Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů byla založena roku 1952 pod názvem Agronomická fakulta. Současný název používá fakulta od roku 1952.

Studijní programy

V současné době již byl na fakultě dokončen přechod ke třístupňovému systému studia. Fakulta tedy nabízí bakalářské studijní programy profesní (Fytotechnika, Zahradnictví, Zootechnika) i teoretické (Zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova; Udržitelné využívání přírodních zdrojů). Dalším stupněm je magisterské studium, které nabízí specializované programy Zootechnika, Fytotechnika, Rostlinolékařství, Zahradnictví, Genové technologie a šlechtění, Rozvoj venkova a zemědělství, Kvalita a zpracování zemědělských produktů, Péče o biosféru, Hodnocení a ochrana půdy a anglicky vyučovaný mezinárodní program Natural Resources and Environment.Posledním stupněm je pak studium doktorské v programech Fytotechnika, Zootechnika, Zemědělská specializace . Představuje specializační výběrové studium a je určeno pro absolventy magisterského studia s výborným prospěchem.

Uplatnění

Absolventi fakulty pracují jako manažeři v oblasti zemědělství, zahradnictví, chovu zvířat (nejen hospodářských), v ochraně a využití přírodních zdrojů, včetně využití a zpracování odpadů. Jsou zaměstnáváni jako poradci, ve státní administrativě, ve výzkumných ústavech i v rezortu školství.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Základní částí přijímacího řízení na bakalářské studijní obory je přijímací zkouška, která se skládá z písemného testu z biologie a chemie (teoreticky zaměřené bakalářské studium), případně pouze biologie (profesně zaměřené bakalářské studium) a u oboru Zahradní a krajinářská architektura z testu z biologie a talentové zkoušky (která se skládá z technické kresby (lineální perspektivní zobrazení reálného prostoru), kresby kompozice v plenéru (areálu ČZU), kresby na zadané téma a ústního pohovoru s prezentací portfolia vlastních výtvarných prací uchazeče). Obsahem písemného testu je látka v rozsahu studia na gymnáziu.

Přijímací zkouška může být prominuta na základě aritmetického průměru výsledku maturitní zkoušky.

Přihlášku je možné podat do 31.3.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2018

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2018

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2018 od 23.10. do 26.10.2018, VÝSTAVIŠTĚ Brno číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studenti mají mnoho možností jak vycestovat a studovat v zahraničí, ať už na studijní výměnné pobyty nebo stáže. Více informací zde

Koleje a menzy

Koleje a Menza jsou účelovým zařízením České zemědělské univerzity v Praze. Zabezpečují ubytování a stravování českých a zahraničních studentů, tyto služby poskytují i pro tuzemské a zahraniční hosty školy. Více informací zde