Nalezli jsme 214 škol

Den otevřených dveří na VŠE FMV 19.1.2019. Prozkoumat!
TIP

Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3

Obory: Mezinárodní obchod  International Business  International and Diplomatic Studies  Programy doktorského studia  MBA - MAE  Evropská ekonomická integrace  Podnikání a právo  Mezinárodní studia a diplomacie   a další 4 obory

Fakulta mezinárodních vztahů
TIP

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Geomatika  Architektura a stavitelství  Building Engineering  Ekonomika a řízení ve stavebnictví  Pozemní stavby  Inženýrství životního prostředí  Mathematics in Civil Engineering  Konstrukce pozemních staveb   a dalších 28 oborů

Fakulta stavební

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Robotika  Elektronika  Elektrické stroje, přístroje a pohony / Electric Machines, Apparatus and Drives  Inteligentní systémy  Umělá inteligence a biokybernetika / Artificial Intelligence and Biocybernetics   a dalších 72 oborů

AKCENT College s.r.o.

Praha 4

Obory: Angličtina jako cizí jazyk  Čeština jako cizí jazyk

LIGS University

Praha 7

Obory: Executive MBA  Interactive Online PhD  Interactive Online DBA  Interactive Online MBA  Interactive Online MSc

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Spustit test


Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku  Technické znalectví a pojišťovnictví  Technické znalectví a expertní inženýrství  Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů  Učitelství odborných předmětů

Ekonomická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice | testy

Obory: Řízení a ekonomika podniku  Finanční a pojistná matematika  Účetnictví a finanční řízení podniku  Regional and European Project Management  Obchodní podnikání  Economic Informatics  Strukturální politika EU a rozvoj venkova   a další 2 obory

TIP

NEWTON College, a.s.

Brno, Praha

Obory: MBA  Psychologie pro manažery (NEWTON Premium)  Marketing a Brand Management (NEWTON Premium)  Mezinárodní management  Global Business and Management (NEWTON Premium)  Digitální marketing (NEWTON Premium)   a dalších 13 oborů

NEWTON College, a.s.

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.

Praha 8-Libeň

Obory: Management organizací  Strategický management  Management firemních financí  Účetnictví  Management v mezinárodním podnikání  Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Český jazyk  Španělština ve sféře podnikání  Sociologie  Čeština pro cizince  Anglický jazyk a literatura (jednooborové)  Francouzština ve sféře podnikání  Španělský jazyk a literatura  Německý jazyk a literatura   a dalších 53 oborů

TIP

Prague College

Praha 2-Vinohrady

Obory: BA (Hons) Business Finance and Accounting  MA Future Design  BA (Hons) International Business Management  BA (Hons) Graphic Design  BA (Hons) Creative Media Production  MSc Computing  MA Fine Art   a další 3 obory

Prague College

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče  Zdravotně sociální pracovník  Sociální práce  Sociální práce (EN)

Fakulta umění

Ostravská univerzita | Ostrava

Obory: Viola  Fagot  Housle  Klavír  Grafika  Klarinet  Intermediální umění  Interpretace a teorie interpretace  Cembalo  Trubka  Zpěv  Kresba  Saxofon  Sochařství - volná tvorba  Tvůrčí fotografie  Hoboj  Kontrabas  Flétna   a další 4 obory

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy.

Vyzkoušet SCIO testy zdarma


Lékařská fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava - Zábřeh

Obory: Ošetřovatelství  Zdravotnický záchranář  Radiologický asistent  Ochrana veřejného zdraví  Chirurgické obory  Zdravotní laborant  Ergoterapie  Všeobecná sestra  Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie  Fyzioterapie   a dalších 9 oborů

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1

Obory: Učitelství pedagogiky (dvouoborové)  Učitelství sbormistrovství pro střední školy a základní umělecké školy (dvouoborové)  Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)   a dalších 34 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita | Ostrava 1 | testy

Obory: Experimentální biologie  Politická a kulturní geografie  Informační systémy  Aplikovaná informatika  Biofyzika  Informatika  Učitelství biologie pro střední školy (dvouoborové)  Fyzická geografie a geoekologie   a dalších 25 oborů

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Politologie  Archivnictví  Archeologie  Africká studia  Politologie – africká studia  Historie  Filozofie  Prezentace a ochrana kulturního dědictví  Politologie – latinskoamerická studia  Počítačová podpora v archivnictví   a další 4 obory

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III, Hradec Králové | testy

Obory: Aplikovaná informatika  Informační management  Informační a znalostní management  Finanční management  Management cestovního ruchu

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - chemie (dvouoborové)  Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání  Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii  Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - tělesná výchova (dvouoborové)   a dalších 61 oborů

TIP

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Dopravní management, marketing a logistika  Dopravní prostředky a infrastruktura  Dopravní stavitelství  Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie  Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě   a dalších 6 oborů

Dopravní fakulta Jana Pernera