O nás

Fakulta chemická VUT v Brně existuje od roku 1992.

Fakulta chemická nabízí studentům individuální přístup, kvalitní výukové metody a nejmodernější laboratorní vybavení. V uplynulých letech jsme do technologií investovali více než 250 milionů korun, takže během studia mohou naši studenti pracovat například s elektronovým mikroskopem, laserovým analyzátorem velikosti částic nebo třeba s iontovým chromatografem. Zároveň spolupracujeme s předním i světovými pracovišti a řešíme výzkumné projekty za desítky milionů korun ročně.

Nabízíme akreditované bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy v oblasti chemických a potravinářských oborů. Zájemci o doktorské studium si mohou vybrat z pestré nabídky vědeckých témat. Významnou část vzdělávací činnosti fakulty tvoří také Celoživotní vzdělávání, které je určeno různým cílovým skupinám: zájemcům o studium, absolventům univerzity, seniorům, ale i studentům a dalším zájemcům o studium z praxe.

Kde nás najdeš

Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně
Purkyňova 464/118
612 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium

Přijímací zkoušky mají formu písemného testu, který je zaměřený na základy chemie. Můžete v něm získat až 100 bodů, avšak hranicí pro úspěšné absolvování je 33 bodů.

PROMINUTÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Rádi odměňujeme nadšence do chemie, kteří na sobě pracovali už v minulosti. Test vám proto odpustíme, pokud splníte jednu z následujících podmínek:

  • úspěšně jste absolvovali přípravný kurz organizovaný naší fakultou,
  • na střední škole jste se v posledních 4 letech ve vyšším než školním kole zúčastnili chemické, matematické nebo fyzikální olympiády či soutěže SOČ v těchto oborech,
  • na vysvědčení z posledních 4 let SŠ máte průměr z chemických, matematických a fyzikálních předmětů do 2,5 (v názvu předmětu musí být jeden z oborů – chemie, matematika, fyzika),
  • zaměstnavatel vám potvrdí minimálně 2 roky praxe v chemii nebo souvisejících oborech,
  • máte doma bakalářský nebo magisterský diplom ze školy s chemickým zaměřením.

Navazující magisterské studium

V případě, že se vám nepodařilo v bakalářském studiu na FCH VUT nebo na jiné chemické fakultě dosáhnout váženého průměru do 1,80, budete muset absolvovat písemný test. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat minimálně 33 % ze 100 bodů.

  • Elektronická přihláška: 600 Kč
  • Papírová přihláška: 650 Kč

Doplňující informace

Den otevřených dveří a Den chemie

V akademickém roce 2019/2020 se na vás budeme těšit 22. 11. 2019 a 24. 1. 2020 na dnech otevřených dveří a také 6. 2. 2020 na Dni chemie. 

Kontakt

Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně
Purkyňova 464/118
612 00 Brno