Fakulta informačních technologií byla založena roku 2002. Může se chlubit certifikátem Evropské komise Diploma Supplement Label.

Studijní programy

V současné době zajišťuje fakulta výchovu odborníků s kvalifikací bakalář (Bc.) v tříletém bakalářském studijním programu Informační technologie, inženýr (Ing.) v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu Informační technologie a doktor (Ph.D.) ve studijním programu Výpočetní technika a informatika. Tyto studijní programy plně odpovídají Boloňské deklaraci pro rozvoj vysokého školství v Evropě a jsou strukturou studia plně kompatibilní v rámci Evropy. Studenti tak mohou část studia absolvovat na univerzitách v zahraničí a tím získat cenné zkušenosti. Vysoké učení technické v Brně získalo navíc certifikát Evropské komise Diploma Supplement Label - dodatek k diplomu, který umožňuje transparentní a jednotné uznávání vysokoškolské a profesní kvalifikace v rámci Evropské Unie. Na fakultě v současné době (2014) studuje přes 2500 studentů.

Uplatnění

Absolventi najdou uplatnění, jako projektanti, konstruktéři, programátoři a údržbáři počítačových systémů, programátoři a správci databázových a informačních systémů.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Podmínky přijetí na bakalářské studium se skládají z písemné příjmací zkoušky z matematiky v rozsahu učební látky gymnázia. Příjmací zkouška může být prominuta pokud uchazeč splní některé z těchto kritérií: 1) výsledek Národní srovnávací zkoušky z OSP je mezi 40% nejlepšími2) výsledek Národní srovnávací zkoušky, zkoušky z matematiky patří mezi 40% nejlepších,3) výsledek zkoušky SAT I z matematiky měl alespoň 545 bodů4) uchazeč je úspěšným řešitelem krajského kola Matematické olympiády vyhlašované MŠMT v kategorii A, B, C nebo P5) uchazeč je úspěšným řešitelem krajského kola Fyzikální olympiády vyhlašované MŠMT v kategorii A, B, C nebo D.

Podmínky pro přijetí na magisterské studium se skládají z přijímací zkoušky z předepsaných tématických okruhů, dle studjního oboru.

Přihlášku je možné podat do 31.3. (Bc.) a 15.4. (Mgr.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 650 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika
Výsledek pro přijetí: 60 %
Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 60 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Vysoké učení technické v Brně spolupracuje s mnoha programy podpory mezinárodní mobility studentů. Více informací zde

Koleje a menzy

Koleje a menzy Vysokého učení technického v Brně (dále jen "KaM VUT") pro potřeby veřejné vysoké školy zajišťuje provoz ubytovacích a stravovacích zařízení VUT v Brně a poskytuje s tímto provozem související služby, a to zejména studentům a zaměstnancům VUT v Brně, a dále s ohledem na provozní možnosti a efektivní kapacity i dalším osobám (zákazníkům). KaM VUT dbá na řádné hospodaření se svým majetkem a usiluje o jeho optimální využití. Více informací zde