Nalezli jsme 213 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta podnikohospodářská

 • Ekonomie
 • Arts Management
 • Economics
 • Business Economics and Management
 • Podniková ekonomika a management
 • Management
 • Business Administration
 • Экономика предприятия и менеджмент (RU)
 • Management (EN)
 • International Management
10 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Hospodářská a kulturní studia
 • Podnikání a administrativa
 • Systémové inženýrství
 • Informatika
 • Podniková a odvětvová ekonomika
 • Regionální a sociální rozvoj
 • European Agrarian Diplomacy

a dalších 11 programů

19 programů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Evropská studia a veřejná správa
 • International Relations and European Studies (EN)
 • Mezinárodní vztahy a evropská studia
 • Průmyslové vlastnictví
 • Asijská studia a mezinárodní vztahy
 • Anglophone Studies

a dalších 11 programů

17 programů

European Business School SE

 • LL.D. Executive Corporate Law and Business
 • MBA - Real Estate
 • MBA - Psychologie managementu
 • LL.B. - Právní specializace
 • LL.M Mezinárodní obchod a právo
 • MBA - Management ve veřejné správě
 • Executive DBA Marketing a PR

a dalších 23 programů

30 programů

CEMI – Central European Management Institute

 • Global Business Leadership
 • Management veřejné správy
 • Management zdravotnictví
 • Bezpečnostní a krizový management
 • Marketing Management and International Business
 • Ekonomika a finanční management
 • MBA Flexi

a další 3 programy

10 programů

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Management cestovního ruchu
 • MBA Management, organizace a řízení
 • MBA Marketing a reklama
 • Studium BBA Finanční management
 • MBA Finanční management a strategické řízení financí
 • MBA Řízení lidských zdrojů

a dalších 20 programů

26 programů

Vysoká škola podnikání a práva

 • Právo ve veřejné správě
 • Podnikání
 • Podnikání a management v obchodu a službách
 • Aplikovaná informatika
 • Marketingové komunikace
 • Soukromoprávní studia
 • Právo v podnikání
 • Právo
 • MBA pro manažery a podnikatele
 • Právo v manažerské praxi
10 programů

Ústav práva a právní vědy

 • MPA - Veřejná správa a samospráva krajů, měst a obcí
 • LL.M Mezinárodní obchod a právo
 • LL.M. International Commercial Law (ENG)
 • MSc. Management
 • MBA - General management (online)
 • LL.B. - Právní specializace
 • MBA Real Estate

a dalších 23 programů

30 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics
 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management
 • Agriculture in Tropics and Subtropics
 • Wildlife and Livestock Production, Management and Conservation

a dalších 7 programů

11 programů

LIGS University

 • Interactive Online MSc
 • Interactive Online DBA
 • Interactive Online PhD
 • Executive MBA
 • Interactive Online MBA
5 programů

Akademie STING, o.p.s.

 • Organizace a řízení malých a středních podniků
 • Podniková ekonomika a management
 • Zdaňování
3 programy

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

 • Marketing Management in Global Environment
 • Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců
 • Finance v mezinárodním podnikání
 • Mezinárodní marketing
 • Mezinárodní podnikání a právo
 • Řízení lidských zdrojů
 • Finanční řízení

a dalších 6 programů

13 programů

Prague College

 • BSc (Hons) Computing
 • MA Future Design
 • BA (Hons) Creative Media Production
 • BA (Hons) International Business Management
 • MSc International Management
 • BA (Hons) Business Finance and Accounting
 • BA (Hons) Graphic Design

a další 3 programy

10 programů

Matematický ústav v Opavě

 • Geometrie a globální analýza
 • Aplikovaná matematika
 • Matematická analýza
 • Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací
 • Matematické metody v ekonomice
 • Obecná matematika
 • Geometry and Global Analysis
 • Mathematical Analysis
8 programů

Technická fakulta

 • Energetika
 • Obchod a podnikání s technikou
 • Inženýrství údržby
 • Zemědělská technika
 • Technologická zařízení staveb
 • Marketing strojů a technických systémů
 • Technology and Environmental Engineering (EN)

a dalších 9 programů

16 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Energie a paliva (Univerzitní centrum v Litvínově)
 • Chemické a energetické zpracování paliv
 • Environmentální inženýrství a analýza
 • Průmyslová ekologie a toxikologie

a dalších 5 programů

10 programů

Filozofická fakulta

 • Počítačová podpora v archivnictví
 • Politologie
 • Social Work
 • Historie
 • Filozofie
 • Prezentace a ochrana kulturního dědictví
 • Politologie – africká studia
 • Politologie – latinskoamerická studia
 • Archeologie

a dalších 9 programů

18 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Informační a znalostní management
 • Finanční management - německý jazyk
 • Management cestovního ruchu - anglický jazyk
 • Informační management
 • Management cestovního ruchu - německý jazyk
 • Finanční management - anglický jazyk
7 programů

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro střední školy - tělesná výchova (dvouoborové)
 • Jazyková a literární kultura
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - občanská nauka (dvouoborový)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - matematika

a dalších 75 programů

79 programů