Nalezli jsme 213 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie a ekologie – specializace Biologie rostlin
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání
 • Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika
 • Učitelství matematiky pro střední školy

a dalších 15 programů

20 programů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Business Economics and Management
 • Podniková ekonomika a management specializace Finance podniku
 • Podniková ekonomika a management specializace Podnikání
 • Podniková ekonomika a management specializace Účetnictví a daně

a dalších 12 programů

16 programů

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Všeobecná sestra
 • Zdravotnický záchranář
 • Radiologický asistent
 • Porodní asistentka
4 programy

Filozofická fakulta

 • Judaistika: Dějiny a kultura Židů
 • Psychologie
 • Mediální studia
 • Kulturní antropologie
 • Mediální a kulturální studia
 • Archivnictví
 • Německý jazyk
 • Historické vědy (dvouoborové)
 • Judaistka: Dějiny a kultura Židů (dvouoborové)

a dalších 122 programů

131 programů

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Management - zaměření Management firemních financí
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Územní management
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management evropských projektů

a dalších 30 programů

33 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Charitativní a sociální práce
 • Teologické nauky
 • Sociální a spirituální determinanty zdraví
 • Teologická studia (dvouoborové)
 • Biblická teologie
 • Praktická teologie
 • Systematická teologie a křesťanská filozofie

a dalších 6 programů

13 programů

Evangelická teologická fakulta

 • Biblická teologie (DE)
 • Pastorační a sociální práce
 • Filozofie náboženství (DE)
 • Biblická teologie
 • Historická a systematická teologie
 • Evangelická teologie
 • Filozofie náboženství
 • Biblická teologie (EN)

a dalších 11 programů

19 programů

Filozofická fakulta

 • Tibetanistika
 • Český jazyk
 • Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
 • Románské jazyky
 • Tlumočnictví: čeština - ruština (dvouoborové)
 • Slovanské filologie (RU)

a dalších 184 programů

190 programů

Fakulta humanitních studií

 • Německá a francouzská filozofie
 • Soudobé evropské kulturní dějiny
 • Sociální a kulturní ekologie
 • Historical Sociology (EN)
 • Studia dlouhověkosti
 • Historická sociologie
 • Studium humanitní vzdělanosti
 • Longevity Studies (EN)

a dalších 24 programů

32 programů

Fakulta sociálních věd

 • Ekonomie a finance
 • Veřejná a sociální politika
 • International Relations (EN)
 • Sociologie a sociální politika
 • Korporátní strategie a finance v Evropě (EN)
 • Political Science (EN)
 • Master in Area Studies (EN)
 • Sociology (EN)

a dalších 29 programů

37 programů

NEWTON College, a.s.

 • Marketing a Brand Management (NEWTON Premium)
 • Management a digitální marketing (NEWTON Premium)
 • Management cestovního ruchu (NEWTON Business)
 • Globální podnikání a management (NEWTON Start)

a dalších 8 programů

12 programů

University of New York in Prague

 • MBA in Marketing
 • Psychology
 • International Relations
 • Finance
 • Business Administration
 • MBA in Management
 • Ph.D. by Publication
 • Master of Laws
 • International Management
 • Marketing
 • Communication & Media
 • On-line Flexible MBA

a dalších 5 programů

17 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Ochrana lesů a myslivost
 • Forest Biology
 • Tropical Forestry and Agroforestry
 • Biologie lesa
 • Dřevařské inženýrství
 • Hospodářská úprava lesa
 • Dendrology and Forest Tree Breeding
 • Zpracování dřeva a technika v lesním hospodářství

a dalších 21 programů

29 programů

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

 • Politologie a politický marketing
 • Mezinárodní vztahy a diplomacie
 • Mezinárodní a diplomatická studia
 • Veřejná správa
 • Evropská studia a veřejná správa
 • Public Relations
6 programů

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • MBA Education
 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Ekonomické a sociální inovace
 • MARKETING - Marketing management
 • PODNIKOVÁ EKONOMIKA - Finance
 • PODNIKOVÁ EKONOMIKA - Lidské zdroje
 • KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Komunikace v managementu

a dalších 28 programů

34 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (EN)
 • Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum
 • Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (EN)

a dalších 90 programů

94 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Průmyslová elektronika a elektromechanika
 • Elektroenergetika (EN)
 • Technická ekologie
 • Elektronika
 • Elektronika (EN)
 • Elektroenergetika
 • Elektrotechnika (EN)
 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Elektrotechnika

a dalších 8 programů

17 programů

Fakulta filozofická

 • Teorie a dějiny vědy a techniky
 • Historie
 • Obecné dějiny
 • Etnologie
 • Humanistika
 • Evropská kulturní studia
 • Mezinárodní vztahy - teritoriální studia - specializace Britská a americká studia
 • Sociální a kulturní antropologie

a dalších 16 programů

24 programů

Masarykův ústav vyšších studií

 • Projektové řízení inovací
 • Innovation Project Management
 • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
 • Učitelství odborných předmětů 
 • Ekonomika a management
 • Economics and Management
6 programů