Nalezli jsme 213 škol

Pomaturitní jazykové studium? Prožij skvělý rok a chytni slevu právě teď! Mrkni sem...

Vysoká škola podnikání a práva

 • Právo v manažerské praxi
 • Marketingové komunikace
 • MBA pro manažery a podnikatele

a dalších 7 programů

10 programů

Pedagogická fakulta

 • Sociální pedagogika
 • Sociální pedagogika (jednooborové)
 • Speciální pedagogika - poradenství

a dalších 42 programů

45 programů

1. lékařská fakulta

 • Preventivní medicína
 • Zubní lékařství
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (EN)

a dalších 46 programů

49 programů

Fakulta sociálních věd

 • International Relations (EN)
 • Political Science (EN)
 • Žurnalistika

a dalších 34 programů

37 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní prostředky a infrastruktura
 • Dopravní stavitelství
 • Technologie a řízení dopravy

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Řízení výroby
 • Materiály a technologie v dopravě
 • Materiálové vědy a analýza materiálů

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta životního prostředí

 • Odpadové hospodářství
 • Revitalizace krajiny
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta humanitních studií

 • Deutsche und französische Philosophie (DE)
 • Dějiny moderní evropské kultury
 • Sémiotika a filozofie komunikace

a dalších 29 programů

32 programů

Filozofická fakulta

 • Románské jazyky
 • Česko-německá areálová studia (dvouoborová)
 • Francouzský jazyk a literatura (dvouoborové)

a dalších 41 programů

44 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Biomedical Electronics and Biocybernetics (EN)
 • Fyzikální elektronika a nanotechnologie
 • Informační bezpečnost

a dalších 38 programů

41 programů

University of New York in Prague

 • MBA in Marketing
 • Psychology
 • International Relations

a dalších 14 programů

17 programů

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • MBA Education
 • EKONOMIE A MANAGEMENT - Ekonomické a sociální inovace
 • MARKETING - Marketing management

a dalších 31 programů

34 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (EN)
 • Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum
 • Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 91 programů

94 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta filozofická

 • Teorie a dějiny vědy a techniky
 • Historie
 • Obecné dějiny

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů
 • Kvalita produkce
 • Pěstování rostlin

a dalších 46 programů

49 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Medicinální chemie
 • Biologie
 • Vývojová a buněčná biologie (EN)

a dalších 105 programů

108 programů

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o

 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví
 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Management destinace cestovního ruchu
 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Management hotelnictví a lázeňství

a další 4 programy

7 programů

Fakulta strojní

 • Materials Engineering and Engineering Metallurgy
 • Stavba strojů a zařízení
 • Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemie
 • Analytická a forenzní chemie
 • Fyzikální a výpočetní chemie

a dalších 8 programů

11 programů