O nás

Fakulta poskytuje studentům kvalitní vysokoškolské vzdělání (v prezenční i kombinované formě) ve studijních programech zaměřených na udržitelné hospodaření, práci s lesními ekosystémy, dřevařství, ekonomiku, konstrukce dřevostaveb a mnoho dalšího. Interaktivní a moderní výuka probíhá v nových prostorách fakulty, ve kterých se nachází špičkově vybavené výukové laboratoře a učebny. Studenti si tak mohou teoreticky získané znalosti přeměnit v praktické dovednosti. Studium je třístupňové, student může absolvovat na sebe navazující stupně studia (bakalářský, magisterský a doktorský). Během studia je možné studovat v rámci programu Erasmus+ na vybraných univerzitách Evropy a také se zúčastnit krátkodobých či dlouhodobých studijních pobytů, praxí a letních škol v různých státech Evropy i jinde ve světě.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol

Přihlášky a přijímačky

Základní a nezbytnou podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu je úspěšné absolvování úplného středoškolského vzdělání zakončeného maturitní zkouškou (prokazuje se při zápisu do studia originálem nebo ověřenou kopií maturitního vysvědčení), k magisterskému studiu je to úspěšné ukončení studia v bakalářském studijním programu (prokazuje se při zápisu do studia originálem nebo ověřenou kopií bakalářského diplomu). Není nezbytné, aby byl titul získaný na FLD. Dalším krokem je podání přihlášky a úspěšné absolvování přijímacího procesu, který je u každého programu odlišný.

Přihláška

Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky na adrese is.czu.cz/prihlaska. Tento proces je spojen s nutností zaplatit administrativní poplatek 750 Kč, a to převodem z účtu nebo kartou pomocí GP WebPay (platbu neprovádět složenkou).

Veškeré informace naleznete na www.fld.czu.cz.

Požadavky, které musí uchazeč splnit, se u jednotlivých studijních programů mohou lišit.

  • Elektronická přihláška: 750 Kč

Aktuality

Doplňující informace

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Koleje a Menza jsou účelovým zařízením České zemědělské univerzity v Praze. Zabezpečují ubytování a stravování českých i zahraničních studentů ČZU a tyto služby poskytují i pro tuzemské a zahraniční hosty univerzity. Studenti jsou ubytováváni ve zrekonstruovaných budovách kampusu. Celkem je k dispozici 5 kolejních komplexů – kolej A, kolej BCD, kolej JIH, kolej EF a kolej G. Pro zvýšení kapacity ubytování ČZU také od roku 2020 nabízí studentům ubytování v nové koleji situované v bývalém hotelu Fortuna West v Praze 6 – Řepy přibližně 35 minut od kampusu ČZU a 17 minut od centra Prahy.

Hlavním stravovacím zařízením je menza ČZU, která je provozována společností EUREST. V kampusu je také celá řada dalších stravovacích zařízení, která poskytují kvalitní potraviny a doplňují základní vybavenost kampusu ČZU. Můžete vyzkoušet i Řeznictví u Rudolfa vedle Centra zahraničních vztahů při hlavním vstupu do areálu.

BENEFITY KAMPUSU ČZU

  • Univerzitní areál nabízí řadu možností, jak trávit volný čas. Oblíbeným místem odpočinku je například Libosad umístěný za Fakultou lesnickou a dřevařskou. Libosad má rozlohu přes dva hektary a je otevřený od dubna do listopadu, každý všední den.
  • Knihovna ČZU (LIB) nabízí přístup ke studijní literatuře a dalším informačním zdrojům. Přístup ke všem službám knihovny získáte po registraci u výpůjčního pultu. Registrace je pro studenty FLD zcela zdarma, platí po celou dobu studia a je k ní nutná čipová studentská karta). V budově Knihovny ČZU najdete různé typy studoven jak pro samostatné studium, tak pro práci v týmu či na počítači. Pracovníci knihovny vám rádi na osobních konzultacích či kurzech pomohou s hledáním odborné literatury pro seminární práce nebo s vámi prokonzultují otázky správného psaní odborného textu či citování.
  • Univerzita má bohatý sportovní areál s řadou vnitřních i venkovních sportovišť (krytý bazén, dvě tělocvičny, posilovna, travnaté fotbalové hřiště s atletickou dráhou, fotbalové hřiště s umělou trávou, tenisové kurty a tenisová hala, volejbalové a beachvolejbalové kurty).

STUDENTSKÉ SPOLKY

Trubačský půlkruh při FLD ČZU v Praze má v současné době již vice jak desetiletou tradici. Tento velmi specifický spolek vznikl již v roce 2004. Proč má takový půlkruh vlastně fungovat? Myslivost a myslivecké tradice jsou součástí kulturního dědictví a je naším zájmem tyto tradice upevňovat a dále šířit. Právě myslivecké troubení je nedílnou součástí těchto tradic. Od počátku se půlkruh podílí na trubačských soutěžích, loveckých akcích a slavnostních příležitostech v rámci celé univerzity.

Studentský zájmový spolek FLD ČZU vznikl zejména za účelem podpory zahraničních vztahů. Naším záměrem je reprezentace fakulty na zahraničních lesnických konferencích a v budoucnosti také pořádání takovýchto akcí na území ČR. Dále budeme pořádat odborné přednášky s lesnickými tématy, promítat filmy, pořádat setkání a podporovat tak kulturní život na fakultě.

Spolek myslivců při FLD ČZU v Praze sdružuje zejména studenty a zaměstnance Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, studenty a zaměstnance ostatních fakult ČZU. Spolek navazuje na předchozí tradici sahající do 90.let minulého století.

https://www.youtube.com/watch?v=Sjp6p0zvP78

Vítáni jsou všichni aktivní myslivci z řad studentů, kteří chtějí při studiu dělat něco nad rámec svých povinností.

Popularizační rubrika FLD přibližuje vědecké výsledky našich studentů a zaměstnanců široké veřejnosti. Tato studentská iniciativa vznikla na fakultě v roce 2014 a zakladatelem byl náš tehdejší doktorand Jirka Lehejček. V současné době je šéfredaktorkou rubriky studentka Lesního inženýství Lucka Hambálková.

Pokud máte dobrou úroveň angličtiny a baví vás práce s odbornými články, neváhejte a přidejte se k našim redaktorům.

STUDIUM V ZAHRANIČÍ

Erasmus+

Program ERASMUS+ je největším programem evropské spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání. V současnosti spolupracují prostřednictvím tohoto programu skoro všechny evropské vysoké školy.

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Více informací zde.

Kontakt

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol