FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU - vzdělává budoucí velitele a specialisty představující klíčový personál Armády České republiky ve vybraných oblastech vedení lidí, řízení zdrojů a analýzy informací v obraně.

Uchazeči o vojenské prezenční studium jsou přijímáni do pětiletého magisterského studijního oboru Řízení a použití ozbrojených sil.

Pro uchazeče o vojenské studium, kteří jsou vojáky v činné službě, fakulta nabízí studium v prezenční nebo kombinované formě ve studijních oborech Ekonomika obrany státu a Vojenský management.

Pro uchazeče o civilní studium v prezenční i v kombinované formě studia fakulta nabízí studijní obory a moduly ve studijním programu Ekonomika a management.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Uchazeč vykoná přijímací zkoušku, která představuje písemný test studijních předpokladů. Písemný test je rozčleněn do tří bloků; první blok je věnován numerickému myšlení a logice, druhý blok obsahuje otázky na prostorovou představivost a symbolické myšlení a poslední blok pokrývá základní matematické dovednosti. 

Přihlášky je možné podávat do 31.3. 2018.

Dny otevřených dveří: 7. prosince 2017, 11. ledna 2018 a 8. února 2018

Přípravné kurzy:

            prosinec:          16. – 17. 12. 2017       Brno (přihláška do 10.12.2017)

            leden:               20. – 21. 01. 2018       Brno (přihláška do 14.1.2018)

            leden:               27. – 28. 01. 2018       Hradec Králové (přihláška do 21.1.2018)

            únor:                17. – 18. 02. 2018       Brno (přihláška do 11.2.2018)

            únor:                24. – 25. 02. 2018       Olomouc (přihláška do 18.2.2018)

            březen:             10. – 11. 03. 2018       Brno (přihláška do 4.3.2018)

            březen :            24. – 25. 03. 2018       Praha (přihláška do 18.3.2018)

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: zdarma

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2018

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2018

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2018 od 23.10. do 26.10.2018, VÝSTAVIŠTĚ Brno číst více