Nalezli jsme 188 škol

Online VELETRH VŠ od 26.1.2021 do 28.1.2021. ZAREGISTRUJ se včas a zdarma

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
 • Bezpečnostní plánování
 • Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

a dalších 6 programů

9 programů

CEVRO Institut, z.ú.

 • Obchodněprávní vztahy
 • Veřejná správa
 • LL.M. - European Business Law

a dalších 14 programů

17 programů

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • EKONOMIKA A MANAGEMENT - Reklama a PR
 • EKONOMIKA A MANAGEMENT - Místní samospráva
 • EKONOMIKA A MANAGEMENT - Krizový management

a dalších 62 programů

65 programů

Fakulta strojní

 • Dopravní systémy a technika
 • Dopravní a manipulační technika
 • Průmyslové inženýrství

a dalších 14 programů

17 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Technologie a hospodaření s vodou
 • Hornictví a hornická geomechanika
 • Zpracování a zneškodňování odpadů

a dalších 19 programů

22 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veterinary Public Health and Animal Protection (EN)
 • Veterinární biochemie, chemie a biofyzika
 • Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Chemická metalurgie
 • Tepelně energetické inženýrství
 • Management kvality

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Potravinářské biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie
 • Biomateriály a kosmetika
 • Technologie potravin

a dalších 14 programů

17 programů

Fakulta mezinárodních vztahů

 • Manažer obchodu
 • Mezinárodní studia a diplomacie
 • Obchodní a mezinárodní hospodářské právo

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 • Právo v podnikání
 • Regionální rozvoj a veřejná správa
 • Finance

a dalších 10 programů

13 programů

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o

 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Hotelnictví
 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Management destinace cestovního ruchu
 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Cestovní ruch

a další 3 programy

6 programů

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Informatika pro logistiku
 • Logistika v dopravě
 • Logistika ve službách
 • Logistika
4 programy

Fakulta financí a účetnictví

 • Finance (EN)
 • Accounting and Corporate Financial Management (EN)
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Finance
4 programy

Fakulta aplikovaných věd

 • Matematika
 • Geomatika
 • Informatika a výpočetní technika

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta ekonomická

 • Ekonomika a management
 • Podniková ekonomika a management (studijní zaměření KPM)
 • Podniková ekonomika a management (studijní zaměření KFU)
 • Podniková ekonomika a management
4 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Elektroenergetika
 • Elektrotechnika a informační technologie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta filozofická

 • Archeologie
 • Teorie a dějiny vědy a techniky
 • Mezinárodní vztahy

a dalších 7 programů

10 programů

Vysoká škola podnikání a práva

 • Právo v manažerské praxi
 • Marketingové komunikace
 • Obchodní a marketingový management

a dalších 9 programů

12 programů

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

 • Provoz letecké dopravy
 • Mezinárodní a diplomatická studia
 • Mezinárodní vztahy a diplomacie

a další 4 programy

7 programů

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

 • Provoz a řízení letecké dopravy
 • Cestovní ruch - Ekonomika a řízení služeb
 • Provoz a řízení letecké dopravy pro absolventy VOŠ

a dalších 6 programů

9 programů