O nás

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze je prestižní vzdělávací a vědecká instituce. O fakultu je velký zájem ze strany uchazečů o studium, fakulta každoročně obdrží více než 10 000 přihlášek. Nabízí studentům široké spektrum vyučovaných volitelných předmětů, možnost zahraničních stáží u mnoha partnerských škol i moderní zázemí odpovídající kvalitě renomovaných evropských univerzit. Dlouhodobým cílem fakulty je poskytnout studentům vrcholné komplexní univerzitní vzdělání, které rozvíjí potenciál každého jedince v oblasti ekonomické, vědecké, tvůrčí, pedagogické, kulturní a sociální. To vše v duchu národních, demokratických a humanitních tradic.

Studijní programy

Nabízí studium ekonomických, informatických a kulturně-hospodářských oborech, některé s přesahem do problematiky zemědělské výroby.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují na nižších a středních manažerských pozicích v různých odvětvích průmyslu, obchodu a služeb, v IT sektoru, v samostatném podnikání, ve státní správě a samosprávě jako odborníci na regionální rozvoj či ekonomiku zemědělství.

Zajímá-li Tě více o oborech a těch, kdo je teď studují, podívej se na web pro uchazeče o studium.

Web

Kde nás najdeš

Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6-Suchdol

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky na všechny bakalářské obory se skládají ze písemných testů z matematiky a cizího jazyka. 

Přijímací zkoušky pro magisterské studium se pro všechny obory skládají z písemných testů z předmětu Ekonomie a management a z druhého předmětu, který se liší dle zvoleného oboru.

Přihlášku je možné podat do 31.3.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studenti mají mnoho možností jak vycestovat a studovat v zahraničí, ať už na studijní výměnné pobyty nebo stáže. Více informací zde

Koleje a menzy

Koleje a Menza jsou účelovým zařízením České zemědělské univerzity v Praze. Zabezpečují ubytování a stravování českých a zahraničních studentů, tyto služby poskytují i pro tuzemské a zahraniční hosty školy. Více informací zde

Kontakt

Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6-Suchdol