O nás

Fakulta vojenských technologií (dále jen FVT) vznikla dne 1. září 2003 splynutím Fakulty vojenskotechnické - druhů vojsk a Fakulty letectva a protivzdušné obrany Vojenské akademie v Brně a to na základě rozhodnutí ministra obrany ČR podle § 95 odst. 7 písm. b) Zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany
Kounicova 156/65
662 10 Brno

Přihlášky a přijímačky

Civilní bakalářské a magisterské studium 

Test studijních předpokladů:

Zaměřen na ověření matematických znalostí a dovedností, numerického myšlení a logického uvažování. Obsahem a náročností odpovídá znalostem a dovednostem získaným během středoškolského studia.

Vojenské bakalářské a magisterské studium

Test studijních předpokladů:

Zaměřen na ověření matematických znalostí a dovedností, numerického myšlení a logického uvažování. Obsahem a náročností odpovídá znalostem a dovednostem získaným během středoškolského studia. 

Test z anglického jazyka:

Odpovídá úrovni pro státní maturitu z anglického jazykaúroveň B1 dle Společného evropského referenční rámce (SERR) anebo SLP 1-2 podle normy STANAG.

Ověření tělesné zdatnosti (0 – 50 bodů):

Dvanáctiminutový běh (25 b) – minimum 1 b

Sed – leh / za jednu minutu (25 b) – minimum 1b

  • Elektronická přihláška: 400 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Kontakt

Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany
Kounicova 156/65
662 10 Brno