Nalezli jsme 211 škol

Druhá šance je zde! FF ZČU v Plzni přijímá přihlášky do 31.8. Zjistit více!

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Historie se zaměřením na české a československé dějiny
 • Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo
 • Lázeňství a turismus

a dalších 46 programů

49 programů

LIGS University

 • Interactive Online PhD
 • Interactive Online MBA
 • Interactive Online DBA

a další 2 programy

5 programů

Fakulta informatiky

 • Teoretická informatika
 • Informatika
 • Řízení softwarových systémů a služeb (EN)

a dalších 10 programů

13 programů

Filozofická fakulta

 • Anglická filologie: specializace Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci
 • Německá filologie
 • Dějiny umění

a dalších 60 programů

63 programů

Lékařská fakulta

 • General Medicine (EN)
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví

a dalších 17 programů

20 programů

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika
 • Učitelství pro střední školy: Tělesná výchova (dvouoborové)
 • Speciální pedagogika pro učitele

a dalších 41 programů

44 programů

Fakulta umění

 • Cembalo
 • Malba II
 • Interpretace a teorie interpretace

a dalších 25 programů

28 programů

European Business School SE

 • LL.M. Public Law (veřejné právo)
 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Business Development (EN)

a dalších 27 programů

30 programů

Ekonomická fakulta

 • Obchodní podnikání
 • Ekonomická informatika
 • Účetnictví a finanční řízení podniku

a dalších 6 programů

9 programů

NEWTON College, a.s.

 • Marketing a Brand Management (NEWTON Premium)
 • Management a psychologie (NEWTON Premium)
 • Psychologie v managementu

a dalších 17 programů

20 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce
 • Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
 • Sociální práce (EN)
 • Zdravotně-sociální péče
4 programy

Matematický ústav v Opavě

 • Geometrie a globální analýza
 • Matematické metody v ekonomice
 • Aplikovaná matematika

a dalších 5 programů

8 programů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Podniková ekonomika a management specializace Finance podniku
 • Podniková ekonomika a management specializace Podnikání
 • Podniková ekonomika a management specializace Ekonomika cestovního ruchu

a dalších 13 programů

16 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie
 • Fyzická geografie a geoekologie
 • Politická a kulturní geografie

a dalších 31 programů

34 programů

Pedagogická fakulta

 • Hudební teorie a pedagogika
 • Tělesná výchova (dvouoborové)
 • Výtvarná výchova (dvouoborové)

a dalších 42 programů

45 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Ekonomická fakulta

 • Business Economics and Management (EN)
 • Podniková ekonomika - specializace Management podnikových procesů
 • Business administration - Economics Management of Services (EN)

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Vychovatelství
 • Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy (dvouoborové)
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 37 programů

40 programů

Ústav práva a právní vědy

 • MBA - Commercial Law
 • MBA - Řízení lidských zdrojů a personální management
 • BBA - právní specializace

a dalších 28 programů

31 programů

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a management
 • Marketing - specializace Marketing a obchod
 • Ekonomika a management - specializace Management

a dalších 20 programů

23 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Charitativní a sociální práce
 • Praktická teologie
 • Učitelství náboženství pro základní školy

a dalších 10 programů

13 programů

Filozofická fakulta

 • Archivnictví
 • Asijská studia
 • Uměnovědná studia

a dalších 128 programů

131 programů