Nalezli jsme 201 škol

Druhá šance je zde! FF ZČU v Plzni přijímá přihlášky do 31.8. Zjistit více!

Prague College

 • BA (Hons) International Business Management
 • BSc (Hons) Computing
 • BA (Hons) Business Finance and Accounting
 • MSc International Management
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ (dvouoborové)
 • Počítačové metody ve vědě a technice
 • Aplikované nanotechnologie

a dalších 16 programů

19 programů

European School of Business & Management

 • MBA - Manažerská psychologie
 • DBA Soft Skills
 • MBA - Leadership a soft skills

a dalších 18 programů

21 programů

CEMI – Central European Management Institute

 • Global Business Leadership (EN)
 • Management zdravotnictví
 • Bezpečnostní a krizový management

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Plánování a řízení krizových situací
 • Civilní nouzové plánování
 • Civilní nouzová připravenost

a dalších 5 programů

8 programů

Filozofická fakulta

 • České dějiny
 • Tschechische Geschichte
 • Spisová a archivní služba

a dalších 6 programů

9 programů

Cambridge Business School

 • MBA Finanční management a účetnictví
 • MBA Personální management
 • MBA Marketing a Public Relations

a dalších 12 programů

15 programů

Pedagogická fakulta

 • Teorie a dějiny české literatury
 • Sociální patologie a prevence
 • Učitelství pro mateřské školy

a dalších 12 programů

15 programů

Filozofická fakulta

 • Latinskoamerická studia
 • Počítačová podpora v archivnictví
 • Archivnictví

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Řízení výroby
 • Materiály a technologie v dopravě
 • Konstrukce strojů a zařízení

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Biomedical Electronics and Biocybernetics (EN)
 • Fyzikální elektronika a nanotechnologie
 • Teleinformatics (EN)

a dalších 25 programů

28 programů

Business Institut EDU a.s.

 • MBA International Executive
 • MBA Marketing a reklama
 • MBA Management obchodu

a dalších 25 programů

28 programů

AKCENT College s.r.o.

 • Angličtina jako cizí jazyk
 • Čeština jako cizí jazyk
2 programy

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management cestovního ruchu
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Územní management

a dalších 30 programů

33 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta stavební

 • Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě
 • Geodézie a kartografie
 • Fyzikální a materiálové inženýrství

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta podnikatelská

 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Company Management and Economics (EN)
 • Řízení a ekonomika podniku

a další 2 programy

5 programů

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Všeobecná sestra
 • Zdravotnický záchranář
2 programy

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Veřejná správa a sociální politika
 • Edukační péče o seniory
 • Sociální patologie a prevence

a další 2 programy

5 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Informační a knihovnická studia
 • Němčina (jednooborová)
 • Tvůrčí fotografie

a dalších 16 programů

19 programů

LIGS University

 • Interactive Online PhD
 • Interactive Online MBA
 • Interactive Online DBA

a další 2 programy

5 programů