Nalezli jsme 181 škol

 🎮 Game Developer Session Prague. 🕹️ Přes 80 legend herního vývoje 8. a 9.12 v Praze. Pro studenty sleva!

Fakulta informatiky a managementu

 • Management cestovního ruchu - anglický jazyk
 • Ekonomika a management
 • Aplikovaná informatika - Softwarové inženýrství

a další 3 programy

6 programů

Filozofická fakulta

 • Historické vědy - Archivnictví
 • Sociální práce
 • Politologie – africká studia

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Vědy o živé přírodě
 • Hospodaření v zemědělství
 • Kynologie

a dalších 23 programů

26 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Dřevařské inženýrství
 • Dřevařství, specializace: Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu
 • Pěstování lesa

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta tropického zemědělství

 • Sustainable Rural Development (EN)
 • Agriculture in Tropics and Subtropics (EN)
 • Tropical Agrobiology and Bioresource Management (EN)
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta stavební

 • Physical and Materials Engineering (EN)
 • Vodní hospodářství a vodní stavby
 • Mathematics in Civil Engineering (EN)

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Jaderná chemie
 • Fyzikální inženýrství
 • Aplikovaná informatika

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta strojní

 • Výrobní inženýrství
 • Aplikované vědy ve strojním inženýrství
 • Energetika a procesní inženýrství

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Civilní nouzová připravenost
 • Biomedicínské inženýrství
 • Bezpečnost a ochrana obyvatelstva

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Masarykův ústav vyšších studií

 • Projektové řízení inovací
 • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
2 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Elektrotechnika a komunikace / Electrical Engineering and Communications
 • Aplikovaná fyzika / Applied Physics
 • Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering 

a dalších 21 programů

24 programů

Fakulta informačních technologií

 • Informatika
 • Informační bezpečnost
 • Počítačové systémy a virtualizace

a další 2 programy

5 programů

Provozně ekonomická fakulta

 • Management (EN)
 • Ekonomika a management
 • Podniková a odvětvová ekonomika

a dalších 8 programů

11 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Experimental Plant Biology (EN)
 • Physical Chemistry (EN)
 • Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země

a dalších 26 programů

29 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Unicorn University

 • Softwarový vývoj
 • Business Management
 • Softwarové inženýrství a big data
 • Aplikovaná ekonomie a analýza dat
4 programy

Fakulta vojenského leadershipu

 • Bezpečnost a obrana
 • Teorie obrany státu
2 programy

Fakulta vojenského zdravotnictví

 • Toxikologie
 • Infekční biologie
 • Vojenská chirurgie

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta vojenských technologií

 • Vojenské technologie – strojní
 • Vojenská geografie a meteorologie
 • Vojenské technologie – elektrotechnické
3 programy

University of New York in Prague

 • MBA in Finance
 • MBA in Global Business Services
 • MBA in Marketing

a další 3 programy

6 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Technologie a management v dopravě
 • Dopravní stavitelství
 • Provoz a údržba vozidel

a dalších 7 programů

10 programů