Nalezli jsme 213 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů
 • Kvalita produkce
 • Pěstování rostlin
 • Rozvoj venkova
 • Výživa a potraviny
 • Agriculture and Food
 • Zahradní a krajinářská architektura

a dalších 42 programů

49 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Informační systémy
 • Územní plánování
 • Matematika a finanční studia
 • Fyzika plazmatu a tenkých vrstev
 • Matematika
 • Geomatika
 • Aplikovaná mechanika
 • Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci
 • Kybernetika a řídící technika

a dalších 23 programů

32 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Medicinální chemie
 • Biologie
 • Vývojová a buněčná biologie (EN)
 • Geologie (EN)
 • Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur
 • Ochrana životního prostředí
 • Antropologie a genetika člověka

a dalších 101 programů

108 programů

Ekonomická fakulta

 • Řízení a ekonomika podniku
 • Ekonomická informatika
 • Strukturální politika EU pro veřejnou správu
 • Strukturální politika EU a rozvoj venkova
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Obchodní podnikání
 • Finanční a pojistná matematika

a další 2 programy

9 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)
 • Geografie
 • Učitelství matematiky pro SŠ (dvouoborové)
 • Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)
 • Biologie
 • Chemie (dvouoborové)
 • Informační systémy
 • Fyzika (dvouoborové)

a dalších 28 programů

36 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Materiály
 • Energetika - teplárenství
 • Materiály a technologie v dopravě
 • Řízení výroby
 • Materiálové vědy a analýza materiálů
 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Strojírenská technologie
 • Příprava a řízení výroby
8 programů

Fakulta životního prostředí

 • Environmentální analytická chemie
 • Odpadové hospodářství
 • Ochrana životního prostředí
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
 • Revitalizace krajiny
5 programů

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Ekonomika a management
 • Bezpečnostně právní studia
 • Finance [EN]
 • Veřejná správa
 • Finance
 • Marketing Communication [EN]
 • Kriminalisticko právní specializace
 • Marketingová komunikace
 • MBA
 • Economics and Management [EN]

a další 3 programy

13 programů

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Technologie dopravy a přepravy
 • Konstrukce staveb
 • Pozemní stavby
 • Logistické technologie
 • Master of Business Administration (MBA)
 • Ekonomika podniku
 • Bachelor of Business Administration
 • Strojírenství
8 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínský inženýr
 • Biomedicínská a klinická technika
 • Radiologický asistent
 • Civilní nouzová připravenost
 • Přístroje a metody pro biomedicínu (EN)
 • Biomedicínský technik
 • Optika a optometrie

a dalších 14 programů

21 programů

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o

 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví
 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Management destinace cestovního ruchu

a dalších 5 programů

7 programů

Pedagogická fakulta

 • Výtvarná výchova pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)
 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika - poradenství
 • Teorie vzdělávání v bohemistice
 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol
 • Popularizace hudby a organizace hudebního života

a dalších 39 programů

45 programů

Fakulta strojní

 • Materials Engineering and Engineering Metallurgy
 • Stavba strojů a zařízení
 • Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie
 • Strojírenská technologie - technologie obrábění
 • Dopravní a manipulační technika
 • Programování NC strojů

a dalších 13 programů

19 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemie
 • Analytická a forenzní chemie
 • Fyzikální a výpočetní chemie
 • Chemické inženýrství
 • Analytická chemie
 • Léčiva a biomateriály
 • Fyzikální chemie
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Senzorika a kybernetika v chemii

a další 2 programy

11 programů

Fakulta chemické technologie

 • Organická chemie
 • Metalurgie
 • Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví
 • Chemie biomateriálů pro medicínské využití
 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemie a technologie anorganických materiálů

a dalších 17 programů

23 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Technologie potravin
 • Organická chemie
 • Biochemie a biotechnologie
 • Mikrobiologie
 • Biotechnologie
 • Forenzní analýza a analýza potravin
 • Biochemie
 • Forenzní analýza
 • Přírodní látky a léčiva
 • Biochemie a buněčná biologie

a dalších 5 programů

15 programů

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Grafika a kresba
 • Intermédia a nová média
 • Volné umění
 • Architektonická tvorba
 • Malířství
 • Sochařství
 • Teorie a dějiny současného umění
 • Restaurování výtvarných děl
 • Restaurování výtvarných uměleckých děl
9 programů

Fakulta ekonomická

 • Informační management
 • Podniková ekonomika a management
 • Ekonomika a management
 • Podniková ekonomika a management (studijní zaměření KPM)
 • Management obchodních činností
 • Ekonomická a regionální geografie

a další 2 programy

8 programů

1. lékařská fakulta

 • Preventivní medicína
 • Zobrazovací metody v lékařství
 • Parazitologie
 • Biomechanika (EN)
 • Neurovědy
 • Mikrobiologie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Farmakologie a toxikologie (EN)
 • Imunologie
 • Mikrobiologie (EN)

a dalších 39 programů

49 programů

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

 • Systémové inženýrství a informatika
 • Podniková ekonomika a management
2 programy