O nás

Fakulta chemická VUT v Brně existuje od roku 1992, její tradice však sahá až do roku 1911.

Studijní programy

Na FCH najdete chemické a potravinářské obory v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. Naší prioritou je multidisciplinarita, takže se během studia některých z nich seznámíte nejen s chemií, ale i fyzikou, biologií, matematikou či cizími jazyky. Nejen proto mají naši absolventi v ČR i v zahraničí rozmanité uplatnění – od nižších pozic ve výrobě až po vrcholový management – a to nejen v oblasti chemie.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně
Purkyňova 464/118
612 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Informace zde a zde.

Bakalářské studium:

Přijímací zkoušky mají formu písemného testu, který je zaměřen na základy chemie. Můžete v něm dosáhnout až 100 bodů, avšak hranicí pro úspěšné absolvování je 33 bodů. Na ukázkový test z minulých let se můžete kouknout zde a přesvědčit se tak sami, že na to s přehledem máte.

Prominutí testu

Rádi odměňujeme nadšence do chemie, kteří na sobě pracovali už v minulosti. Test vám proto odpustíme v případě, že se můžete pochlubit něčím z vyjmenovaného:

  • absolvovali jste úspěšně přípravný kurz organizovaný naší fakultou;
  • na střední škole vám to pálilo, a tak jste se v posledních 4 letech ve vyšším než školském kole zúčastnili chemické, matematické nebo fyzikální olympiády či soutěže SOČ v uvedených oborech;
  • schováváte si doma vysvědčení z posledních 4 roků SŠ, kde je průměr z chemických, matematických a fyzikálních předmětů do 2,5 (v názvu předmětu musí být jeden z uvedených oborů - chemie, matematika, fyzika);
  • zaměstnavatel vám rád potvrdí minimálně 2 roky praxe v chemii nebo souvisejících oborech;
  • máte doma bakalářský nebo magisterský diplom ze školy s chemickým zaměřením.

Podávání přihlášek startuje 1. 2. a končí 31. 3. 2019.

Navazující magisterské studium:

V případě, že se vám nepodařilo v bakalářském studiu na FCH VUT nebo jiné chemické fakultě dosáhnout váženého průměru do 1.80, budete si muset potrápit mozkové závity nad písemným testem. Ze 100 bodů nám však stačí 33% a cesta k titulu Ing. je vám otevřena.

Podávání přihlášky ke studiu: do 31. 3. 2019.

  • Elektronická přihláška: 600 Kč
  • Papírová přihláška: 650 Kč

Doplňující informace

Ubytování

Velkou výhodou FCH je fakt, že se můžete ubytovat na kolejích Pod Palackého vrchem, přímo v areálu kampusu. Dostatečnou kapacitu nabízí také ubytování v soukromí. Více informací najdete na stránkách Kolejí a menz.

Stravování

Pokud vám při bádání vyhládne, přímo na fakultě je k dispozici jídelna a bufet. Pro teplé jídlo nebo drobné občerstvení tak nemusíte daleko.

Sport

O sport na univerzitě se stará organizace CESA, která provozuje největší sportovní vysokoškolský areál v ČR. Nadšenci do pohybu si tak mohou vybírat ze 42 specializací na 5 výkonnostních úrovních, z mnoha sportovních kurzů, seminářů a školení.

Studium v cizině

I naše fakulta je zapojená do mezinárodních programů, jakým je například ERASMUS+, a má přímé vazby na zahraniční univerzity. Výjezd do zahraničí je tedy při splnění podmínek bez problémů.

Kontakt

Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně
Purkyňova 464/118
612 00 Brno