O nás

Fakulta sídlí v Brně. Připravuje velitele a manažery v pětiletém magisterském studijním programu s následujícími specializacemi:

Řízení a použití ozbrojených sil

Studijní program zahrnuje 12 atraktivních specializací zaměřených do oblasti vedení lidí a řízení týmů.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta vojenského leadershipu

Univerzita obrany
Kounicova 156/65
662 10 Brno

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium: civilní (prezenční a kombinované) a vojenské (kombinované)

Podmínkami přijetí ke studiu ve studijním programu jsou vzdělávací schopnosti a znalosti z anglického jazyka. Prokázání požadovaných znalostí a schopností se ověřuje přijímací zkouškou, která se skládá ze dvou částí:

  • písemného testu studijních předpokladů (TSP), kterým se ověřují vzdělávací schopnosti uchazeče,
  • z písemného testu z anglického jazyka (AJ), kterým se ověřují znalosti z anglického jazyka uchazeče.

Magisterské studium

Uchazeč vykoná přijímací zkoušku, která představuje:

•       test studijních předpokladů

•       test z anglického jazyka

•       test fyzické zdatnosti (zahrnuje dvě disciplíny: dvanáctiminutový běh a sed-leh za minutu)

  • Elektronická přihláška: 400 Kč

Aktuality

Kontakt

Fakulta vojenského leadershipu

Univerzita obrany
Kounicova 156/65
662 10 Brno