O nás

Fakulta chemicko-inženýrská vznikla v roce 1960 a je nejmladší fakultou Vysoké školy chemicko-technologické.

Studijní programy

Fakulta nabízí stuidum v oborech zaměřených na chemii, procesní inženýrství, management a informatiku, dále na nanotechnologie a analýzu léčiv. Ústavy fakulty zajišťují výchovu inženýrů v bakalářském a magisterském studiu a dále ve studijních programech doktorského studia. 

Uplatnění

Absolventi se uplatňují na odborných i manažerských pozicích nejen v chemickém průmyslu, ale i v oblasti IT, farmacii, ve státní správě i samosprávě.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 1903/3
166 28 Praha 6-Dejvice

Přihlášky a přijímačky

Termíny DOD:

24. – 25. 11. 2023

Příjímací řízení pro rok 2024/25:

od 15. 1. 2024 k dispozici elektronická přihláška

31. 3. 2024 poslední den přijímaní přihlášek

Fakulty VŠCHT Praha přijímají k bakalářskému studiu uchazeče s ukončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou. Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek, pouze u čtyřletého studijního programu je předepsána přijímací talentová zkouška z výtvarných a řemeslných dovedností a pro zahraniční uchazeče bez maturity z českého nebo slovenského jazyka přijímací zkouška z českého jazyka.

Kritériem pro určení pořadí uchazečů je průměr známek z chemie a matematiky na výročních vysvědčeních předposledních třech ročníků a na pololetním vysvědčení posledního ročníku střední školy (celkem osm známek). V případě, že uchazeč nemá potřebný počet známek z těchto předmětů, jsou chybějící známky doplněny prospěchem z přírodovědně zaměřených předmětů (např. fyzika nebo biologie), u uchazečů o studium ve čtyřletém studijním programu prospěchem z technologických předmětů, které mají vztah k vybranému programu, a z předmětů zaměřených na dějiny umění.

 

  • Elektronická přihláška: 600 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v téměř kterékoliv evropské zemi. Více informací o Erasmu na VŠCHT naleznete zde. Studenti fakulty mohou vycestovat do zahrační i v rámci jiných programů - např. CEEPUS, AKTION, ATHENTS a další. Bližší informace o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Praktické stáže jsou rezervovány především pro studenty doktorských studijních programů. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

Vysoká škola chemicko-technologická nabízí studentům ubytování ve dvou kolejních zařízeních (Sázava a Volha) v areálu vysokoškolských kolejí v Praze - Kunraticích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy účelových zařízení VŠCHT zde.

Kontakt

Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 1903/3
166 28 Praha 6-Dejvice