Nalezli jsme 214 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Buněčná a vývojová biologie
 • Botanika (EN)
 • Vědy o Zemi

a dalších 105 programů

108 programů

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.

 • Management organizací
 • Management firemních financí
 • Účetnictví

a další 3 programy

6 programů

Ekonomická fakulta

 • Business Economics and Management (EN)
 • Podniková ekonomika - specializace Management podnikových procesů
 • Business administration - Economics Management of Services (EN)

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Vychovatelství
 • Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy (dvouoborové)
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 37 programů

40 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Inženýrství ochrany životního prostředí
 • Inženýrství polymerů
 • Výrobní inženýrství

a dalších 18 programů

21 programů

Ústav práva a právní vědy

 • MBA - Commercial Law
 • MBA - Řízení lidských zdrojů a personální management
 • BBA - právní specializace

a dalších 28 programů

31 programů

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a management
 • Marketing - specializace Marketing a obchod
 • Ekonomika a management - specializace Management

a dalších 20 programů

23 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Charitativní a sociální práce
 • Praktická teologie
 • Učitelství náboženství pro základní školy

a dalších 10 programů

13 programů

Filozofická fakulta

 • Archivnictví
 • Asijská studia
 • Uměnovědná studia

a dalších 128 programů

131 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Dopravní stavitelství
 • Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
 • Technologie a řízení dopravy

a dalších 8 programů

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta ekonomicko-správní

 • Informační a bezpečnostní systémy
 • Regionální rozvoj
 • Informatika ve veřejné správě

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta humanitních studií

 • Sociální pedagogika
 • Všeobecná sestra
 • Porodní asistentka

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti

 • Ovládání rizik
 • Řízení environmentálních rizik
 • Ochrana obyvatelstva
 • Bezpečnost společnosti
4 programy

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Finance
 • Management a ekonomika
 • Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta multimediálních komunikací

 • Animovaná tvorba
 • Marketing Communications
 • Multimédia a design

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatické řízení a informatika
 • Informační technologie v administrativě
 • Počítačové a komunikační systémy

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta textilní

 • Textilní technika a materiálové inženýrství
 • Textilní marketing
 • Netkané a nanovlákenné materiály

a dalších 7 programů

10 programů

Unicorn College

 • Business Management
 • Softwarový vývoj
 • Aplikovaná ekonomie a analýza dat

a další 2 programy

5 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Informační a znalostní management
 • Informační management
 • Management cestovního ruchu - anglický jazyk

a další 4 programy

7 programů

Filozofická fakulta

 • Germánské jazyky
 • Jazyky zemí Asie a Afriky
 • Klasická filologie

a dalších 192 programů

195 programů