O nás

Fakulta strojního inženýrství je s 4100 studenty největší strojní fakultou v republice a také největší fakultou Vysokého učení technického. Poskytuje velmi širokou nabídku studijních programů a specializací v tradičních i moderních strojírenských oborech i v oborech aplikovaných věd (materiálové, matematické, procesní a fyzikální inženýrství a nanotechnologie, mechatronika, průmyslový design…). Sídlí v Brně, krásném studentském městě, v kampusu Pod Palackého vrchem, kde se nachází několik budov se spoustou poslucháren, moderně vybavených laboratoří či zkušeben, ale také kavárnou, menzou a bufetem, včetně moderní 19 patrové hlavní budovy A1. Nedaleko jsou umístěny koleje. Více než polovina studentů má práci zajištěnou ještě před ukončením studia. Fakulta úzce spolupracuje s firmami, takže studenti ve výuce často řeší reálné problémy z praxe. FSI již po páté získala titul "Škola doporučená zaměstnavateli".

Web

Kde nás najdeš

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2
616 69 Brno

Přihlášky a přijímačky

Prominout přijímací zkoušku lze na základě:

  • výsledků maturitní zkoušky z matematiky nebo fyziky (stačí nám jednička nebo dvojka z jednoho ze zmíněných předmětů),
  • nebo středoškolského studijního průměru (studijní průměr se vypočítá jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek na závěrečných vysvědčeních 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy),
  • nebo úspěšného absolvování přípravných kurzů,
  • nebo umístění na předních pozicích na soutěžích pořádaných fakultou,
  • nebo výsledků národní srovnávací zkoušky z matematiky,
  • nebo dosažení mimořádných studijních výsledků např. na matematické nebo fyzikální olympiádě, SOČ atd.

Pokud nesplňujete kritéria pro prominutí přijímaček, čekají vás testy z matematiky a fyziky. Přijímačky jsou písemné a budou obsahovat otázky v rozsahu středoškolského učiva. V každé zkoušce budete moci získat maximálně 25 bodů. Pro přijetí pak bude rozhodující součet bodů z obou zkoušek, a to konkrétně:

  • alespoň 25 bodů pro programy Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, Matematické inženýrství a Mechatronika,
  • alespoň 20 bodů pro program Základy strojního inženýrství (specializace Materiálové inženýrství a Základy strojního inženýrství),
  • alespoň 16 bodů pro programy Energetika, Profesionální pilot, Průmyslový design ve strojírenství a Strojírenství (specializace Aplikovaná informatika a řízení, Kvalita spolehlivost a bezpečnost, Stavba strojů a zařízení, Strojírenská technologie).

Do programu Průmyslový design ve strojírenství je zapotřebí také vykonat talentovou zkoušku.

  • Elektronická přihláška: 700 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika

Výsledek pro přijetí: percentil 50

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Víte, že…

…na naší fakultě působí tři studentské týmy, které staví pneumobil, malá dálkově řízená letadla a formuli?

…máme mobilní aplikaci Studuj Strojárnu, která vás upozorní na první kroky a nejdůležitější akce ještě před začátkem studia?

…vám promineme přijímací zkoušku, pokud máte výborný průměr ze střední školy, nebo jiné skvělé studijní výsledky?

… FSI již po páté získala titul "Škola doporučená zaměstnavateli"?

Kontakt

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2
616 69 Brno