Nalezli jsme 213 škol

Pomaturitní jazykové studium? Prožij skvělý rok a chytni slevu právě teď! Mrkni sem...

Fakulta chemické technologie

 • Organická chemie
 • Metalurgie
 • Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Technologie potravin
 • Organická chemie
 • Biochemie a biotechnologie

a dalších 12 programů

15 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství dějepisu pro střední školy
 • Literární věda - teorie a dějiny národních literatur
 • České a československé dějiny

a dalších 60 programů

63 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Aplikovaná informatika
 • Italština (jednooborové)
 • Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo

a dalších 46 programů

49 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce
 • Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
 • Zdravotně-sociální péče
 • Sociální práce (EN)
4 programy

Fakulta umění

 • Malba II
 • Housle
 • Klavír

a dalších 25 programů

28 programů

Lékařská fakulta

 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Porodní asistentka
 • Ošetřovatelská péče v pediatrii

a dalších 17 programů

20 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Informační a komunikační technologie (dvouoborové)
 • Učitelství pro střední školy: Výtvarná výchova (dvouoborové)
 • Speciální pedagogika pro učitele

a dalších 41 programů

44 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství informatiky pro střední školy (dvouoborové)
 • Ekonomická geografie a regionální rozvoj
 • Analytická chemie heterogenních systémů (EN)

a dalších 31 programů

34 programů

Ekonomická fakulta

 • Business Economics and Management (EN)
 • Mezinárodní ekonomické vztahy - specializace Mezinárodní obchod
 • Podniková ekonomika - specializace Management služeb

a dalších 14 programů

17 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
 • Matematika ve stavebním inženýrství

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta textilní

 • Textilní technika a materiálové inženýrství
 • Výroba oděvů a management obchodu s oděvy
 • Řízení jakosti

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Povrchové inženýrství (EN)
 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Analýza biologických materiálů

a dalších 42 programů

45 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Finanční správa
 • Ekonomika a organizace bezpečnosti
 • Ekonomika veřejného sektoru

a dalších 16 programů

19 programů

Vysoká škola kreativní komunikace

 • Management v kreativním průmyslu
 • On-line marketing
 • Grafický a mediální design

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Katolická teologická fakulta

 • Katolická teologie
 • Teologické nauky
 • Dějiny evropské kultury

a další 3 programy

6 programů

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Zdravotnický záchranář
 • Všeobecná sestra
 • Radiologický asistent
 • Porodní asistentka
4 programy

Fakulta informatiky

 • Řízení softwarových systémů a služeb
 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost
 • Umělá inteligence a zpracování dat

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta podnikatelská

 • Řízení a ekonomika podniku
 • Ekonomika podniku
 • Manažerská informatika

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Teorie ekonomického vzělávání
 • Finance
 • Účetnictví a finanční řízení podniku

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Applied Informatics
 • Informační management
 • Kognitivní informatika

a dalších 20 programů

23 programů