Nalezli jsme 197 škol

Studujte na nejlepší ekonomické škole východní Evropy - termín přihlášek do 30.4.2020. Prozkoumat!

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • MANAGEMENT FIREM - Mezinárodní management
 • MARKETING - Sociální média
 • PODNIKOVÁ EKONOMIKA - Finance

a dalších 26 programů

29 programů

Agronomická fakulta

 • Speciální produkce rostlinná
 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Technologie odpadů

a dalších 23 programů

26 programů

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Marketing a reklama
 • MBA Řízení lidských zdrojů
 • BBA Personální management

a dalších 25 programů

28 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Chemické a energetické zpracování paliv
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Slovanské literatury
 • Historie - obecné dějiny
 • Filozofie

a dalších 65 programů

68 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Ekonomika a management (akademický program)
 • Ekonomika a management
 • Administrace IS/ICT (profesní program)
3 programy

Fakulta materiálově-technologická

 • Materiálové vědy a inženýrství
 • Materiálové vědy a inženýrství (EN)
 • Chemické a environmentální inženýrství (EN)

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
 • Plánování a řízení krizových situací
 • Biomedicínská informatika

a dalších 5 programů

8 programů

Filozofická fakulta

 • České dějiny
 • Pomocné vědy historické
 • Románské jazyky

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Ochrana vodních ekosystémů
 • Protection of Aquatic Ecosystems (EN)
 • Ochrana vod

a další 4 programy

7 programů

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Informatika pro logistiku
 • Logistika
 • Logistika ve službách
 • Logistika v dopravě
4 programy

Masarykův ústav vyšších studií

 • Projektové řízení inovací
 • Učitelství odborných předmětů 
 • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
3 programy

1. lékařská fakulta

 • Biologie a patologie buňky (EN)
 • Bioetika (EN)
 • Biochemie a patobiochemie

a dalších 37 programů

40 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté)
 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
 • Bezpečnost práce a procesů

a dalších 6 programů

9 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

NEWTON College, a.s.

 • Psychologie pro manažery (NEWTON Business)
 • Management cestovního ruchu (NEWTON Business)
 • LL.M. - Právo v podnikání

a dalších 17 programů

20 programů

Ústav práva a právní vědy

 • LL.M. Korporátní právo - správa a řízení společnosti
 • BBA - právní specializace
 • LL.M. Rozhodce a mediátor

a dalších 28 programů

31 programů

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Marketingová komunikace
 • Economics and Management [EN]
 • Marketing Communication [EN]

a dalších 9 programů

12 programů

Prague College

 • BA (Hons) International Finance and Business Accounting
 • BSc (Hons) Computing
 • BA (Hons) International Management
3 programy

Fakulta chemicko-technologická

 • Chemické inženýrství (EN)
 • Environmentální inženýrství (EN)
 • Fyzikální chemie (EN)

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta strojní

 • Průmyslové inženýrství a management
 • Konstruování vozidel a manipulačních zařízení
 • Konstruování zdravotnické a kooperativní techniky

a další 3 programy

6 programů