Nalezli jsme 204 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Pražská mezinárodní manažerská škola

 • DBA se zaměřením na Management & Leadership
 • LL.M. se zaměřením na Management & Leadership
 • MBA se zaměřením na ICT & Cybersecurity

a dalších 5 programů

8 programů

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Finanční management a strategické řízení financí (online)
 • MBA Public relations a komunikace (online)
 • MBA Doprava, spoje a logistika

a dalších 40 programů

43 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika pro vzdělávání
 • Aplikovaná informatika
 • Geografie transformací

a dalších 25 programů

28 programů

Cambridge Business School

 • MBA Sales management
 • MBA Private Law
 • DBA Executive management

a dalších 18 programů

21 programů

European Business School SE

 • MBA Leadership
 • MSc. Executive Leadership and Management
 • MBA Strategický Management

a dalších 26 programů

29 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Ústav práva a právní vědy

 • BBA - manažerská specializace
 • MBA - Sportovní management a právo
 • MBA - Management ve veřejné správě

a dalších 31 programů

34 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Hudební teorie a pedagogika
 • Teorie výtvarné výchovy

a dalších 37 programů

40 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Náboženství se zaměřením na vzdělávání
 • Biblická teologie
 • Sociální práce s rodinou

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta životního prostředí

 • Ochrana životního prostředí
 • Technologie pro ochranu životního prostředí
 • Environmentální chemie a technologie

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • Business Administration: Strategic Marketing
 • LLB
 • Humanities

a dalších 35 programů

38 programů

Fakulta sociálně ekonomická

 • Regionální rozvoj a veřejná správa
 • Ekonomika a management
 • Sociální politika a sociální práce

a další 4 programy

7 programů

Filozofická fakulta

 • Filozofie (dvouoborové)
 • Společenské vědy pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Historie

a dalších 21 programů

24 programů

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Fyzioterapie
 • Porodní asistence
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotnické záchranářství
4 programy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
 • Cestovní ruch
 • Všeobecná sestra

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Management podnikových procesů
 • Podniková ekonomika - specializace Management služeb
 • Business Administration - Management of Services (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Ochrana životního prostředí v průmyslu
 • Inženýrská geodézie
 • Hornictví a hornická geomechanika

a dalších 21 programů

24 programů

Pedagogická fakulta

 • Digitální technologie v primárním a preprimárním vzdělávání
 • Sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - ruský jazyk a literatura (dvouoborové)

a dalších 78 programů

81 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Projektování elektrických systémů a technologií
 • Aplikovaná elektronika
 • Elektroenergetika

a dalších 17 programů

20 programů

Ekonomická fakulta

 • Marketing a obchod
 • Ekonomika a management - specializace Podniková ekonomika
 • Ekonomika a management

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta strojní

 • Stavba výrobních strojů a zařízení
 • Robotika
 • Aplikovaná mechanika

a dalších 27 programů

30 programů