Nalezli jsme 199 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

AKCENT College s.r.o.

 • Angličtina jako cizí jazyk
 • Čeština jako cizí jazyk
2 programy

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.

 • Management organizací
 • Management v mezinárodním podnikání
 • Strategický management
 • Účetnictví
 • Management firemních financí
5 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Statistics
 • Econometrics and Operation Research
 • Applied Informatics
 • Statistika
 • Podniková informatika
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Aplikovaná informatika
7 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Finance (EN)
 • Accounting and Corporate Financial Management (EN)
 • Finance
 • Teorie ekonomického vzělávání
5 programů

CEVRO Institut, z.ú.

 • Politologie
 • Veřejná správa
 • MPA - Veřejná správa a lidské zdroje
 • Hospodářská politika
 • Bezpečnostní studia
 • LL.M. – Ochrana informací
 • LL.M. - Alternativní řešení sporů
 • MBA – Management a bezpečnost (Ostrava)

a dalších 7 programů

15 programů

Cambridge Business School

 • MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia
 • MBA Private Law
 • DBA Executive management
 • MBA Personální management
 • MBA Sales management
 • MBA Management Soft Skills
 • MBA Strategický management
 • Executive LLM
 • Základy managementu BBA

a dalších 6 programů

15 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Technologie tuků, detergentů a kosmetiky
 • Inženýrství ochrany životního prostředí
 • Inženýrství polymerů
 • Technologie makromolekulárních látek
 • Chemie a technologie potravin
 • Technologická zařízení
 • Technologie potravin

a dalších 10 programů

17 programů

Fakulta multimediálních komunikací

 • Multimedia and Design
 • Multimedia a design
 • Marketingové komunikace
 • Multimédia a design
4 programy

Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně

 • Management a ekonomika
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Management a marketing
 • Management a marketing, specializace Design management
 • Finance
 • Průmyslové inženýrství
 • Řízení výroby a kvality
 • Účetnictví a daně

a dalších 5 programů

13 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta humanitních studií

 • Sociální pedagogika
 • Všeobecná sestra
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře
 • Zdravotně sociální pracovník
 • Pedagogika
 • Pedagogika předškolního věku
7 programů

European School of Business & Management

 • MBA - Pojišťovnictví
 • MBA - Management inovací
 • MBA - Executive management
 • MBA - Mezinárodní management
 • MBA - Projektový management
 • DBA Soft Skills
 • MBA - Bankovnictví
 • MBA - Personální management

a dalších 13 programů

21 programů

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

 • Management leteckých podniků
 • Služby letecké dopravy v cestovním ruchu pro absolventy VOŠ
 • Cestovní ruch
 • Management cestovního ruchu
 • Služby letecké dopravy v cestovním ruchu
 • Cestovní ruch pro absolventy VOŠ
6 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta aplikované informatiky

 • Engineering informatics
 • Inteligetní systémy s roboty
 • Automatic Control and Informatics
 • Počítačové a komunikační systémy
 • Automatické řízení a informatika
 • Bezpečnostní technologie, systémy a management

a další 3 programy

9 programů

Unicorn College

 • Ekonomika a management
 • Management ICT projektů
 • Informační technologie
3 programy

Fakulta podnikohospodářská

 • Ekonomie
 • Business Economics and Management
 • Economics
 • Podniková ekonomika a management
4 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Podnikání a administrativa
 • Informatika
 • Regionální a sociální rozvoj
 • Information Management
 • Management
 • Podniková a odvětvová ekonomika
 • Sector Economics and Economics of Enterprise
 • Regional and Social Development

a další 4 programy

12 programů