O nás

Fakulta strojního inženýrství (FSI) je s celkovým počtem téměř 4500 studentů a 15 odbornými pracovišti druhou největší fakultou Vysokého učení technického v Brně.

Studium je důsledně strukturované do tří na sebe navazujících vzdělanostních úrovní – bakalářské, magisterské a doktorské. Studijní obory jsou akreditovány v češtině i angličtině, některé jsou realizovány jako společné studijní programy (tzv. double degree) se zahraničními vysokými školami (Arts Et Métiers ParisTech, Campus Cluny; Technische Universität Chemnitz; Universita degli Studi dell'Aquila). Nedílnou součástí studia je zpracování studentských projektů, studium a stáže v zahraničí nebo praxe ve firmách, zapojení do výzkumné činnosti ústavů, aj. Každým rokem fakultu absolvuje přes 1000 absolventů všech úrovní studia, kteří nemají problémy s uplatněním na trhu práce. Fakulta nabízí také řadu odborných kurzů v rámci profesního vzdělávání.

Fakulta navázala desítky kontaktů s univerzitami i firmami v Evropě, Asii i USA; je řešitelem desítek projektů výzkumu a vývoje poskytovaných EU i českými institucemi a ministerstvy, grantovými agenturami, aj. Významnou aktivitou je hospodářská činnost fakulty a jednotlivých ústavů, řešení úkolů podle požadavků praxe a rozsáhlá expertní a posudková činnost.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2
616 69 Brno

Přihlášky a přijímačky

Informace zde a zde.

Bakalářské studium:

Přijímací zkouška:

  • Je písemná z matematiky a fyziky v rozsahu látky střední školy.
  • Zkouška z každého předmětu je hodnocena 0 až 25 body.
  • Uchazeč koná zkoušku pouze jednou – výsledek je platný pro všechny jím podané přihlášky.
  • Může být prominuta (pokud ze uchazeč zůčastnil NSZ či za jiných podmínek).
  • Program Průmyslový design ve strojírenství: uchazeč skládá talentovou zkoušku.

Termín podání přihlášek: do 31. března 2019.

Navazující magisterské studium:

Přijímací zkouška do NMSP má 2 části:

  • a) obecnou část z matematiky, fyziky a technické mechaniky,
  • b) oborovou část z oborově specifické tématiky.
  • Obě části zkoušky mají rozsah odpovídající oboru Strojní inženýrství BSP Strojírenství nebo příslušném uoboru BSP Aplikované vědy v inženýrství podle návaznosti zvoleného oboru NMSP.

Termín podání přihlášek: do 31. března 2019.

  • Elektronická přihláška: 600 Kč
  • Papírová přihláška: 650 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika

Výsledek pro přijetí: 50 %

Vyzkoušet test

Kontakt

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2
616 69 Brno