Fakulta technologie ochrany prostředí působí pod tímto názvem od roku 1991 a je tvořena pěti ústavy.

Studijní programy

Fakulta nabízí obory zaměřené na chemii, technologii a toxikologii životního prostředí, chemii a toxikologii paliv a další obory na pomezí chemie, technologie a ochrany životního prostředí.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují na pozicích analytiků životního prostředí, expertů na pohonné hmoty, energetiků, technologů životního prostředí, vodohospodářů a dalších.

ftop.vscht.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek, pouze u čtyřletých studijních oborů je předepsána přijímací talentová zkouška z výtvarných a řemeslných dovedností. Kritériem pro určení pořadí nejlepších je průměr známek z chemie a matematiky na výročních vysvědčeních předposledních třech ročníků a na pololetním vysvědčení posledního ročníku střední školy.

Přihlášku je možné podat do 29.3. (Bc.), 11.4. (Mgr.), 13.4. (PhD.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Aktuality

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Podrobnosti o Dnech otevřených dveří pro rok 2017/2018 naleznete zde. číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v téměř kterékoliv evropské zemi. Více informací o Erasmu na VŠCHT naleznete zde. Studenti fakulty mohou vycestovat do zahrační i v rámci jiných programů - např. CEEPUS, AKTION, ATHENTS a další. Bližší informace o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Praktické stáže jsou rezervovány především pro studenty doktorských studijních programů. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

Vysoká škola chemicko-technologická nabízí studentům ubytování ve dvou kolejních zařízeních (Sázava a Volha) v areálu vysokoškolských kolejí v Praze - Kunraticích. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy účelových zařízení VŠCHT zde.