Nalezli jsme 212 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Mezinárodní obchod
 • International Business - Central European Business Realities
 • International and Diplomatic Studies
 • International Business
 • Cestovní ruch
 • Economics of Globalisation and European Integration

a dalších 6 programů

12 programů

AKCENT College s.r.o.

 • Angličtina jako cizí jazyk
 • Čeština jako cizí jazyk
2 programy

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.

 • Strategický management
 • Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání
 • Management organizací
 • Management v mezinárodním podnikání
 • Účetnictví
 • Management firemních financí
6 programů

Czech Management Institute Praha

 • BBA - Ekonomika a management
 • MBA program - pro neekonomy
 • MBA program - pro ekonomy
3 programy

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Fyzioterapie
 • Přístroje a metody pro biomedicínu
 • Biomedicínský inženýr (EN)
 • Zdravotní laborant
 • Biomedicínská a klinická technika
 • Plánování a řízení krizových situací
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

a dalších 14 programů

21 programů

Filozofická fakulta

 • Dějiny výtvarných umění
 • Čínská filologie
 • Obecná lingvistika (dvouoborové)
 • Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia
 • Archivnictví (dvouoborové)
 • Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast

a dalších 106 programů

112 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektronika (EN)
 • Průmyslová elektronika a elektromechanika
 • Elektrotechnika (EN)
 • Jaderná elektroenergetika
 • Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika
 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Elektroenergetika
 • Elektroenergetika (EN)

a dalších 11 programů

19 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Cestovní ruch
 • Všeobecná sestra
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
 • Finance and management
 • Porodní asistentka
 • Zdravotně sociální pracovník
 • Aplikovaná informatika
 • Finance a řízení
8 programů

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Konstrukce staveb
 • Technologie dopravy a přepravy
 • Logistické technologie
 • Master of Business Administration (MBA)
 • Ekonomika podniku
 • Strojírenství
 • Pozemní stavby
 • Bachelor of Business Administration
8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta informatiky a managementu

 • Finanční management
 • Aplikovaná informatika
 • Informační management
 • Management cestovního ruchu
 • Informační a znalostní management
5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Applied nanotechnology
 • Computer Methods in Science and Technology (EN)
 • Geografie střední Evropy
 • Applied Computer Modelling
 • Počítačové metody ve vědě a technice
 • Geografie
 • Aplikované počítačové modelování

a dalších 28 programů

35 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Official Statistics (EN)
 • Statistika
 • Statistics
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Aplikovaná informatika
 • Statistické metody v ekonomii
 • Econometrics and Operation Research
 • Quantitative Economic Analysis (EN)

a dalších 15 programů

23 programů

Národohospodářská fakulta

 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Economics
 • Hospodářská politika
 • Hospodářské a politické dějiny
 • Ekonomie
 • Ekonomické teorie
 • Hospodářské a politické dějiny 20. století
 • Národní hospodářství
 • Regionalistika a veřejná správa

a další 2 programy

11 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Accounting and Corporate Financial Management (EN)
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Finance and Accounting
 • Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy
 • Finance (EN)
 • Finance
 • Finanční inženýrství

a dalších 5 programů

12 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Chemické a energetické zpracování paliv
 • Energie a paliva
 • Ekotoxikologie a environmentální analýza
 • Environmentální inženýrství a analýza
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Průmyslová ekologie a toxikologie

a další 2 programy

8 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Technika a mechanizace lesnické výroby
 • Ekologie lesa
 • Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů
 • Procesy tvorby nábytku
 • Lesní inženýrství
 • Hospodářská úprava lesa
 • Aplikovaná geoinformatika
 • Tvorba a ochrana krajiny

a dalších 18 programů

26 programů

Fakulta chemické technologie

 • Makromolekulární chemie
 • Materiálové inženýrství
 • Metalurgie
 • Organická chemie
 • Organická technologie
 • Anorganická technologie
 • Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl *

a dalších 13 programů

20 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Technická kybernetika
 • Fyzikální chemie
 • Analytická a forenzní chemie
 • Analytická chemie
 • Aplikovaná matematika
 • Chemické inženýrství
 • Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství
 • Chemie
 • Fyzikální a výpočetní chemie

a další 2 programy

11 programů

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

 • Podniková ekonomika a management
 • Systémové inženýrství a informatika
2 programy