O nás

Fakulta životního prostředí byla zřízena v roce 2007. Poskytuje komplexní vzdělání v širokém spektru environmentálních disciplín. Respektovaným multioborovým přístupem reagujeme na globální výzvy, moderní vzdělávací trendy a poptávku praxe. Náš zkušený tým vychovává a inspiruje kvalitní profesionály, kteří nacházejí konkrétní uplatnění ve státní i komerční sféře.

Fakulta se člení dle odborné specializace na šest kateder. Realizuje třístupňový systém studia a nabízí akreditované studijní obory v českém a anglickém jazyce v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském stupni studia.

Kde nás najdeš

Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 1176
165 21 Praha 6-Suchdol

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studijní programy

Uchazeči o studium některých studijních oborů absolvují přijímací zkoušku v matematiky, všeobecného přehledu či studijních předpokladů (dle oboru). Většina oborů přijímá uchazeče bez přijímací zkoušky.

Cizinci musí vždy složit zkoušku z českého jazyka.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Kontakt

Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 1176
165 21 Praha 6-Suchdol