O nás

Fakulta sociálních studií vznikla v roce 1998 vyčleněním některých oborů z Filozofické fakulty. Jednotlivé katedry FSS patří jak svou vědeckou produkcí, tak úrovní svých absolventů k nejpřednějším českým akademickým pracovištím.

Studijní programy

Nabízí studium v širokém spektru společenských věd od psychologie přes sociologii, sociální politiku či politologii až po žurnalistiku nebo humanitní environmentalistiku. V bakalářském stupni lze volit mezi jedno- a dvouoborovým studiem, navazující magisterské studium je jednooborové.

Uplatnění

Absolventi mohou najít uplatnění v závislosti na absolvovaném oboru na nejrůznějších odborných pozicích jako psychologové, bezpečnostní analytici, dále jako žurnalisté, mediální analytici, projektoví manažeři v neziskovém sektoru nebo ve státní správě a samosprávě, ve firmách provádějících marketingový výzkum a na řadě dalších pozic, kde uplatní systematické společenskovědní vzdělání a analytické myšlení.

Kde nás najdeš

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita
Joštova 218/10
602 00 Brno

Přihlášky a přijímačky

Zájemce o bakalářské studium na FSS si vybírá, zda chce absolvovat Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný MU, nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) organizovaný společností Scio. V obou případech musí absolvovat ještě test ze Základů společenských věd (ZSV) u společnosti Scio. Pro všechny své přihlášky do bakalářského studia na FSS si uchazeč musí vybrat stejný způsob přijímacího řízení. Přijímací zkoušku nelze prominut.

POZOR - Uchazeči, kteří skládají zkoušky od společnosti SCIO na Slovensku, si musí vybrat a absolvovat českou verzi testů. 

Varianta 1: ZSV (SCIO) + OSP (SCIO):

  • Uchazeč má možnost vykonat národní srovnávací zkoušky (NSZ) v pěti termínech. Při více pokusech se započítají nejlepší dosažené výsledky.

Varianta 2: ZSV (SCIO) + TSP (MU):

  • Uchazeč má možnost vykonat zkoušku ZSV v pěti termínech. Při více pokusech se uchazeči započítá nejlepší dosažený výsledek. Dále vykonává zkoušku TSP v termínu stanoveném MU, tu má možnost vykonat jednou, uplatní ji však i na některých dalších fakultách MU.

Celkový výsledek, z něhož se vychází pro stanovení pořadí uchazečů, tvoří ze 60 % test ZSV a ze 40 % test OSP (případně TSP). Výsledkem je přepočtený percentil.

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium má zpravidla charakter oborově zaměřených testů nebo pohovorů.

Přihlášky je možné podávat do 28.2.2019 (Bc.), 30.4.2019 (Mgr.).

  • Elektronická přihláška: 400 (Bc.)

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 0 %

Vyzkoušet test

Základy společenských věd

Výsledek pro přijetí: 0 %

Vyzkoušet test

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Fakulta nabízí několik možností jak studovat v zahraničí. Nejčastěji využívaným programem je Erasmus+, který poskytuje pobyt na některé z partnerských univerzit po dobu 3-12 měsíců. Více informací o studiu naleznete na webových stránkách fakulty zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné vycestovat i na zahraniční pracovní stáž.

Ubytování a koleje

Masarykova univerzita nabízí v Brně ubytování v 10 kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz MU zde.

Kontakt

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita
Joštova 218/10
602 00 Brno