O nás

ART & DESIGN INSTITUT se představuje jako 1. soukromá vysoká škola uměleckého výtvarného zaměření s propojením klasických výtvarných směrů v úzkém sepětí celkového uměleckého kontexu – a praxe.

Zcela záměrně narušuje tento model s novým, moderním pohledem a jasným obohacením. Nabízí studium, v němž se vždy 2 kreativní předměty budou vzájemně prolínat a doplňovat, aniž by však docházelo k jejich rozmělňování! Student si zde bude moci individuálně zkombinovat 2 kreativní předměty, které spolu budou ve vzájemné symbióze a obohacení. Cílem je výchova kvalitně erudované osobnosti, schopné pracovat ve vzájemně se doplňujících kreativních odvětvích, nacházející bezproblémové uplatnění na trhu. Svoji vypovídající hodnotu v tomto novém konceptu má nepochybně fakt, že jej spoluvytvářeli dlouholetí VŠ pedagogové - všichni navíc aktivní kreativní umělci – z potřeby vyplnit mezeru v takové oblasti nabídky vzdělání.

Web

Kde nás najdeš

ART & DESIGN INSTITUT

Slezská 68
130 00 Praha 3 – Vinohrady

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení

Na základě obdržení řádně vyplněné PŘIHLÁŠKY obdrží uchazeč o studium na jím uvedený mail POZVÁNKU k přijímacím zkouškám.

Přijímací řízení (II. kolo) proběhne dne 16. ZÁŘÍ 2019 v prostorách ART & DESIGN INSTITUT. Přihlášku zasílejte do 9. ZÁŘÍ 2019.

Přijímací řízení se bude skládat z:

  • prezentace přineseného vlastního díla před komisí (minimálně 10) dle zaměření studenta - malba, fotografie, počítačová grafika, apod. - může být i mix
  • písemného testu obecných znalostí souvisejících se zaměřením školy
  • osobního pohovoru

Poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč (v 1 papírové bankovce), který uchazeč zaplatí při registraci v místě konání – sídle ART & DESIGN INSTITUT.

Uchazeč o studium předloží originál – či ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Uchazeči, kteří absolvovali předchozí vzdělání na zahraniční škole, předloží úředně ověřený doklad o uznání předchozího vzdělání (nostrifikaci). Studenti přijatí z právě končících maturitních ročníků předloží doklad o ukončení SŠ po absolutoriu, jako jednu z podmínek samotného zápisu.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Školné 2019/2020

Pro ak. rok 2019/2020 je při jednorázové platbě školné              79 000,- Kč za celý akademický rok 

ADI umožňuje platbu ve 2 splátkách - každá splátka činí             42 000,- Kč / 1 splátka

Kontakt

ART & DESIGN INSTITUT

Slezská 68
130 00 Praha 3 – Vinohrady