O nás

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií  má dlouholetou tradici ve výuce elektrotechnických disciplín už od roku 1905. Nové budovy, moderně vybavené laboratoře a výuka pod taktovkou špičkových odborníků. Díky tomu dnes dokáže naše fakulta vzdělávat další generace odborníků v elektrotechnice.

Studijní programy

Fakulta jako jediná v ČR nabízí nejširší nabídku studijních programů zaměřených na elektroniku, elektrotechniku a všechna příbuzná odvětví od mikroelektroniky, přes telekomunikace, kybernetiku, silnoproud až k biomedicíně. Pro zájemce připravuje i přípravné kurzy z matematiky a fyziky.

Uplatnění

Absolventi se uplatní jako experti na odborných nebo manažerských pozicích v různých oblastech slabo- i silnoproudé elektrotechniky, elektroniky, robotiky a aplikované informatiky. Dále ve výrobě lékařské techniky, v institucích, zajišťujících kybernetickou bezpečnost, diagnostiku a ochranu životního prostředí, jako inženýři-elektronici.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně
Technická 3058/10
616 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

POZOR! PŘIHLÁŠKU KE STUDIU MŮŽEŠ PODAT DO 31. 3. 2020.

NÍŽE ZJISTÍŠ PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A MOŽNOSTI PROMINUTÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – PODEJ PŘIHLÁŠKU A NASTUP NA FEKT!

Studijní programy Automatizační a měřicí technika, Elektronika a komunikační technologie, Mikroelektronika a technologie, Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika a Telekomunikační a informační systémy

Přijímací zkouška: Můžeš libovolně volit z kombinace předmětů – matematika a fyzika nebo matematika a základy informatiky.

Přijímací zkoušku ti odpustíme, pokud splníš alespoň jednu z podmínek:

• absolvoval jsi přípravný kurz z matematiky nebo fyziky a dosáhl klasifikace 1 nebo 2;

• maturoval jsi z matematiky nebo fyziky a dosáhl klasifikace 1 nebo 2; nezáleží na tom, v jaké formě, části či úrovni jsi maturoval;

• absolvoval jsi Národní srovnávací zkoušky (NSZ) a dosáhl v testu z matematiky v každé části percentil 60,0 nebo vyšší;

• absolvoval jsi NSZ a dosáhl v testu obecných studijních předpokladů v každé části percentil 60,0 nebo vyšší;

• dosáhl jsi na střední škole průměru známek lepšího než 2,00.

Studijní program Biomedicínská technika a bioinformatika

Přijímací zkouška: Z předmětů biologie a matematika. Přijímací zkoušky nebudeš muset skládat, pokud jsi měl na střední škole průměr známek nejvýše 1,25.

Studijní program Angličtina v elektrotechnice a informatice

Přijímací zkouška: Z matematiky a anglického jazyka.

Pokud máš ale znalost angličtiny na úrovní B2, tak ti přijímací zkoušku z jazyka odpustíme. Matematiku ti odpustíme taky, pokud splníš aspoň jednu z podmínek:

• absolvoval jsi přípravný kurz z matematiky a dosáhl klasifikace 1 nebo 2;

• maturoval jsi z matematiky a dosáhl klasifikace 1 nebo 2; pro prominutí přijímací zkoušky není podstatné v jaké formě, části či úrovni maturitní zkoušky byla klasifikace získána;

• absolvoval jsi Národní srovnávací zkoušky a dosáhl v testu z matematiky v každé části percentil 60,0 nebo vyšší;

• dosáhl jsi na střední škole průměru známek lepšího než 1,70.

Studijní program Audio inženýrství

Přijímací zkouška: libovolná varianta z kombinace předmětů matematika a fyzika nebo matematika a základy informatiky. Pokud se hlásíš do specializace Zvuková produkce a nahrávání, budeš skládat i talentové zkoušky J

Studijní program Informační bezpečnost

Přijímací zkouška: libovolná varianta z kombinace předmětů matematika a fyzika nebo matematika a základy informatiky.

Pokud jsi se ovšem na střední škole vlezl do průměru známek nejvýše 1,25, tak tě rádi vezmeme i bez přijímacích zkoušek.

Pro účely prominutí přijímací zkoušky se průměr známek ze střední školy vypočte jako aritmetický průměr známek na závěrečném vysvědčení v 1., 2. a 3. ročníku a v prvním pololetí 4. ročníku.

Nevěříš svým znalostem? Rádi se tě pokusíme přesvědčit o opaku a na tvé případné mezery v matematice a fyzice se zaměříme na PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

Bližší informace k přijímacímu řízení zde.

  • Elektronická přihláška: 600 Kč
  • Papírová přihláška: 650 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika

Výsledek pro přijetí: 60 %

Vyzkoušet test

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 60 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta spolupracuje s mnoha programy podpory mezinárodní mobility studentů. Mezi hlavní patří program Erasmus +, který umožňuje studentů vycestovat na zahraniční stáž na 1 a více semestrů a studovat tak předměty nabízené našimi zahraničními partnery nebo u nich pracovat na své diplomce. Další možností je program Freemovers, který podporuje výjezdy mimo EU. Máme také vlastní mobilitní programy na podporu výjezdů. Více informací na našem webu zde

Koleje a menzy

Koleje a menzy Vysokého učení technického v Brně provozují nejširší a nejkvalitnější nabídku ubytovacích a stravovacích kapacit v celém Brně. Pravidelně jsou naše koleje vyhodnocovány v Top 3 nejlepších kolejí v ČR. Více informací o možnostech ubytování a kde si můžete dát pořádný dlabanec jsou zde

Kontakt

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně
Technická 3058/10
616 00 Brno