O nás

Fakulta životního prostředí byla zřízena v roce 2007.

Studijní programy

V současné době fakulta nabízí třístupňové vzdělání v českém i anglickém jazyce. Nabízí studium v oborech souvisejících s ekologií a krajinářstvím, územním plánováním a správní službou.

Uplatnění

Absolventi najdou uplatnění v odborných a manažerských pozicích ve státní správě v oblasti ochrany životního prostředí a územního plánování, ve společnostech zabývajících se tvorbou krajiny, odpadovým hospodářstvím, dále pak v neziskových společnostech.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 1176
165 21 Praha 6-Suchdol

Přihlášky a přijímačky

Pro přijetí do bakalářských programů se skládá písemná přijímací zkouška z kombinace předmětů matematika, biologie, chemie a všeobecný přehled, záleží na zvoleném oboru. Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům bakalářských studijních oborů, kteří jsou úspěšnými řešiteli olympiád z matematiky, chemie, fyziky, biologie, ekologie atd. (pod MŠMT) – minimálně účast v krajském kole uvedených olympiád.

Přihlášku je možné podat do 31.3. (1.kolo) a od 1.7. do 20.8. (2.kolo)

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studenti mají mnoho možností jak vycestovat a studovat v zahraničí, ať už na studijní výměnné pobyty nebo stáže. Více informací zde

Koleje a menzy

Koleje a Menza jsou účelovým zařízením České zemědělské univerzity v Praze. Zabezpečují ubytování a stravování českých a zahraničních studentů, tyto služby poskytují i pro tuzemské a zahraniční hosty školy. Více informací zde

Kontakt

Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 1176
165 21 Praha 6-Suchdol