Nalezli jsme 208 škol

Studujte na nejlepší ekonomické škole východní Evropy - termín přihlášek do 30.4.2020. Prozkoumat!

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Komunikace a společnost
 • KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Psychologie a sociologie
 • MANAGEMENT FIREM - Mezinárodní management

a dalších 26 programů

29 programů

Agronomická fakulta

 • Speciální produkce rostlinná
 • General Animal Breeding (EN)
 • Agricultural Chemistry (EN)

a dalších 43 programů

46 programů

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Marketing a reklama
 • MBA Řízení lidských zdrojů
 • BBA Personální management

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Energie a paliva
 • Voda a prostředí
 • Chemické a energetické zpracování paliv

a dalších 7 programů

10 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Germánská a severoevropská studia: Nizozemština
 • Klasická archeologie
 • Psychologie

a dalších 196 programů

199 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Management obchodu a služeb (profesní program)
 • Ekonomika a management (akademický program)
 • Ekonomika a management obor Řízení a ekonomika podniku

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Tepelná technika a paliva v průmyslu (EN)
 • Chemická metalurgie
 • Moderní produkce a zpracování kovových materiálů

a dalších 32 programů

35 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
 • Civilní nouzové plánování
 • Plánování a řízení krizových situací

a dalších 17 programů

20 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství pro střední školy se specializací dějepis (dvouoborové)
 • Učitelství pro střední školy se specializací španělský jazyk a literatura (dvouoborové)
 • České dějiny

a dalších 55 programů

58 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Ochrana vodních ekosystémů
 • Protection of Aquatic Ecosystems (EN)
 • Ochrana vod

a další 4 programy

7 programů

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Logistika
 • Logistika v dopravě
 • Informatika pro logistiku
 • Logistika ve službách
4 programy

Masarykův ústav vyšších studií

 • Učitelství odborných předmětů 
 • Projektové řízení inovací
 • Economics and Management (EN)

a další 3 programy

6 programů

1. lékařská fakulta

 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Bioetika (EN)
 • Biochemie a patobiochemie (EN)

a dalších 44 programů

47 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
 • Požární ochrana a bezpečnost
 • Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté)

a dalších 6 programů

9 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

NEWTON College, a.s.

 • Psychologie pro manažery (NEWTON Business)
 • Management cestovního ruchu (NEWTON Business)
 • Management a podnikání (NEWTON Premium)

a dalších 17 programů

20 programů

Ústav práva a právní vědy

 • LL.M. Korporátní právo - správa a řízení společnosti
 • BBA - právní specializace
 • LL.M. Rozhodce a mediátor

a dalších 28 programů

31 programů

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Marketingová komunikace
 • Economics and Management [EN]
 • Ekonomika a management

a dalších 9 programů

12 programů

Prague College

 • BA (Hons) International Finance and Business Accounting
 • BA (Hons) Creative Media Production
 • BA (Hons) International Management

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Chemické inženýrství (EN)
 • Environmentální inženýrství (EN)
 • Ochrana životního prostředí

a dalších 43 programů

46 programů

Národohospodářská fakulta

 • Národní hospodářství
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Regionální rovzoj

a dalších 9 programů

12 programů