O nás

Fakulta informačních technologií (FIT) VUT v Brně byla založena 1.1.2002 na základě Ústavu informatiky a výpočetní techniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysokého učení technického v Brně. Ústav informatiky a výpočetní techniky pod dřívějším názvem Katedra samočinných počítačů byl založen v roce 1964 a měl dlouholetou tradici výuky výpočetní techniky a informatiky v rámci bývalé Fakulty elektrotechnické VUT.

V současné době zajišťuje fakulta výchovu odborníků s kvalifikací bakalář (Bc.) v tříletém bakalářském studijním programu Informační technologie, inženýr (Ing.) v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu Informační technologiea doktor (Ph.D.) ve studijním programu Výpočetní technika a informatika. Tyto studijní programy plně odpovídají Boloňské deklaraci pro rozvoj vysokého školství v Evropě a jsou strukturou studia plně kompatibilní v rámci Evropy. Studenti tak mohou část studia absolvovat na univerzitách v zahraničí a tím získat cenné zkušenosti. Vysoké učení technické v Brně získalo navíc certifikát Evropské komise Diploma Supplement Label - dodatek k diplomu, který umožňuje transparentní a jednotné uznávání vysokoškolské a profesní kvalifikace v rámci Evropské Unie. Na fakultě v současné době (2014) studuje přes 2500 studentů.

Počítačově orientovaná část výuky je soustředěna do Centra výpočetní techniky. Kromě organizované laboratorní výuky a cvičení zde také studenti samostatně pracují na řešení projektů. Další specializované laboratoře jsou pak umístěny v prostorách odborných ústavů fakulty a v přízemí Výzkumného centra informačních technologií. Významnou součástí činnosti fakulty je také práce na výzkumných projektech, a to za účasti studentů vyšších ročníků a studentů doktorského studijního programu.

Kde nás najdeš

Fakulta informačních technologií

Vysoké učení technické v Brně
Božetěchova 1/2
612 66 Brno

Přihlášky a přijímačky

Informace zde a zde.

Bakalářské studium:

Klasické přijímačky jsou u nás na FITu nahrazené testy od společnosti Scio - testy Obecných studjních předpokladů a testy z Matematiky. Můžete si tak dle libosti zvolit, který test budete chtít dělat v jakém termínu. Po zaplacení přihlášky k nám na fakultu máte jeden test Scio od VUT zdarma. Abyste se zařadili mezi naše studenty, postačí vám percentil 70 a vyšší.

Navazující magisterské studium:

Přijímací zkouška je pro uchazeče o studium programu realizovanéhov českém jazyce písemná a ověřuje znalosti na úrovni bakalářského studijního programu Informační technologie. Pro uchazeče o studium programu realizovaného v anglickém jazyce má přijímacízkouška formu pohovoru, který může být veden elektronickými prostředky prostřednictvím videokonference.

  • Elektronická přihláška: 600 Kč
  • Papírová přihláška: 650 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika

Výsledek pro přijetí: 70 %

Vyzkoušet test

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 70 %

Vyzkoušet test

Kontakt

Fakulta informačních technologií

Vysoké učení technické v Brně
Božetěchova 1/2
612 66 Brno