O nás

Fakulta sociálních studií vznikla v roce 1998 vyčleněním některých oborů z Filozofické fakulty. Jednotlivé katedry FSS patří jak svou vědeckou produkcí, tak úrovní svých absolventů k nejpřednějším českým akademickým pracovištím.

Studijní programy

Nabízí studium v širokém spektru společenských věd od psychologie přes sociologii, sociální politiku či politologii až po žurnalistiku nebo humanitní environmentalistiku. V bakalářském stupni lze volit mezi jedno- a dvouoborovým studiem, navazující magisterské studium je jednooborové.

Uplatnění

Absolventi mohou najít uplatnění v závislosti na absolvovaném oboru na nejrůznějších odborných pozicích jako psychologové, bezpečnostní analytici, dále jako žurnalisté, mediální analytici, projektoví manažeři v neziskovém sektoru nebo ve státní správě a samosprávě, ve firmách provádějících marketingový výzkum a na řadě dalších pozic, kde uplatní systematické společenskovědní vzdělání a analytické myšlení.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita
Joštova 218/10
602 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Kritériem pro přijetí do bakalářského studia je úspěšné vykonání testu Obecných studijních předpokladů a testu Základů společenských věd v rámci Národních srovnávacích zkoušek pořádaných společností Scio. Uchazeči si mohou vybrat zda budou absolnovat test z Obecných studijních předpokladů u společnosti Scio nebo budou absolvovat Test studijních předpokladů organizovaný MU.

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium má zpravidla charakter oborově zaměřených testů nebo pohovorů.

Přihlášky je možné podávat do 28.2. (Bc.), 30.4. (Mgr.).

  • Elektronická přihláška: 350 (Bc.)

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 40 %

Vyzkoušet test

Základy společenských věd

Výsledek pro přijetí: 60 %

Vyzkoušet test

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí několik možností jak studovat v zahraničí. Nejčastěji využívaným programem je Erasmus+, který poskytuje pobyt na některé z partnerských univerzit po dobu 3-12 měsíců. Více informací o studiu naleznete na webových stránkách fakulty zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné vycestovat i na zahraniční pracovní stáž.

Ubytování a koleje

Masarykova univerzita nabízí v Brně ubytování v 10 kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz MU zde.

Kontakt

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita
Joštova 218/10
602 00 Brno