O nás

Institut vzdělávání a poradenství byl založen v roce 2005.

Studijní programy

Institut nabízí v současnosti vzdělávání pouze na bakalářské úrovni. 

Obory lze studovat v kombinované formě studia, obor Poradenství v odborném vzdělávání i v prezenční formě studia.

Kde nás najdeš

Institut vzdělávání a poradenství

Česká zemědělská univerzita v Praze
V Lázních 42/3
159 00 Praha 5-Malá Chuchle

Přihlášky a přijímačky

Studijní obor „PORADENSTVÍ V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ“ (7507R092), prezenční a kombinovaná forma studia:

  • Součástí přijímací zkoušky je písemná zkouška – test všeobecných studijních předpokladů, uchazeč může získat min. 0 bodů a max. 60 bodů.

Studijní obor „UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ“ (7504R271), kombinovaná forma studia:

  • Součástí přijímací zkoušky jsou:− písemná zkouška – test všeobecných studijních předpokladů, uchazeč může získat min. 0 bodů a max. 60 bodů;

                                                        − ostatní hodnocené aktivity min. 0 bodů a max. 40 bodů; konkrétně: absolvované doplňující pedagogické studium (min. 0 bodů a max. 5 bodů), výuční list (min. 0 bodů a max. 15 bodů), pedagogická praxe apod. (min. 0 bodů a max. 20 bodů). Tyto aktivity budou započítány pouze jedenkrát (např.: za 2 výuční listy může uchazeč obdržet max. 15 bodů apod.).

Studijní obor „UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ“ (7504R100), kombinovaná forma studia:

  • Součástí přijímací zkoušky je pohovor s uchazečem zaměřený na zjištění motivace uchazeče ke studiu učitelství, dosavadní pedagogické zkušenosti, přehled o zvoleném oboru studia, všeobecný rozhled, úroveň komunikace, min. 0 bodů a max. 50 bodů.
  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Kontakt

Institut vzdělávání a poradenství

Česká zemědělská univerzita v Praze
V Lázních 42/3
159 00 Praha 5-Malá Chuchle