O nás

Vážení přátelé, 

doba se velmi zrychlila a fakulta musí čelit novým výzvám, jako jsou robotizace zemědělství, výzkum bezpečných potravin, etické  způsoby chovu zvířat nebo v oblasti biotechnologie např. šlechtění nových odrůd  lépe přizpůsobených klimatickým a vývojovým změnám. Hledáme  alternativní cesty k ochraně plodin i  našich přírodních zdrojů. Fakulta nově zavedla studijní program z oblasti veterinárního lékařství a veterinární hygieny. S celou řadou témat jsme už teď dosáhli úspěchů na mezinárodní scéně. Naším cílem nikdy nebylo chrlit řady absolventů, ale především dávat prostor odborníkům, kteří budou pokračovat ve svém zaměření a s láskou vzpomínat na svou ALMA MATER. Máme s mnohými absolventy stálý kontakt, fakulta pro ně pořádá školení, semináře či se přímo účastní na výzkumu a vývoji např. pro  potravinářské a zemědělské podniky.  

Přijďte se k nám přesvědčit. 

Studijní programy

Nabízíme bakalářské, magisterské i doktorské programy v širokém spektru oblastí jako jsou Rostlinná a živočišná produkce, Zahradnictví a krajinářská architektura, Zájmové chovy, Potraviny, výživa a zdraví a Přírodní zdroje, rozvoj venkova a krajiny a nově i z akreditované oblasti Veterinárního lékařství a veterinární hygieny.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění ve studovaném oboru, což ukazuje na kvalitní výuku orientovanou na uplatnění v praxi. Své zkušenosti uplatňují ve vedoucích pozicích zemědělských podniků, ve službách orientovaných na konvenční a ekologické způsoby hospodaření. Stávají se agronomy specializovanými na ochranu rostlin, zootechniky, manažery v poradenských a specializovaných službách, v kontrolních a inspekčních organizacích, výzkumných institucích či pojišťovnictví.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol

Přihlášky a přijímačky

Podávání přihlášek do vybraných bakalářských a magisterských programů pro ak. rok 2024/2025 je možné do 31. března 2024.

  • Elektronická přihláška: 750 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Navštivte přednášku

Málokdo to ví, ale veřejné školství je skutečně veřejné. Přijďte se podívat na přednášku, než rozhodnete o své budoucnosti! 

Vědcem na vlastní kůži

Pětidenní kurz pro studenty 3. a 4. ročníků SŠ zaměřený na vědu v praxi. 

Přijeďte k nám

Série popularizačních přednášek vytvořená z různých témat, která představují zajímavosti řešené na různých pracovištích Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. 

Zeptejte se studentů

Nejhorší by bylo špatně vykročit už na začátku a marnit tím čas a energii svého mládí. Zeptejte se našich aktuálních studentů a vyberte si správně! 

Erasmus

Zahraničí tě nezničí! Naše fakulta spolupracuje s více než 120 univerzitami napříč celou EU i mimo ni. Pokud máte zájem, u nás se ven podíváte! 

Agrofakta

Řada lidí si myslí, že na hnojárně jen kydáme hnůj a dopíjíme poslední zbytky piva. Koukněte se na výzkumy na naší fakultě a posuďte sami. 

Potravinářský pavilon

Světový unikát, nově vybudované technologické centrum zaměřené na vzdělávání v oblasti potravinářství a jeho popularizaci pro širokou odbornou i laickou veřejnost. A vy můžete být součástí! 

Každý den chat přímo s referentkami

Jsme tu pro Vás! Ne výjimečně jeden den v roce, ale denně (v pracovní dny) od 1.11. do 1.4. můžete pokládat své dotazy našim studijním referentkám a vybrat si svou cestu informovaně.  

Naše studijní programy otevřeně

A takhle to cítí naši studenti, upřímně a bez příkras. Vy se můžete už teď rozhodnout, jestli se chcete stát jedním z nich.

Kontakt

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol