Nalezli jsme 187 škol

Naučte se učit 2x efektivněji! Online vyuka. Zjistít více

European School of Business & Management SE

 • MBA - Leadership a soft skills
 • DBA Soft Skills
 • Executive DBA

a dalších 28 programů

31 programů

Cambridge Business School

 • MBA Management Soft Skills
 • MBA Strategický management
 • MBA Sales management

a dalších 15 programů

18 programů

European Business School SE

 • LL.D. Executive Corporate Law and Business
 • MBA - Management ve veřejné správě
 • LL.M. International Commercial Law (EN)

a dalších 26 programů

29 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Ekonomická fakulta

 • Finance a účetnictví
 • Podniková informatika
 • Strukturální politika EU a rozvoj venkova

a dalších 6 programů

9 programů

Filozofická fakulta

 • České dějiny
 • Teorie a dějiny novější české literatury
 • Pomocné vědy historické

a další 4 programy

7 programů

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Rybářství
 • Rybářství a ochrana vod
 • Fishery and protection of waters (EN)

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Zdravotně sociální fakulta

 • Sociální práce
 • Specializace v ošetřovatelství
 • Všeobecné ošetřovatelství

a další 4 programy

7 programů

Agronomická fakulta

 • Odpadové hospodářství
 • Anatomie a fyziologie rostlin
 • Obecná produkce rostlinná

a dalších 17 programů

20 programů

Institut celoživotního vzdělávání

 • Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů
 • Aplikovaná pedagogická studia
2 programy

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Lesnictví - specializace Lesnictví
 • Lesní inženýrství - specializace Lesní inženýrství
 • Botanika

a dalších 13 programů

16 programů

Zahradnická fakulta

 • Vinohradnictví a vinařství
 • Zahradnictví
 • Zahradnictví – Ph.D.

a další 4 programy

7 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Provozně ekonomická fakulta

 • Informatika
 • Podniková a odvětvová ekonomika
 • Management

a dalších 8 programů

11 programů

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technologická zařízení staveb
 • Silniční a městská automobilová doprava

a dalších 12 programů

15 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Entomologie
 • Hydrobiologie
 • Parazitologie

a dalších 13 programů

16 programů

Teologická fakulta

 • Sociální a charitativní práce
 • Pedagogika volného času
 • Teologie služby

a dalších 5 programů

8 programů

Zemědělská fakulta

 • Zootechnika
 • Agropodnikání
 • Biologie a ochrana zájmových organismů

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta dopravní

 • Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
 • Dopravní systémy a technika
 • Provoz a řízení letecké dopravy

a další 4 programy

7 programů