Nalezli jsme 200 škol

Pomaturitní jazykové studium? Prožij skvělý rok a chytni slevu právě teď! Mrkni sem...

AKCENT College s.r.o.

 • Angličtina jako cizí jazyk
 • Čeština jako cizí jazyk
2 programy

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.

 • Management organizací
 • Management v mezinárodním podnikání
 • Strategický management

a další 2 programy

5 programů

CEVRO Institut, z.ú.

 • Politologie
 • Veřejná správa
 • MPA - Veřejná správa a lidské zdroje

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Technologie tuků, detergentů a kosmetiky
 • Inženýrství ochrany životního prostředí
 • Inženýrství polymerů

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta multimediálních komunikací

 • Multimedia and Design
 • Multimedia a design
 • Marketingové komunikace
 • Multimédia a design
4 programy

Fakulta humanitních studií

 • Sociální pedagogika
 • Všeobecná sestra
 • Učitelství pro mateřské školy

a další 4 programy

7 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Engineering informatics
 • Inteligetní systémy s roboty
 • Automatic Control and Informatics

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • Ekonomie
 • Business Economics and Management
 • Economics
 • Podniková ekonomika a management
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Provozně ekonomická fakulta

 • Podnikání a administrativa
 • Informatika
 • Regionální a sociální rozvoj

a dalších 9 programů

12 programů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • International Relations and European Studies (EN)
 • Průmyslové vlastnictví
 • Mezinárodní vztahy a evropská studia

a dalších 9 programů

12 programů

LIGS University

 • Interactive Online MSc
 • Interactive Online DBA
 • Interactive Online PhD

a další 2 programy

5 programů

Akademie STING, o.p.s.

 • Podniková ekonomika a management
 • Zdaňování
 • Organizace a řízení malých a středních podniků
3 programy

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

 • Finance v mezinárodním podnikání
 • Mezinárodní marketing
 • Řízení lidských zdrojů

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Matematický ústav v Opavě

 • Matematická analýza
 • Geometry and Global Analysis
 • Geometrie a globální analýza
 • Mathematical Analysis
4 programy

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Chemické a energetické zpracování paliv
2 programy

Fakulta informatiky a managementu

 • Informační management
 • Finanční management - anglický jazyk
 • Aplikovaná informatika

a další 2 programy

5 programů

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Podniková ekonomika a management specializace Podnikání
 • Podniková ekonomika a management specializace Účetnictví a daně
 • Veřejná ekonomika a správa

a dalších 8 programů

11 programů

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Charitativní a sociální práce
 • Teologické nauky
 • Sociální a spirituální determinanty zdraví

a dalších 7 programů

10 programů

Filozofická fakulta

 • Románské jazyky
 • Slovanské filologie (RU)
 • Sociologie (EN)

a dalších 63 programů

66 programů