Fakulta tropického zemědělství (FTZ) při České zemědělské univerzitě v Praze je v naší zemi ojedinělým pracovištěm s více než padesátiletou tradicí zaměřenou na problematiku zemědělství, rozvoje venkova a trvale udržitelného nakládání s přírodními zdroji v tropech a subtropech.

Studijní programy

FTZ nabízí studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborech, přičemž studium v magisterských oborech probíhá výhradně v anglickém jazyce. Významný podíl studentů tvoří studenti ze zahraničí. V průběhu studia mohou studenti absolvovat stáže na partnerských univerzitách v EU a v případě magistrů a doktorandů je možné realizovat praxe a výzkumné aktivity přímo v tropických a subtropických oblastech.

Uplatnění

Absolventi nacházejí uplatnění jak v soukromém sektoru, tak i ve vládních i nevládních institucích, v ČR, EU i ve světě, které se zabývají obecně problematikou rozvojových zemí, obchodem, vzděláváním, transferem technologií a v neposlední řadě i vědecko-výzkumnou činností v tropech.

www.ftz.czu.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška pro bakalářské studium je písemná a ústní. Zkoušená látka všech předmětů je v rozsahu středoškolské výuky. Přijímací zkoušky na oba obory skládá uchazeč ze dvou předmětů – anglického jazyka (v případě cizinců českého jazyka) a specializovaného předmětu (biologie u oboru ZTS a světová geografie u oboru ICARD).

Úspěšní řešitelé předmětových olympiád, Středoškolské odborné činnosti (SOČ) a odborných soutěží garantovaných MŠMT (Soutěž v cizích jazycích a Zeměpisná olympiáda) mají nárok na přijetí bez přijímací zkoušky na vybraný bakalářský obor. Studenti, kteří se umístili na předních místech olympiád a účastnili se v celorepublikovém kole SOČ, mohou obdržet stipendium až 5.000 Kč měsíčně dle Směrnice rektora č. 17/2012.

Přijímací zkouška pro magisterské studium je uskutečňována ve formě dvoukolové zkoušky. V 1. kole provede přijímací komise příslušného oboru výběr uchazečů podle jejich předpokladů ke studiu – na základě dosavadního zaměření, průběhu bakalářského studia, a na základě anotace bakalářské práce, a zkušeností a předpokladů ke studiu obsažených v CV a motivačním dopise. Vybraní uchazeči jsou pozváni na druhé kolo. Vlastní přijímací zkouška se skládá ze dvou částí- průřezového odborného předmětu podle zaměření oboru a pohovoru v anglickém jazyce. 

Přihlášku je možné podat do 31.3.

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení do všech bakalářských a magisterských oborů je možné podávat do 31.7.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Praha 2019 od 22.1. do 24.1.2019, výstaviště Letňany číst více

Nové video Přihlas se na Tropy!

Nové video Přihlas se na Tropy!

Podívejte se na nové propagační video Fakulty tropického zemědělství - Přihlas se na Tropy! číst více

Fakultní facebook

Fakultní facebook

Spoustu informací se dozvíte také na našem Facebooku! číst více

Aktuality na fakultě

Aktuality na fakultě

Přečtěte si, co se děje na fakultě. číst více

Zobrazit další aktuality (2)

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studenti mají mnoho možností jak vycestovat a studovat v zahraničí, ať už na studijní výměnné pobyty nebo stáže. Více informací zde

Koleje a menzy

Koleje a Menza jsou účelovým zařízením České zemědělské univerzity v Praze. Zabezpečují ubytování a stravování českých a zahraničních studentů, tyto služby poskytují i pro tuzemské a zahraniční hosty školy. Více informací zde