Nalezli jsme 190 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Provozně ekonomická fakulta

 • Ekonomika a management (akademický program)
 • Ekonomika a management
 • Administrace IS/ICT (profesní program)
3 programy

Fakulta materiálově-technologická

 • Materiálové vědy a inženýrství
 • Materiálové vědy a inženýrství (EN)
 • Chemické a environmentální inženýrství (EN)

a dalších 21 programů

24 programů

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Informatika pro logistiku
 • Logistika
 • Logistika ve službách
 • Logistika v dopravě
4 programy

Ústav práva a právní vědy

 • LL.M. Korporátní právo - správa a řízení společnosti
 • BBA - právní specializace
 • LL.M. Rozhodce a mediátor

a dalších 28 programů

31 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě
 • Technologie a management v dopravě
 • Technologie a řízení dopravy

a dalších 8 programů

11 programů

European Business School SE

 • LL.M. Rozhodce a mediátor
 • LL.M. Korporátní právo - správa a řízení společností
 • MBA - Commercial Law

a dalších 27 programů

30 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Ekonomika a management
 • Management cestovního ruchu - anglický jazyk

a další 2 programy

5 programů

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

 • Management obchodu
 • Mezinárodní podnikání a právo
 • Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Manažer obchodu
 • Politologie
 • Mezinárodní ekonomické vztahy

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

AKCENT College s.r.o.

 • Čeština jako cizí jazyk
 • Angličtina jako cizí jazyk
2 programy

Fakulta podnikohospodářská

 • Management and Managerial Economics (EN)
 • Management a manažerská ekonomie
2 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Projektování elektrických systémů a technologií
 • Telekomunikační technika
 • Informatika

a dalších 11 programů

14 programů

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Management výroby firem
 • Podniková ekonomika - specializace Management podnikových procesů
 • Řízení a ekonomika podniku

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Stavba výrobních strojů a zařízení
 • Strojírenská technologie

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Finance
 • Accounting and Corporate Financial Management (EN)
 • Finance (EN)
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
4 programy

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Botanika
 • Technologie zpracování dřeva
 • Ekologie lesa

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Inženýrství polymerů
 • Polymerní materiály a technologie
 • Food Technology (EN)

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Průmyslové inženýrství
 • Industrial Engineering (EN)
 • Economics and Management (EN)

a dalších 15 programů

18 programů

Filozofická fakulta

 • Historie
 • Historické vědy - Archivnictví
 • Archivnictví

a dalších 9 programů

12 programů