Institut vzdělávání a poradenství byl založen v roce 2005.

Studijní programy

Nabízí studium v oborech učitelství odborných předmětů, učitelství praktického vyučování a poradenství v odborném vzdělávání. Cílem IVP je nejen doplňovat pedagogické vzdělávání studentů univerzity, ale i umožnovat vzdělávání pro oblast zemědělství, rozvoj venkova i státní správu formou celoživotního vzdělávání ap.

Uplatnění

Absolventi se uplatní především jako pedagogové na příslušných typech škol.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří jsou úspěšnými řešiteli z krajského a celostátního kola soutěží typu A. Ostatní uchazeči jsou přijímaní ke studiu podle percentilového pořadí sestaveného na základě celkových výsledků přijímací zkoušky, jejíž součástí je test všeobecných studijních předpokladů. Hodnotí se také výsledek u maturiní zkoušky či jiné vzdělávací aktivity. Pro obor Učitelství odborných předmětů je součástí přijímacího řízení pohovor, také se hodnotí studijní průměr dosažený v předešlém vysokoškolském studiu (obor je určen pro absolventy magisterských studijních programů).

Přihlášky je možné podávat do 31.3.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studenti mají mnoho možností jak vycestovat a studovat v zahraničí, ať už na studijní výměnné pobyty nebo stáže. Více informací zde

Koleje a menzy

Koleje a Menza jsou účelovým zařízením České zemědělské univerzity v Praze. Zabezpečují ubytování a stravování českých a zahraničních studentů, tyto služby poskytují i pro tuzemské a zahraniční hosty školy. Více informací zde