Nalezli jsme 208 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Masarykův ústav vyšších studií

 • Economics and Management (EN)
 • Učitelství odborných předmětů 
 • Projektové řízení inovací

a další 3 programy

6 programů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Mezinárodní vztahy – Asijská studia
 • Veřejná správa
 • Anglophone Studies (EN)

a dalších 16 programů

19 programů

Ekonomicko-správní fakulta

 • Ekonomie
 • Finance (EN)
 • Regionální rozvoj a cestovní ruch

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta informatiky

 • Informatika - specializace Rozšířená matematika
 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost
 • Programování a vývoj aplikací

a dalších 18 programů

21 programů

Filozofická fakulta

 • Kulturní studia (dvouoborové)
 • Pomocné vědy historické
 • Španělský jazyk a literatura (dvouoborové)

a dalších 55 programů

58 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Rybářství
 • Protection of Aquatic Ecosystems (EN)
 • Fishery (EN)

a další 4 programy

7 programů

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

a dalších 53 programů

56 programů

Pedagogická fakulta

 • Chemie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
 • Učitelství odborných předmětů pro střední školy (jednooborové)

a dalších 61 programů

64 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika
 • Geologie
 • Životní prostředí a zdraví

a dalších 72 programů

75 programů

Ekonomická fakulta

 • Řízení a ekonomika podniku
 • Finance a účetnictví
 • Ekonomika a management

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Zemědělská fakulta

 • Obecná zootechnika
 • Agroekologie
 • Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

a dalších 16 programů

19 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Management sociální práce v organizacích
 • Pediatrické ošetřovatelství
 • Laboratorní diagnostika

a dalších 13 programů

16 programů

Agronomická fakulta

 • Technologie potravin
 • Speciální zootechnika
 • Obecná zootechnika

a dalších 43 programů

46 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Botanika
 • Ecosystem Biology (EN)
 • Parazitologie

a dalších 45 programů

48 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Lékařská fakulta

 • Intenzivní péče
 • Fyzioterapie
 • Neurovědy

a dalších 43 programů

46 programů

Filozofická fakulta

 • Divadelní věda
 • Archeologie pravěku a středověku
 • Východoevropská studia: Ruština

a dalších 196 programů

199 programů

Fakulta humanitních studií

 • Sociální práce
 • Gender Studies (EN)
 • Studia občanského sektoru

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Materiálové vědy
 • Strojírenská technologie
 • Energetika

a další 2 programy

5 programů

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)
 • Anglický jazyk a literatura (jednooborové)
 • Tělesná výchova a sport

a dalších 39 programů

42 programů

Katolická teologická fakulta

 • Katolická teologie
 • Dějiny křesťanského umění
 • Dějiny evropské kultury

a další 3 programy

6 programů