VUT") pro potřeby veřejné vysoké školy zajišťuje provoz ubytovacích a stravovacích zařízení VUT v Brně a poskytuje s tímto provozem související služby, a to zejména studentům a zaměstnancům VUT v Brně, a dále s ohledem na provozní možnosti a efektivní kapacity i dalším osobám (zákazníkům). KaM VUT dbá na řádné hospodaření se svým majetkem a usiluje o jeho optimální využití. Více informací zde