Nalezli jsme 209 škol

Má smysl studovat MBA? Zjistěte to přímo od absolventů!

Fakulta strojního inženýrství

 • Řízení výroby
 • Příprava a řízení výroby
 • Energetika - teplárenství

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta životního prostředí

 • Revitalizace krajiny
 • Odpadové hospodářství
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie

a další 2 programy

5 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů
 • Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla
 • Dopravní management, marketing a logistika

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Polygrafie
 • Environmentální inženýrství (EN)
 • Organická chemie

a dalších 41 programů

44 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Biblická teologie
 • Teologické nauky
 • Systematická teologie a křesťanská filozofie

a dalších 10 programů

13 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Podniková ekonomika a management specializace Finance podniku
 • Podniková ekonomika a management
 • Podniková ekonomika a management specializace Podnikání

a dalších 13 programů

16 programů

Ekonomická fakulta

 • Business Economics and Management (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
 • Hospodářská politika v globálním prostředí

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta textilní

 • Netkané a nanovlákenné materiály
 • Oděvní a textilní technologie
 • Produktové inženýrství

a dalších 7 programů

10 programů

Filozofická fakulta

 • Archivnictví
 • Filozofie a společenské vědy
 • Social Work (EN)

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Regionální rozvoj
 • Hospodářská politika a veřejná správa zaměřená profesně na obchodní inspekci
 • Informatika ve veřejné správě

a dalších 16 programů

19 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Informační management
 • Informační a znalostní management

a další 4 programy

7 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná biologie a ekologie
 • Didaktika fyziky
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektrotechnika a energetika
 • Elektronika a telekomunikace
 • Aplikovaná elektrotechnika

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta filozofická

 • Antropologie populací minulosti
 • Archeologie
 • Filozofie

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta strojní

 • Stavba výrobních strojů a zařízení
 • Strojírenská technologie - technologie obrábění
 • Engineering of Special Technologies and Materials (EN)

a dalších 16 programů

19 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta ekonomická

 • Ekonomika a management
 • Podniková ekonomika a management
 • Informační management

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta chemické technologie

 • Organická technologie
 • Membrane Materials and Process Engineering (EN)
 • Chemie a technologie anorganických materiálů

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a biotechnologie
 • Technologie potravin
 • Chemie a analýza potravin a přírodních produktů

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Chemické a energetické zpracování paliv
 • Průmyslová ekologie a toxikologie
 • Technologie vody

a dalších 7 programů

10 programů

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

 • Management cestovního ruchu
 • Management leteckých podniků
 • Cestovní ruch

a dalších 9 programů

12 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Cestovní ruch
 • Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví
 • Všeobecná sestra

a dalších 7 programů

10 programů