Nalezli jsme 185 škol

Vysoká škola IT, datové analýzy a businessu s individuálním přístupem ke studentům? Zjistit více!

European School of Business & Management SE

 • MBA - Management ve školství
 • MBA - Andragogika a management vzdělávání
 • BBA Marketing

a dalších 36 programů

39 programů

Cambridge Business School

 • MBA Sociologie a psychologie
 • MBA Management a leadership (online)
 • MBA Management ve zdravotnictví (online)

a dalších 17 programů

20 programů

European Business School SE

 • BBA Manažerská specializace
 • BBA Právní specializace
 • DBA Executive Management

a dalších 26 programů

29 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Ekonomika a management lesnictví a dřevařství
 • Dřevařství, specializace: Zpracování dřeva
 • Lesní inženýrství

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Ekologické zemědělství
 • Rostlinná produkce
 • Veřejná správa v zemědělství, rozvoji venkova a krajiny

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Sustainable Rural Development (EN)
 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management (EN)
 • Agriculture in Tropics and Subtropics (EN)
3 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Ekonomika a management
 • Podnikání a administrativa
 • Informatika

a dalších 8 programů

11 programů

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technologická zařízení staveb
 • Silniční a městská automobilová doprava

a dalších 11 programů

14 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Zemědělská fakulta

 • Zootechnika
 • Agropodnikání
 • Biologie a ochrana zájmových organismů

a dalších 7 programů

10 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Sociální práce
 • Specializace v ošetřovatelství

a dalších 6 programů

9 programů

Agronomická fakulta

 • Obecná produkce rostlinná
 • Speciální produkce rostlinná
 • Molekulární biologie, genetika a fyziologie živočichů

a dalších 18 programů

21 programů

Institut celoživotního vzdělávání

 • Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů
 • Aplikovaná pedagogická studia
2 programy

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Lesnictví - specializace Lesnictví
 • Lesní inženýrství - specializace Lesní inženýrství
 • Procesy tvorby nábytku

a dalších 21 programů

24 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Management, organizace a řízení (online)
 • MBA Management soft skills
 • MBA Projektové řízení a plánování

a dalších 34 programů

37 programů

CEMI – Central European Management Institute

 • Ekonomika a finanční management
 • Management veřejné správy
 • Management obchodu

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
 • Biomedicínské inženýrství
 • Civilní nouzová připravenost

a další 4 programy

7 programů

Pedagogická fakulta

 • Arteterapie
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Pedagogická psychologie
 • Educational Psychology
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Entomologie
 • Hydrobiologie
 • Parazitologie

a dalších 15 programů

18 programů

Teologická fakulta

 • Sociální a charitativní práce
 • Pedagogika volného času
 • Teologie služby

a dalších 5 programů

8 programů