O nás

Fakulta strojního inženýrství (FSI) 

Se 4200 studenty jsme největší strojní fakultou v republice a podíváte-li se snad z jakéhokoliv většího nebo menšího kopce v Brně, tak naši fakultu určitě uvidíte. Má totiž 74 metrů a 19 pater. Patří k ní však i další budovy, které ukrývají nejen spoustu poslucháren, moderně vybavených laboratoří či zkušeben, ale také kavárnu, menzu a bufet. Abyste to neměli do školy daleko, tak do 10 minut pěšky jste na kolejích Pod Palackého vrchem nebo na Purkyňkách. Vše na jednom místě!

Skvělé uplatnění na trhu práce

Strojaři patří na trhu práce k těm nejžádanějším. Dalo by se říci, že na naše absolventy se „stojí fronty“. Více než polovina studentů má práci zajištěnou ještě před ukončením studia. Úzce spolupracujeme s firmami, takže studenti ve výuce často řeší reálné problémy z praxe. Opakovaně získáváme ocenění „Škola doporučená zaměstnavateli“. Téměř tři sta zaměstnavatelů z České republiky vybralo FSI jako nejlepší fakultu za rok 2018, 2017 i 2016! Klub zaměstnavatelů hodnotil fakulty z hlediska jejich přínosu pro trh práce a kvalifikovanosti absolventů.

Kde nás najdeš

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2
616 69 Brno

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium

Matematika a fyzika – to bude to, z čeho si vás vyzkoušíme. Přijímačky jsou písemné a budou obsahovat otázky v rozsahu středoškolského učiva. V každé zkoušce budete moci získat maximálně 25 bodů. Pro přijetí pak bude rozhodující součet bodů z obou zkoušek, a to konkrétně:

 • alespoň 25 bodů pro obory Fyzikální inženýrství a nanotechnologie a Matematické inženýrství
 • alespoň 20 bodů pro ostatní bakalářské programy Aplikované vědy v inženýrství, Základy strojního inženýrství, Kvalita, spolehlivost a bezpečnost a Výrobní technika
 • alespoň 16 bodů pro ostatní (profesní) obory bakalářského programu Strojírenství.

Přijímačky dělat nemusíte, když:

 • jste maturovali v roce 2019 a váš průměr ze střední je do 1,8* nebo 2,1** nebo 2,4*** (podle oboru)
 • jste v roce 2019 maturovali z M nebo FY za 1 nebo 2 nebo jste uspěli v Matematice+
 • jste se v Národních srovnávacích zkouškách v roce 2019 umístili mezi 50 % nejlepších v matematické části
 • jste v roce 2019 získali alespoň 50 % bodů v závěrečném testu přípravného testu z M nebo FY

* průměr do 1,8 platí pro programy Fyzikální inženýrství a nanotechnologie a Matematické inženýrství

** průměr do 2,1 platí pro programy Průmyslový design ve strojírenství, Výrobní technika, Aplikované vědy v inženýrství (obory Materiálové inženýrství a Mechatronika) a Strojírenství (obory Základy strojního inženýrství a Kvalita, spolehlivost a bezpečnost)

*** průměr do 2,4 platí pro ostatní obory programu Strojírenství

 • Elektronická přihláška: 600 Kč
 • Papírová přihláška: 650 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika

Výsledek pro přijetí: 50 %

Vyzkoušet test

Doplňující informace

Den otevřených dveří

Kdy?

 • 6. prosince 2019
 • 24. ledna 2020

Kontakt

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2
616 69 Brno