O nás

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze je prestižní vzdělávací a vědecká instituce. O fakultu je velký zájem ze strany uchazečů o studium, fakulta každoročně obdrží více než 10 000 přihlášek. Nabízí studentům široké spektrum vyučovaných volitelných předmětů, možnost zahraničních stáží u mnoha partnerských škol i moderní zázemí odpovídající kvalitě renomovaných evropských univerzit. Dlouhodobým cílem fakulty je poskytnout studentům vrcholné komplexní univerzitní vzdělání, které rozvíjí potenciál každého jedince v oblasti ekonomické, vědecké, tvůrčí, pedagogické, kulturní a sociální. To vše v duchu národních, demokratických a humanitních tradic.

Studijní programy

Nabízí studium ekonomických, informatických a kulturně-hospodářských oborů/programů, některé s přesahem do problematiky zemědělské výroby.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují na nižších a středních manažerských pozicích v různých odvětvích průmyslu, obchodu a služeb, v IT sektoru, v samostatném podnikání, ve státní správě a samosprávě jako odborníci na regionální rozvoj či ekonomiku zemědělství.

 

 

Web

Kde nás najdeš

Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium

Přijímací zkoušky na všechny programy se skládají formou testů z předmětů:

  • matematiky
  • cizího jazyka – uchazeč musí zvolit cizí jazyk (angličtinu nebo němčinu) pro přijímací zkoušku v e-přihlášce (elektronické přihlášce)

Uchazeči o programy Business Administration, Economics and Management a Informatics skládají celou zkoušku v anglickém jazyce.

Uchazeči o program Business Administration absolvují přijímací zkoušku formou osobního pohovoru (Mathematics a English language).

Přijímací řízení na bakalářský profesně zaměřený studijní program Inovativní podnikání má 4 části (motivační video, životopis, esej a interview) a 2 kola (hodnocení podkladů pro přijímací řízení, hodnocení průběhu přijímacího řízení). Přijímací zkouška má kombinovanou formu a je složena z části písemné, ústní, talentové a praktické. První kolo příjímacího řízení se skládá z tvorby motivačního videa (uloženého na youtube.com) a životopisu. Druhé kolo přijímacího řízení se skládá ze psaní eseje a absolvování interview a probíhá v jeden den. Motivační video, životopis a esej musí být vytvořeny v českém jazyce, interview probíhá v českém a anglickém jazyce. Interview probíhá formou týmového dialogu.

Dny otevřených dveří na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze se pravidelně konají v polovině listopadu, v lednu a na konci března.

  • Elektronická přihláška: 750 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studenti mají mnoho možností jak vycestovat a studovat v zahraničí, ať už na studijní výměnné pobyty nebo stáže. Více informací zde

Koleje a menzy

Koleje a Menza jsou účelovým zařízením České zemědělské univerzity v Praze. Zabezpečují ubytování a stravování českých a zahraničních studentů, tyto služby poskytují i pro tuzemské a zahraniční hosty školy. Více informací zde

Centra vzdělávání PEF ČZU

Jste v práci zaneprázdněni, ale stále máte touhu dále se vzdělávat a rozvíjet své dovednosti?

Kontakt

Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol