Nalezli jsme 211 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Prague College

 • BA (Hons) International Business Management
 • MA Fine Art
 • BA (Hons) Graphic Design

a dalších 7 programů

10 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Computer Methods in Science and Technology (EN)
 • Informační systémy
 • Computer Modelling in Science and Technology

a dalších 33 programů

36 programů

European School of Business & Management

 • MBA - Manažerská psychologie
 • DBA Soft Skills
 • MBA - Leadership a soft skills

a dalších 18 programů

21 programů

CEMI – Central European Management Institute

 • Global Business Leadership (EN)
 • Management zdravotnictví
 • Bezpečnostní a krizový management

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínský inženýr
 • Biomedicínská a klinická technika
 • Plánování a řízení krizových situací

a dalších 18 programů

21 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (jednooborové)
 • Historie
 • Společenské vědy (dvouoborové)

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Mezinárodní obchod
 • International and Diplomatic Studies (EN)
 • International Business (EN)

a dalších 11 programů

14 programů

Cambridge Business School

 • MBA Finanční management a účetnictví
 • MBA Personální management
 • MBA Marketing a Public Relations

a dalších 12 programů

15 programů

Pedagogická fakulta

 • Teorie a dějiny české literatury
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - matematika (dvouoborové)

a dalších 76 programů

79 programů

Filozofická fakulta

 • Sociální práce
 • Politologie se specializacemi Africká studia a Latinskoamerická studia
 • Sociologie

a dalších 15 programů

18 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta strojního inženýrství

 • Řízení výroby
 • Materiály a technologie v dopravě
 • Materiálové vědy a analýza materiálů

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Biomedical Electronics and Biocybernetics (EN)
 • Fyzikální elektronika a nanotechnologie
 • Informační bezpečnost

a dalších 38 programů

41 programů

Business Institut EDU a.s.

 • MBA International Executive
 • MBA Marketing a reklama
 • MBA Management obchodu

a dalších 25 programů

28 programů

AKCENT College s.r.o.

 • Angličtina jako cizí jazyk
 • Čeština jako cizí jazyk
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů
 • Ekonomika a management podniku - zaměření IT management
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management cestovního ruchu

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta stavební

 • Building Structures
 • Stavitelství
 • Příprava, realizace a provoz staveb

a dalších 20 programů

23 programů

ART & DESIGN INSTITUT

 • Design prostoru/interiéru
 • Filozofie uměleckého projevu
 • Psychologie umění

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta podnikatelská

 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Účetnictví a daně
 • Company Management and Economics (EN)

a dalších 9 programů

12 programů

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Všeobecná sestra
 • Zdravotnický záchranář
 • Radiologický asistent
 • Porodní asistentka
4 programy

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Veřejná správa a sociální politika
 • Moderní dějiny střední Evropy
 • Všeobecná sestra

a další 2 programy

5 programů