O nás

Fakulta také nabízí civilní bakalářské a magisterské navazující studium studijního programu Bezpečnost a obrana. Uchazeči o vojenské prezenční studium jsou přijímáni do pětiletého magisterského studijního programu Řízení a použití ozbrojených sil. Po druhém semestru jsou studenti zařazování do jedné ze 12 atraktivních studijních specializací.

Fakulta také nabízí civilní studium oboru Bezpečnost a obrana.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta vojenského leadershipu

Univerzita obrany
Kounicova 156/65
662 10 Brno

Přihlášky a přijímačky

Dny otevřených dveří Fakulty vojenského leadershipu:

23. listopadu 2023 (čtvrtek)
9. prosince 2023 (sobota)
13. ledna 2024 (sobota)
8. února 2024 (čtvrtek)

Bakalářské studium: civilní (prezenční a kombinované) a vojenské (kombinované)

Podmínkami přijetí ke studiu ve studijním programu jsou vzdělávací schopnosti a znalosti z anglického jazyka. Prokázání požadovaných znalostí a schopností se ověřuje přijímací zkouškou, která se skládá ze dvou částí:

písemného testu studijních předpokladů (TSP), kterým se ověřují vzdělávací schopnosti uchazeče, z písemného testu z anglického jazyka (AJ), kterým se ověřují znalosti z anglického jazyka uchazeče.

Magisterské studium

Uchazeč vykoná přijímací zkoušku, která představuje:

• test studijních předpokladů

• test z anglického jazyka

• test fyzické zdatnosti (zahrnuje dvě disciplíny: dvanáctiminutový běh a sed-leh za minutu)

Magisterské navazující studium

Uchazeč vykoná přijímací zkoušku, která představuje: test z krizového řízení; test z právního systému ČR v oblasti bezpečnosti; test z anglického jazyka

 

 

  • Elektronická přihláška: 400 Kč

Aktuality

Kontakt

Fakulta vojenského leadershipu

Univerzita obrany
Kounicova 156/65
662 10 Brno