Lékařská fakulta patří mezi čtyři nejstarší fakulty Masarykovy univerzity. Byla založena roku 1919. Skládá se z 54 klinických pracovišť, 12 teoretických ústavů, 8 kateder nelékařských oborů, 5 odborných pracovišť a 1 oddělení cizích jazyků

Studijní programy

Nabízí studium v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství, zajišťuje vzdělávání v ošetřovatelských profesích a zdravotnických specializacích (optometrie, radiologický asistent, nutriční terapeut).

Uplatnění

Absolventi se uplatní převážně ve sféře zdravotnictví – podle absolvovaného oboru jako lékaři či ošetřovatelé, dále např. v institucích sociální péče nebo ve farmaceutickém průmyslu.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky se konají formou písemných testů. Jsou testovány znalosti z odborných předmětů fyzika, chemie, biologie, somatologie, které jsou nezbytným základem pro studium na Lékařské fakultě. Jejich kombinace je vybrána dle příslušného oboru. 

Vyjímkou je přijímací řízení na obor Zdravotnický záchranář, kdy kromě písemného testu z fyziky a biologie, je součástí přijímacího řízení i praktická část, kde je testována uchazečova fyzická zdatnost vytrvalostním během, Jacíkovými celostními motorickými testy a shyby. 

Přihlášky je možné podávat do 28.2. (Bc., Mgr.), 30.4. (navazující Mgr.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 400 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2018

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2018

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2018 od 23.10. do 26.10.2018, VÝSTAVIŠTĚ Brno číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí několik možností studia v zahraničí na některé z partnerských univerzit. Bližší informace o studiu naleznete na webových stránkách fakulty zde.

Stáže v zahraničí

Při studiu na Lékařské fakultě je možné vycestovat do zahraničí i na pracovní stáže. Více informací o zahraničních stážích zde.

Ubytování a koleje

Masarykova univerzita nabízí v Brně ubytování v 10 kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz MU zde.