O nás

Ústav soudního inženýrství VUT je tradiční součástí brněnské techniky s více než padesátiletou tradicí. Byl založen v roce 1970, a od roku 2007 má statut vysokoškolského ústavu. Od svého založení se věnuje řešení složitých znaleckých problémů v technických a technicko-ekonomických oborech a souvisejícímu výzkumu a vzdělávání.

Součástí ústavu jsou tři odbory:

→ odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí,
→ odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel,
→ odbor inženýrství rizik.

Ve spolupráci s dalšími součástmi VUT zajišťuje ústav výuku v celoškolských programech navazujícího magisterského a doktorského studia, které úzce souvisí s oblastmi techniky, ekonomiky a bezpečnosti. Ve své vzdělávací činnosti se dlouhodobě věnuje i vzdělávání znalců formou specializačního studia technického znalectví a také certifikací odhadců majetku, expertů pro analýzu silničních nehod a realitních makléřů.

Web

Kde nás najdeš

Ústav soudního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně
Purkyňova 464/118
612 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Aktuality

Kontakt

Ústav soudního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně
Purkyňova 464/118
612 00 Brno