O nás

Technická fakulta je jednou ze šesti fakult České zemědělské univerzity v Praze, jejíž areál patří k nejhezčím a nejkompaktnějším areálům v rámci českých univerzit. Výhodou pro studenty je bezesporu to, že vše potřebné týkající se studia a výuky je na jednom místě – budovy fakult, koleje, menza, sportovní areál, aula, speciální pracoviště a další. Po dobu své existence Technická fakulta vychovala více než 8000 absolventů. Fakulta má deset kateder, laboratoře výpočetních aplikací, Certifikační centrum technikyOddělení znaleckých činností i výzkumný a vývojový minipivovar (Suchdolský Jeník). Technická fakulta má více než 50 mezinárodních smluv s evropskými univerzitami, díky zavedenému kreditnímu systému ECTS jsou zde vytvořeny podmínky pro mobilitu studentů.

Studenti Technické fakulty se mohou zároveň během studia zapojit do mezinárodního projektu Studentská formule, jehož hlavním cílem je navrhnout a zkonstruovat studentskou závodní formuli, s níž se pak účastní mezinárodních závodů na známých okruzích závodů Formule 1.

Web

Kde nás najdeš

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6-Suchdol

Přihlášky a přijímačky

Základní podmínkou přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a složení přijímací zkoušky z matematiky a fyziky u technických programů, respektive z matematiky a cizího jazyka (AJ nebo NJ) u programu Obchod a podnikání s technikou.

Přihlášku lze vyplnit jen elektronicky a pro řádné podání je nutno uhradit manipulační poplatek ve výši 500,- Kč. Uhrazení poplatku je podmínkou registrace přihlášky.

Přihlášku lze podat na zde

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Den otevřených dveří

Dny otevřených dveří se uskuteční ve dnech 25. – 26. 1. 2019 a 22. 3. 2019.

Koleje a menza

Technická fakulta nabízí své ubytování a stravování.Pravidla pro ubytování, druhy ubytování, možnosti stravování a jejich ceník naleznete na webových stránkách zde.

Studium v zahraničí

Pro studium v zahraničí nabízí fakulta program Erasmus+, který umožňuje studentům krátkodobý studijní pobyt na více než 200 univerzit v 27 zemích Evropy. Bližší informace naleznete zde.

Kontakt

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6-Suchdol