O nás

 • Technická fakulta byla založena v roce 1952
 • Od roku 1995 je součástí přejmenované České zemědělské univerzity v Praze.
 • Po dobu působení vychovala Technická fakulta v prezenčním (denním) a kombinovaném (dálkovém) studiu více jak 8 000 absolventů.
 • Pracovníci fakulty vyvíjejí aktivity v oblasti pedagogické, vědeckovýzkumné, expertizní a poradenské činnosti.
 • Fakulta má deset kateder, laboratoře výpočetních aplikací, Certifikační centrum techniky a Oddělení znaleckých činností (Znalecký ústav).
 • Zájemcům o studium fakulta nabízí v rámci akreditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté bakalářské studium a dvouleté navazující magisterské studium, a to v těchto studijních programech:

           - Zemědělská technika (ZT)

           - Precizní zemědělství (PZ - pouze magisterský stupeň)  

           - Silniční a městská automobilová doprava (SMAD)

           - Technologická zařízení staveb (TZS)

               *Specializace A – Zařízení v agropotravinářském komplexu

               *Specializace B – Zařízení pro využití odpadů

           - Obchod a podnikání s technikou (OPT)

           - Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu (IŘT)

           - Technology and Environmental Engineering (TEE – pouze magisterský stupeň)

           - Inženýrství údržby (IU)

           - Agricultural Engineering (AE)

 • Technická fakulta má více než 50 mezinárodních smluv s evropskými univerzitami.
 • Na ČZU je zaveden kreditní systém ECTS (European Credit Transfer Systém)
 • Část studia je tedy možné absolvovat na doporučených univerzitách v zahraničí, případně po sestavení individuálních studijních plánů je možná účast na zahraničních praxích či stážích.
 • Pro uchazeče o studium při zaměstnání nabízí fakulta kombinovanou formu bakalářského i navazujícího magisterského studia, kdy všechny studijní programy, mimo programů vyučovaných v anglickém jazyce (TEE a AE) lze studovat i kombinovanou formou.
 • V areálu univerzity je menza, která nabízí ve třech jídelnách snídaně, obědy i večeře.
 • K ubytování studentů slouží moderní koleje, na pokojích je rozvedena počítačová síť.
 • Od roku 2006 se na fakultě nachází výzkumný a vývojový minipivovar
 • Pro naše studenty je zde také příležitost být členem týmu studentské formule.
 • Dále nabízíme možnost našim studentům podílet se na vývoji, výstavbě a konstrukci sofistikovaných robotů používaných nejen v zemědělství.
 • Na fakultě se nachází také laboratoř rapid prototypingu ProLab, která je určená zejména pro rychlé vytváření dílů a speciálních přípravků potřebných pro výzkum. Vzhledem k současné situaci pracovníci prototypové laboratoře ProLab navrhli masku s výměnným filtrem. K výrobě masky je potřeba 3D tiskárna (nejrozšířenější typ tisku FDM, doporučený materiál PETG, tloušťka vrstvy 0,25 mm) dále těsnění do oken, guma a sáčky do vysavače – antibakteriální, případně 100% bavlna. Maska je složená ze dvou komponent a funguje jako účinnější rouška, ale nenahrazuje respirátor! Zdrojové soubory pro tisk je možné získat zde.
 • Další zajímavostí je, že naši pracovníci vyvinuli novou generaci fotovoltaických panelů pro extrémní klimatické podmínky.
Web

Kde nás najdeš

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška je prominuta těm uchazečům, kteří mají průměr z předmětů maturitní zkoušky do 3,00 včetně anebo vykonali maturitní zkoušku z matematiky nebo maturitní zkoušku z fyziky, či nepovinnou zkoušku v profilové části maturitní zkoušky Matematika+. Uchazeči, kterým bude přijímací zkouška prominuta, budou přímo pozváni k zápisu do studia.

 • Elektronická přihláška: 750 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Technická fakulta má více než 50 mezinárodních smluv s evropskými univerzitami. Na ČZU je zaveden kreditní systém ECTS (European Credit Transfer System), který vytváří reálné podmínky pro mobilitu studentů. Část studia je tedy možné absolvovat na doporučených univerzitách v zahraničí, případně po sestavení individuálních studijních plánů je možná účast na zahraničních praxích či stážích. Pro uchazeče o studium při zaměstnání nabízí fakulta kombinovanou formu bakalářského i navazujícího magisterského studia, kdy všechny studijní programy, mimo programů vyučovaných v anglickém jazyce (TEEa AE) lze studovat i kombinovanou formou.

 

Koleje a menza

Technická fakulta nabízí své ubytování a stravování.

Studium v zahraničí

Pro studium v zahraničí nabízí fakulta program Erasmus+, který umožňuje studentům krátkodobý studijní pobyt na více než 200 univerzit v 27 zemích Evropy.

Kontakt

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol