Nalezli jsme 181 škol

7 nejčastějších mýtů okolo studia MBA! Co je pravda a co ne? Zjistěte více!

European Business School SE

 • LL.M. Korporátní právo - správa a řízení společností
 • LL.M. Mezinárodní obchod a právo
 • MBA Řízení lidských zdrojů a personální management

a dalších 26 programů

29 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí
 • Ochrana životního prostředí v průmyslu
 • Aplikovaná geologie

a dalších 13 programů

16 programů

Cambridge Business School

 • MBA Management a leadership
 • MBA Personální management
 • MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia

a dalších 18 programů

21 programů

Zdravotně sociální fakulta

 • Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
 • Sociální práce
 • Management sociální práce v organizacích

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • Doctor of Business Administration
 • Management a manažerská ekonomie
 • Management and Managerial Economics (EN)
 • Executive MBA
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Teologická fakulta

 • Etika v sociální práci
 • Pedagogika volného času
 • Teologie

a dalších 5 programů

8 programů

Agronomická fakulta

 • Molekulární fyziologie, genetika a biotechnologie rostlin
 • Výživa a krmení zvířat
 • Provoz strojů a zemědělských technických systémů

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Inženýrství energetických materiálů
 • Chemie a technologie anorganických materiálů
 • Environmentální inženýrství

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta financí a účetnictví

 • Finance
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Finance (EN)
 • Accounting and Corporate Financial Management (EN)
4 programy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Marketing
 • Finance, účetnictví a daně
 • Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta zemědělská a technologická

 • Obecná produkce rostlinná
 • Agropodnikání
 • Agroekologie

a dalších 7 programů

10 programů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Mediální studia
 • Cestovní ruch
 • Politologie

a dalších 11 programů

14 programů

Lékařská fakulta

 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Ošetřovatelská péče v geriatrii
 • Komunitní péče v porodní asistenci

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta veřejných politik v Opavě

 • Všeobecná sestra
 • Pediatrické ošetřovatelství
 • Všeobecné ošetřovatelství

a dalších 6 programů

9 programů

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Všeobecná sestra
 • Zdravotně sociální péče
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Řízení informačních technologií
 • MBA Daně, účetnictví a controlling
 • BBA Marketing, media a komunikace

a dalších 21 programů

24 programů

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Logistika
 • Business analytik
 • Strojírenství

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta sociálních studií

 • Sociální práce s rodinou
 • Rozvoj a řízení v sociální práci
 • Sociální práce

a další 4 programy

7 programů

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Bezpečnost práce a procesů
 • Ochrana obyvatelstva a krizový management
 • Bezpečnostní plánování

a dalších 5 programů

8 programů