O nás

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií  má dlouholetou tradici ve výuce elektrotechnických disciplín už od roku 1905. Nové budovy, moderně vybavené laboratoře a výuka pod taktovkou špičkových odborníků. Díky tomu dnes dokáže naše fakulta vzdělávat další generace odborníků v elektrotechnice.

Studijní programy

Fakulta jako jediná v ČR nabízí nejširší nabídku studijních programů zaměřených na elektroniku, elektrotechniku a všechna příbuzná odvětví od mikroelektroniky, přes telekomunikace, kybernetiku, silnoproud až k biomedicíně. Pro zájemce připravuje i přípravné kurzy z matematiky a fyziky.

Uplatnění

Absolventi se uplatní jako experti na odborných nebo manažerských pozicích v různých oblastech slabo- i silnoproudé elektrotechniky, elektroniky, robotiky a aplikované informatiky. Dále ve výrobě lékařské techniky, v institucích, zajišťujících kybernetickou bezpečnost, diagnostiku a ochranu životního prostředí, jako inženýři-elektronici.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně
Technická 3058/10
616 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení do vybraných bakalářských studijních programů:

  • Angličtina v elektrotechnice a informatice (prezenční forma)
  • Automatizační a měřicí technika (prezenční forma)
  • Elektronika a komunikační technologie (prezenční i kombinovaná forma)
  • Mikroelektronika a technologie (prezenční i kombinovaná forma)
  • Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika (prezenční forma)
  • Telekomunikační a informační systémy (prezenční i kombinovaná forma).

Termín pro podávání přihlášek: od 15. 6. do 1. 8. 2020 (přihláška se podává pouze elektronicky). Informace k přijímacímu řízení budou zaslány pouze elektronicky na email uvedený v přihlášce nejpozději do 15. 8. 2020.

Další informace můžete získat na e‐mailové adrese prijimaci-rizeni@feec.vutbr.cz nebo na našich webových stránkách.

  • Elektronická přihláška: 600 Kč
  • Papírová přihláška: 650 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika

Výsledek pro přijetí: 60 %

Vyzkoušet test

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 60 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta spolupracuje s mnoha programy podpory mezinárodní mobility studentů. Mezi hlavní patří program Erasmus +, který umožňuje studentů vycestovat na zahraniční stáž na 1 a více semestrů a studovat tak předměty nabízené našimi zahraničními partnery nebo u nich pracovat na své diplomce. Další možností je program Freemovers, který podporuje výjezdy mimo EU. Máme také vlastní mobilitní programy na podporu výjezdů. Více informací na našem webu zde

Koleje a menzy

Koleje a menzy Vysokého učení technického v Brně provozují nejširší a nejkvalitnější nabídku ubytovacích a stravovacích kapacit v celém Brně. Pravidelně jsou naše koleje vyhodnocovány v Top 3 nejlepších kolejí v ČR. Více informací o možnostech ubytování a kde si můžete dát pořádný dlabanec jsou zde

Kontakt

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně
Technická 3058/10
616 00 Brno