Fakulta chemická VUT v Brně existuje od roku 1992, její tradice však sahá až do roku 1911.

Studijní programy

Nabízí studium ve všech třech stupních vysokoškolského vzdělávání (prezenční, některé obory rovněž kombinované), nabízené obory se zaměřují na technickou a průmyslovou chemii (včetně průmyslu potravinářského), materiálovou chemii, problematiku životního prostředí a civilní ochrany.

Uplatnění

Absolventi této fakulty nacházejí uplatnění, v závislosti an vystudovaném oboru, v oborech spojujících problematiku chemie a životních prostředí (ekologové, toxikologové, vodohospodáři aj.), jako techničtí pracovníci při navrhování a řízení chemických procesů či v odvětvích se zemědělsko-potravinářským zaměřením.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, kterým se ověřují předpoklady pro vysokoškolské studium chemie. Přijímací zkouška může být za určitých podmínek prominuta.

Přihlášku je možné podat do 31.3. (Bc.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 650 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Vysoké učení technické v Brně spolupracuje s mnoha programy podpory mezinárodní mobility studentů. Více informací zde

Koleje a menzy

Koleje a menzy Vysokého učení technického v Brně (dále jen "KaM VUT") pro potřeby veřejné vysoké školy zajišťuje provoz ubytovacích a stravovacích zařízení VUT v Brně a poskytuje s tímto provozem související služby, a to zejména studentům a zaměstnancům VUT v Brně, a dále s ohledem na provozní možnosti a efektivní kapacity i dalším osobám (zákazníkům). KaM VUT dbá na řádné hospodaření se svým majetkem a usiluje o jeho optimální využití. Více informací zde