Fakulta strojního inženýrství je s celkovým počtem téměř 4500 studentů druhou největší fakultou Vysokého učení technického v Brně. Studijní programy jsou zaměřeny na celé spektrum oborů napříč strojírenstvím.

Studijní programy

Studium je důsledně strukturované do tří na sebe navazujících vzdělanostních úrovní - bakalářské, magisterské a doktorské. Všechny studijní programy jsou akreditovány v češtině i angličtině, jsou připravovány společné studijní programy se zahraničními vysokými školami (ENSAM Cluny a TU Chemnitz). Nedílnou součástí studia je zpracování různých projektů z praxe, podíl na výzkumné činnosti ústavů a možnost studia nebo stáže v zahraničí. Každým rokem fakultu absolvuje přibližně 750 absolventů, kteří nemají problémy s uplatněním na trhu práce. Fakulta nabízí také řadu odborných kurzů v rámci celoživotního vzdělávání.

Uplatnění

Absolventi se uplatní např. při projektování a navrhování pozemních staveb, ve státní a veřejné správě, ve strojírenství či průmyslu.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška je písemná z matematiky a fyziky v rozsahu látky střední školy. Za určitých podmínek může být přijímací zkouška prominuta.

Přihlášku je možné podat do 31.3. (Bc., Mgr.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 650 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Matematika
Výsledek pro přijetí: 60 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Vysoké učení technické v Brně spolupracuje s mnoha programy podpory mezinárodní mobility studentů. Více informací zde

Koleje a menzy

Koleje a menzy Vysokého učení technického v Brně (dále jen "KaM VUT") pro potřeby veřejné vysoké školy zajišťuje provoz ubytovacích a stravovacích zařízení VUT v Brně a poskytuje s tímto provozem související služby, a to zejména studentům a zaměstnancům VUT v Brně, a dále s ohledem na provozní možnosti a efektivní kapacity i dalším osobám (zákazníkům). KaM VUT dbá na řádné hospodaření se svým majetkem a usiluje o jeho optimální využití. Více informací zde