O nás

Fakulta strojního inženýrství (FSI) 

Se 4200 studenty je největší strojní fakultou v republice.

Kde nás najdeš

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2
616 69 Brno

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium

Matematika a fyzika – to bude to, z čeho si vás vyzkoušíme. Přijímačky jsou písemné a budou obsahovat otázky v rozsahu středoškolského učiva. V každé zkoušce budete moci získat maximálně 25 bodů. Pro přijetí pak bude rozhodující součet bodů z obou zkoušek, a to konkrétně:

  • alespoň 25 bodů pro obory Fyzikální inženýrství a nanotechnologie a Matematické inženýrství
  • alespoň 20 bodů pro ostatní bakalářské programy Aplikované vědy v inženýrství, Základy strojního inženýrství, Kvalita, spolehlivost a bezpečnost a Výrobní technika
  • alespoň 16 bodů pro ostatní (profesní) obory bakalářského programu Strojírenství.

Přijímačky dělat nemusíte, když:

  • jste maturovali v roce 2019 a váš průměr ze střední je do 1,8* nebo 2,1** nebo 2,4*** (podle oboru)
  • jste v roce 2019 maturovali z M nebo FY za 1 nebo 2 nebo jste uspěli v Matematice+
  • jste se v Národních srovnávacích zkouškách v roce 2019 umístili mezi 50 % nejlepších v matematické části
  • jste v roce 2019 získali alespoň 50 % bodů v závěrečném testu přípravného testu z M nebo FY

* průměr do 1,8 platí pro programy Fyzikální inženýrství a nanotechnologie a Matematické inženýrství

** průměr do 2,1 platí pro programy Průmyslový design ve strojírenství, Výrobní technika, Aplikované vědy v inženýrství (obory Materiálové inženýrství a Mechatronika) a Strojírenství (obory Základy strojního inženýrství a Kvalita, spolehlivost a bezpečnost)

*** průměr do 2,4 platí pro ostatní obory programu Strojírenství

  • Elektronická přihláška: 600 Kč
  • Papírová přihláška: 650 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika

Výsledek pro přijetí: 50 %

Vyzkoušet test

Kontakt

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2
616 69 Brno