Nalezli jsme 180 škol

Chcete získat 🇺🇸 americký i 🇨🇿 český titul z prestižní soukromé univerzity v Praze? Studujte na UNYPu!

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Ekonomika a management podniku
 • Resocializační a penitenciární pedagogika
 • Andragogika - Vzdělávání dospělých

a další 4 programy

7 programů

Fakulta informačních technologií

 • Informatics (EN)
 • Informatika
 • Počítačové systémy a virtualizace
 • Softwarové inženýrství
4 programy

Fakulta strojního inženýrství

 • Inženýrská mechanika
 • Fyzikální inženýrství a nanotechnologie
 • Materiálové vědy

a dalších 18 programů

21 programů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Anglophone Studies (EN)
 • Mezinárodní obchod
 • Mezinárodní vztahy – Evropská studia

a dalších 11 programů

14 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Ochrana lesa
 • Tvorba a ochrana krajiny, inženýrské stavby v krajině
 • Wood Material Engineering (EN)

a dalších 19 programů

22 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Unicorn University

 • Softwarový vývoj
 • Softwarové inženýrství a big data
 • Aplikovaná ekonomie a analýza dat
 • Business Management
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Logopedie (jednooborové)
 • Učitelství pro 1. stupeň základní školy (jednooborové)
 • Didaktika geografie (EN)

a dalších 37 programů

40 programů

Lékařská fakulta

 • Veřejné zdravotnictví
 • Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
 • Simulace v medicíně

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta strojní

 • Konstruování strojů a technických zařízení
 • Progresivní technologie a materiály
 • Teorie a stavba strojů

a další 3 programy

6 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Elektrotechnika a informační technologie
 • Electrical Engineering and Information Technology (EN)
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta pedagogická

 • Hudební teorie a pedagogika
 • Učitelství pro mateřské školy
2 programy

Fakulta filozofická

 • Mezinárodní vztahy
 • Humanitní studia
 • Archaeology

a dalších 8 programů

11 programů

Pedagogická fakulta

 • Speciální pedagogika - poradenství
 • Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání
 • Teorie vzdělávání v bohemistice

a dalších 9 programů

12 programů

University College Prague

 • Účetnictví a finanční řízení podniku - specialzace Krizový manažer / Risk manažer
 • Účetnictví a finanční řízení podniku - specialzace Audit a finanční controlling
 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Management destinace cestovního ruchu

a dalších 22 programů

25 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • Management a manažerská ekonomie
 • Management and Managerial Economics (EN)
 • Doctor of Business Administration
 • Executive MBA
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta humanitních studií

 • Europäische Kulturzeitgeschichte (DE)
 • Obecná antropologie
 • General Antropology (EN)

a dalších 22 programů

25 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná a environmentální geologie
 • Data Analytics
 • Geologie

a dalších 40 programů

43 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informatika a výpočetní vědy
 • Komunikační technologie
 • Kybernetika

a dalších 13 programů

16 programů

Institut celoživotního vzdělávání

 • Aplikovaná pedagogická studia
 • Učitelství praktického vyučování a odborných předmětů
2 programy

Fakulta materiálově-technologická

 • Metalurgická technologie (EN)
 • Metalurgická technologie
 • Chemické a environmentální inženýrství

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Specializace v porodní asistenci - Perioperační péče
 • Organizace a řízení ve zdravotnictví
 • Všeobecné ošetřovatelství

a další 2 programy

5 programů