Nalezli jsme 202 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Hornicko-geologická fakulta

 • Ochrana životního prostředí v průmyslu
 • Procesní inženýrství v oblasti surovin
 • Voda – strategická surovina

a dalších 21 programů

24 programů

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Business Management (ENG – Praha)
 • MBA Doprava, spoje a logistika
 • MBA Management, organizace a řízení (online)

a dalších 43 programů

46 programů

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Pozemní stavby
 • Podniková ekonomika
 • Technologie a řízení dopravy

a dalších 6 programů

9 programů

European Business School SE

 • MBA Strategický Management
 • LL.M. Korporátní právo - správa a řízení společností
 • MBA Psychologie managementu

a dalších 26 programů

29 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Inženýrství fyzické bezpečnosti
 • Požární ochrana a bezpečnost
 • Bezpečnostní inženýrství

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Cambridge Business School

 • MBA Marketing a Public Relations
 • MBA Real Estate
 • BBA Fundamentals of Management (EN)

a dalších 32 programů

35 programů

E.G.I. Education Grow Insurance, s.r.o.

 • BBA - Management
 • BBA - HR Management
 • BBA - Law

a dalších 17 programů

20 programů

Ústav soudního inženýrství

 • Expertní inženýrství v dopravě
 • Řízení rizik technických a ekonomických systémů
 • Soudní inženýrství
 • Realitní inženýrství
4 programy

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • MBA
 • Logistika v dopravě
 • Logistika a řízení výrobních procesů

a další 3 programy

6 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikované nanotechnologie
 • Geografie

a dalších 25 programů

28 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemická

 • Physical Chemistry (EN)
 • Environmentální chemie, bezpečnost a management
 • Potravinářská chemie

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta strojní

 • Robotika
 • Dopravní a manipulační technika
 • Hydraulika a pneumatika

a dalších 24 programů

27 programů

Prague City University

 • MA Future Design
 • MSc Leadership and Strategic Management
 • BA (Hons) Fine Art Experimental Media

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb
 • Stavební inženýrství - Prostředí staveb
 • Geotechnika a podzemní stavitelství

a dalších 8 programů

11 programů

Filozofická fakulta

 • Německá filologie (dvouoborové)
 • Adult Education (EN)
 • Nizozemská filologie

a dalších 147 programů

150 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Učitelství pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Sociální práce

a dalších 31 programů

34 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Accounting and Corporate Financial Management (EN)
 • Finance (EN)
 • Účetnictví a finanční řízení podniku

a dalších 9 programů

12 programů

Národohospodářská fakulta

 • Ekonomie
 • Ekonomická teorie
 • Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století

a dalších 8 programů

11 programů

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Management výroby firem
 • Podniková ekonomika - specializace Marketing a mezinárodní obchod
 • International Management (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta textilní

 • Průmyslové inženýrství
 • Textilní marketing
 • Textilní inženýrství

a dalších 10 programů

13 programů