Nalezli jsme 207 škol

Online VELETRH VŠ od 26.1.2021 do 28.1.2021. ZAREGISTRUJ se včas a zdarma

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Autonomní systémy
 • Historie - muzeologie
 • Archeologie + Muzeologie

a dalších 36 programů

39 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Matematika
 • Obecná matematika
 • Matematické metody v krizovém řízení

a dalších 5 programů

8 programů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Marketing
 • Management sociálních služeb
 • Podniková ekonomika a management specializace Podnikání

a dalších 11 programů

14 programů

Ekonomická fakulta

 • International Management (EN)
 • Business administration - Economics Management of Services (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol
 • Sociální práce
 • Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 30 programů

33 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Prague College

 • MSc Strategic Human Resource Management
 • MSc Computing
 • BA (Hons) Creative Media Production

a dalších 9 programů

12 programů

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

 • Logistika a management kvality
 • Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců
 • Mezinárodní podnikání a právo

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta textilní

 • Textilní technologie a materiály
 • Oděvní technologie a materiály
 • Produktové inženýrství

a dalších 7 programů

10 programů

Unicorn Vysoká škola

 • Business Management
 • Softwarový vývoj
 • Business Management (EN)

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Počítačová podpora v archivnictví
 • Filozofie a společenské vědy
 • Politologie – latinskoamerická studia

a dalších 17 programů

20 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - dějepis (dvouoborové)
 • Učitelství pro střední školy - ruský jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - francouzský jazyk a literatura (dvouoborové)

a dalších 70 programů

73 programů

Fakulta humanitních studií

 • Liberal arts and Humanities (EN)
 • Studia občanského sektoru
 • Orální historie - soudobé dějiny

a dalších 26 programů

29 programů

Fakulta sociálních věd

 • Modern History (EN)
 • International Relations (EN)
 • Master in Economic Research (EN)

a dalších 48 programů

51 programů

Katolická teologická fakulta

 • Katolická teologie
 • Aplikovaná etika
 • Dějiny křesťanského umění

a další 3 programy

6 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

1. lékařská fakulta

 • General Medicine (EN)
 • Ergoterapie pro dospělé
 • Biologie a patologie buňky

a dalších 47 programů

50 programů

2. lékařská fakulta

 • Human Physiology and Pathophysiology (EN)
 • Preventive Medicine and Epidemiology (EN)
 • Experimental Surgery (EN)

a dalších 34 programů

37 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Řízení výroby
 • Materiály a technologie v dopravě
 • Energetika

a další 4 programy

7 programů

Fakulta životního prostředí

 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Environmentální chemie a technologie
 • Ochrana životního prostředí

a další 2 programy

5 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ (jednooborové)
 • Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Anglický jazyk a literatura (jednooborové)

a dalších 37 programů

40 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení
 • Fyzioterapie

a dalších 7 programů

10 programů