Fakulta architektury byla ustanovena po vzniku československého státu roku 1919. V posledních letech prošla fakulta velkou reorganizací a navázala spolupráci se zahraničními univerzitami, čímž posílila mezinárodní pozici ve svém oboru.

Studijní programy

Nabízí obor architektura ve všech třech úrovních vysokoškolského vzdělání (bakalářské, magisterské a doktorské), přičemž v doktorském studiu je ještě druhý obor urbanistika.

Uplatnění

Absolventi se uplatní jako pracovníci v ateliérech či projekčních kancelářích.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení na bakalářské studijní programy má dvě kola. V první části se skládá talentová zkouška (má tři části: 1)kresba figury 2)návrh architektonického prostoru 3)test prostorového zobrazování). Uchazeči, kteří postoupí do druhého kola skládají písemný test z matematiky a test z oblasti kultury, architektury a umění. Poté následuje ústní odborný pohovor.

Přijímací zkouška na magisterské studijní programy se skládá z ústního pohovoru a posouzení předloženého portfolia školních prací a mimoškolních aktivit.

Přihlášku je možné podat do 30.11. (Bc.) a 15.3. (Mgr.)

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč
Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Vyzkoušet SCIO testy zdarma
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Informace o SCIO testech
Informace o SCIO testech

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Vysoké učení technické v Brně spolupracuje s mnoha programy podpory mezinárodní mobility studentů. Více informací zde

Koleje a menzy

Koleje a menzy Vysokého učení technického v Brně (dále jen "KaM VUT") pro potřeby veřejné vysoké školy zajišťuje provoz ubytovacích a stravovacích zařízení VUT v Brně a poskytuje s tímto provozem související služby, a to zejména studentům a zaměstnancům VUT v Brně, a dále s ohledem na provozní možnosti a efektivní kapacity i dalším osobám (zákazníkům). KaM VUT dbá na řádné hospodaření se svým majetkem a usiluje o jeho optimální využití. Více informací zde