O nás

Fakulta chemicko-inženýrská vznikla v roce 1960 a je nejmladší fakultou Vysoké školy chemicko-technologické.

Studijní programy

Fakulta nabízí stuidum v oborech zaměřených na chemii, procesní inženýrství, management a informatiku, dále na nanotechnologie a analýzu léčiv. Ústavy fakulty zajišťují výchovu inženýrů v bakalářském a magisterském studiu a dále ve studijních programech doktorského studia. 

Uplatnění

Absolventi se uplatňují na odborných i manažerských pozicích nejen v chemickém průmyslu, ale i v oblasti IT, farmacii, ve státní správě i samosprávě.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 1903/3
166 28 Praha 6-Dejvice

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek, pouze u čtyřletých studijních oborů je předepsána přijímací talentová zkouška z výtvarných a řemeslných dovedností. Kritériem pro určení pořadí nejlepších je průměr známek z chemie a matematiky na výročních vysvědčeních předposledních třech ročníků a na pololetním vysvědčení posledního ročníku střední školy. 

Uchazeči se hlásí prostřednictvím elektronické přihlášky, která bude současně s podrobným návodem k vyplnění k dispozici na adrese http://student.vscht.cz. Přihlášku je možné podat od 10. 1. do 31.3. (Bc.), od 1. 3. do 12. 4. (Mgr.), do 16.4. (PhD.).

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v téměř kterékoliv evropské zemi. Více informací o Erasmu na VŠCHT naleznete zde. Studenti fakulty mohou vycestovat do zahrační i v rámci jiných programů - např. CEEPUS, AKTION, ATHENTS a další. Bližší informace o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Praktické stáže jsou rezervovány především pro studenty doktorských studijních programů. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

Vysoká škola chemicko-technologická nabízí studentům ubytování ve dvou kolejních zařízeních (Sázava a Volha) v areálu vysokoškolských kolejí v Praze - Kunraticích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy účelových zařízení VŠCHT zde.

Kontakt

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 1903/3
166 28 Praha 6-Dejvice