O nás

 • Technická fakulta byla založena v roce 1952
 • Od roku 1995 je součástí přejmenované České zemědělské univerzity v Praze.
 • Po dobu působení vychovala Technická fakulta v prezenčním (denním) a kombinovaném (dálkovém) studiu více jak 8000 absolventů.
 • Pracovníci fakulty vyvíjejí aktivity v oblasti pedagogické, vědeckovýzkumné, expertizní a poradenské činnosti.
 • Fakulta má deset kateder, laboratoře výpočetních aplikací, Certifikační centrum techniky a Oddělení znaleckých činností (Znalecký ústav).
 • Zájemcům o studium fakulta nabízí v rámci akreditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté bakalářské studium a dvouleté navazující magisterské studium, a to v těchto studijních programech:

           - Zemědělská technika (ZT)

           - Silniční a městská automobilová doprava (SMAD)

           - Technika a technologie zpracování odpadů (TTZO)

           - Technologická zařízení staveb (TZS)

           - Obchod a podnikání s technikou (OPT)

           - Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu (IŘT)

           - Technology and Environmental Engineering (TEE)

           - Inženýrství údržby (IU)

           - Agricultural Engineering (AE)

 • Technická fakulta má více než 50 mezinárodních smluv s evropskými univerzitami.
 • Na ČZU je zaveden kreditní systém ECTS (European Credit Transfer Systém)
 • Část studia je tedy možné absolvovat na doporučených univerzitách v zahraničí, případně po sestavení individuálních studijních plánů je možná účast na zahraničních praxích či stážích.
 • Pro uchazeče o studium při zaměstnání nabízí fakulta kombinovanou formu bakalářského i navazujícího magisterského studia, kdy všechny studijní programy, mimo programů vyučovaných v anglickém jazyce (TEE a AE) lze studovat i kombinovanou formou.
 • V areálu univerzity je menza, která nabízí ve třech jídelnách snídaně, obědy i večeře.
 • K ubytování studentů slouží moderní koleje, na pokojích je rozvedena počítačová síť.
 • Od roku 2006 se na fakultě nachází výzkumný a vývojový minipivovar
 • Pro naše studenty je zde také příležitost být členem týmu studentské formule.
 • Dále nabízíme možnost našim studentům podílet se na vývoji, výstavbě a konstrukci sofistikovaných robotů používaných nejen v zemědělství.
 • Na fakultě se nachází také laboratoř rapid prototypingu, určená zejména pro rychlé vytvoření dílů a speciálních přípravků potřebných pro výzkum u vědeckých prací.
 • Další zajímavostí je, že naši pracovníci vyvinuli novou generaci fotovoltaických panelů pro extrémní klimatické podmínky.

 

Web

Kde nás najdeš

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6-Suchdol

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium

Přijímací zkoušky do bakalářského stupně jsou písemné a konají se z předmětů:

a) matematika a fyzika pro studijní obory:

Zemědělská technika, Silniční a městská automobilová doprava, Technologická zařízení staveb, Technika a technologie zpracování odpadů, Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu, Inženýrství údržby

b) matematika a cizí jazyk pro studijní obor:

Obchod a podnikání s technikou (Cizí jazyk je volitelný - AJ nebo NJ. Uchazeč vyznačí zvolený jazyk při vyplňování přihlášky ke studiu.)

c) matematika, fyzika a anglický jazyk pro studijní obor:

Agricultural Engineering

Přijímací zkouška je prominuta těm uchazečům, mají průměr z předmětů maturitní zkoušky do 3,00 včetně anebo vykonali maturitní zkoušku z matematiky nebo maturitní zkoušku z fyziky, či nepovinnou zkoušku v profilové části maturitní zkoušky Matematika+. Uchazeči, kterým bude přijímací zkouška prominuta, budou přímo pozváni k zápisu do studia.

Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky - vyplněním formuláře na adrese prijimacky.czu.cz. Přihlášku lze podat od 20. 11. 2019 do 31. 3. 2020.

 • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Technická fakulta má více než 50 mezinárodních smluv s evropskými univerzitami. Na ČZU je zaveden kreditní systém ECTS (European Credit Transfer System), který vytváří reálné podmínky pro mobilitu studentů. Část studia je tedy možné absolvovat na doporučených univerzitách v zahraničí, případně po sestavení individuálních studijních plánů je možná účast na zahraničních praxích či stážích. Pro uchazeče o studium při zaměstnání nabízí fakulta kombinovanou formu bakalářského i navazujícího magisterského studia, kdy všechny studijní programy, mimo programů vyučovaných v anglickém jazyce (TEEa AE) lze studovat i kombinovanou formou.

 

Koleje a menza

Technická fakulta nabízí své ubytování a stravování.

Studium v zahraničí

Pro studium v zahraničí nabízí fakulta program Erasmus+, který umožňuje studentům krátkodobý studijní pobyt na více než 200 univerzit v 27 zemích Evropy.

Kontakt

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6-Suchdol