Nalezli jsme 184 škol

Roboty, virtuální realita, umělá inteligence, vesmírné družice, formule, kloubní náhrady... Studuj na FSI VUT 🛠

Pražská mezinárodní manažerská škola

 • DBA se zaměřením na Management & Leadership
 • LL.M. se zaměřením na Management & Leadership
 • MBA se zaměřením na ICT & Cybersecurity

a dalších 5 programů

8 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Fyzika pro vzdělávání
 • Geografie transformací
 • Chemie pro vzdělávání

a dalších 14 programů

17 programů

Cambridge Business School

 • MBA Private Law
 • DBA Executive management
 • Executive LLM

a dalších 18 programů

21 programů

European Business School SE

 • MBA Leadership
 • MSc. Executive Leadership and Management
 • MBA Strategický Management

a dalších 26 programů

29 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Ústav práva a právní vědy

 • BBA - manažerská specializace
 • MBA - Sportovní management a právo
 • MBA - Management ve veřejné správě

a dalších 31 programů

34 programů

Pedagogická fakulta

 • Hudební teorie a pedagogika
 • Teorie výtvarné výchovy
 • Teorie vzdělávání v bohemistice

a dalších 9 programů

12 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Náboženství se zaměřením na vzdělávání
 • Biblická teologie
 • Praktická teologie

a dalších 11 programů

14 programů

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Doprava, spoje a logistika
 • MBA Management soft skills
 • MBA Management obchodu

a dalších 21 programů

24 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta sociálně ekonomická

 • Regionální rozvoj a veřejná správa
 • Ekonomika a management
 • Sociální politika a sociální práce

a další 2 programy

5 programů

Filozofická fakulta

 • Společenské vědy pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Historie
 • Historie pro vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 10 programů

13 programů

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotnické záchranářství
2 programy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
 • Všeobecná sestra
 • Zdravotně sociální péče

a další 4 programy

7 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Ekonomická fakulta

 • Podniková ekonomika - specializace Management podnikových procesů
 • Podniková ekonomika - specializace Management služeb
 • Podniková ekonomika - specializace Marketing a mezinárodní obchod

a dalších 5 programů

8 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Hornictví a hornická geomechanika
 • Technické znovuvyužití brownfields
 • Inženýrská geodézie

a dalších 13 programů

16 programů

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami
 • Sociální patologie a prevence
 • Učitelství praktického vyučování

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Projektování elektrických systémů a technologií
 • Aplikovaná elektronika
 • Komunikační technologie

a dalších 13 programů

16 programů

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a management
 • Aplikovaná ekonomie - specializace Mezinárodní ekonomické vztahy
 • Ekonomie

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta strojní

 • Stavba výrobních strojů a zařízení
 • Robotika
 • Aplikovaná mechanika

a dalších 17 programů

20 programů