Nalezli jsme 202 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Národohospodářská fakulta

 • Ekonomie
 • Ekonomická teorie
 • Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století

a dalších 8 programů

11 programů

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Management výroby firem
 • Podniková ekonomika - specializace Marketing a mezinárodní obchod
 • International Management (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta textilní

 • Průmyslové inženýrství
 • Textilní marketing
 • Textilní inženýrství

a dalších 10 programů

13 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Matematické metody v ekonomii
 • Obecná matematika
 • Matematické modelování

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Finance, účetnictví a daně
 • Obchod a marketing
 • Digitální business

a dalších 11 programů

14 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Italština pro odbornou praxi
 • Němčina pro odbornou praxi
 • Český jazyk a literatura

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Speciální pedagogika
 • Sociální patologie a prevence
 • Sociální práce ve veřejné správě

a dalších 7 programů

10 programů

Fyzikální ústav v Opavě

 • Relativistická astrofyzika
 • Astronomie a popularizace
 • Observační astrofyzika vysokých energií

a dalších 6 programů

9 programů

Evropská akademie vzdělávání SE

 • BBA - General Management
 • MBA - Management in Healthcare
 • DBA - Executive management (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Sociální práce s rodinou
 • Sociální a spirituální determinanty zdraví
 • Biblical Theology

a dalších 18 programů

21 programů

Ekonomická fakulta

 • Podniková informatika
 • Management regionálního rozvoje
 • Cestovní ruch

a dalších 7 programů

10 programů

Filozofická fakulta

 • Historie
 • Učitelství pro střední školy se specializací český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk a literatura

a dalších 41 programů

44 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro 2. stupeň základních škol se specializací český jazyk jako druhý jazyk
 • Učitelství technické výchovy a pracovních činností pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 54 programů

57 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika
 • Aplikovaná matematika (dvouoborové)
 • Chemie životního prostředí

a dalších 49 programů

52 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Teologická fakulta

 • Teologie
 • Religionistika
 • Pedagogika volného času

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta zemědělská a technologická

 • Obecná zootechnika
 • Obecná produkce rostlinná
 • Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Rybářství
 • Rybářství a ochrana vod
 • Ochrana vodních ekosystémů

a další 4 programy

7 programů

Farmaceutická fakulta

 • Pharmacognosy (EN)
 • Farmakologie a toxikologie
 • Pharmaceutical Technology (EN)

a dalších 8 programů

11 programů

Technická fakulta

 • Agricultural Engineering (EN)
 • Engineering of Agricultural Technological Systems (EN)
 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Management cestovního ruchu - anglický jazyk
 • Aplikovaná informatika
 • Datová věda

a dalších 9 programů

12 programů