Fakulta lesnická a dřevařská v dnešní podobě funguje od roku 1990, její kořeny však sahají do poloviny 19. stol. Nabízí třístupňové studium v prezenční i kombinované formě. V současnosti studuje na FLD cca 2000 studentů. Fakulta se nachází v areálu ČZU v Praze - Suchdole.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Bez přijímacích zkoušek jsou k bakalářskému studiu přijati uchazeči, kteří nebyli nikdy zapsáni na VŠ (nutno zaslat čestné prohlášení) a úspěšní řešitelé SŠ olympiád a SOČ. Ostatní uchazeči musí vykonat písemnou zkoušku, která se liší dle oboru.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2018

Najdete nás i na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2018

Další informace o nás se můžete dozvědět na veletrhu GAUDEAMUS Brno 2018 od 23.10. do 26.10.2018, VÝSTAVIŠTĚ Brno číst více

Doplňující informace

Erasmus

Neupřesněno vysokou školou.

Ubytování a koleje

Neupřesněno vysokou školou.