Nalezli jsme 213 škol

Kolik můžete vydělat navíc díky MBA titulu? Spočítejte si online zde!

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Mezinárodní obchod
 • International and Diplomatic Studies
 • Cestovní ruch

a dalších 9 programů

12 programů

AKCENT College s.r.o.

 • Angličtina jako cizí jazyk
 • Čeština jako cizí jazyk
2 programy

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.

 • Strategický management
 • Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání
 • Management organizací

a další 3 programy

6 programů

CEVRO Institut, z.ú.

 • Politologie
 • Veřejná správa
 • MPA - Veřejná správa a lidské zdroje

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Technologie tuků, detergentů a kosmetiky
 • Inženýrství ochrany životního prostředí
 • Polymer Engineering

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta multimediálních komunikací

 • Audiovizuální tvorba
 • Marketingové komunikace
 • Animovaná tvorba

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

 • Ovládání rizik
 • Ochrana obyvatelstva
 • Bezpečnost společnosti
 • Řízení environmentálních rizik
4 programy

Fakulta humanitních studií

 • Sociální pedagogika
 • Německý jazyk pro manažerskou praxi
 • Porodní asistentka

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Inženýrská informatika
 • Automatické řízení a informatika
 • Engineering informatics

a dalších 14 programů

17 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta podnikohospodářská

 • Ekonomie
 • Arts Management
 • Economics

a dalších 7 programů

10 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Hospodářská a kulturní studia
 • Podnikání a administrativa

a dalších 16 programů

19 programů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Evropská studia a veřejná správa
 • International Relations and European Studies (EN)
 • Mezinárodní vztahy a evropská studia

a dalších 14 programů

17 programů

LIGS University

 • Interactive Online MSc
 • Interactive Online DBA
 • Interactive Online PhD

a další 2 programy

5 programů

Akademie STING, o.p.s.

 • Organizace a řízení malých a středních podniků
 • Podniková ekonomika a management
 • Zdaňování
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

 • Marketing Management in Global Environment
 • Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců
 • Finance v mezinárodním podnikání

a dalších 10 programů

13 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Geometrie a globální analýza
 • Aplikovaná matematika
 • Matematická analýza

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)
 • Chemické a energetické zpracování paliv

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Informační a znalostní management
 • Finanční management - německý jazyk

a další 4 programy

7 programů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Business Economics and Management
 • Podniková ekonomika a management specializace Finance podniku
 • Podniková ekonomika a management specializace Podnikání

a dalších 13 programů

16 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Charitativní a sociální práce
 • Teologické nauky
 • Sociální a spirituální determinanty zdraví

a dalších 10 programů

13 programů