O nás

Matematicko-fyzikální fakulta UK nabízí vysokoškolské vzdělání v matematice, fyzice, informatice a učitelství těchto oborů pro střední i základní školy.

Studium na fakultě je třístupňové: bakalářské, navazující magisterské a doktorské. Část studia lze v rámci programu Erasmus+ absolvovat na některé zahraniční univerzitě.

Absolventi se snadno orientují v rychle se měnícím světě. Jejich uplatnění přesahuje 99 % a matfyzáky naleznete ve významných pozicích mnoha světových firem (např. Facebook, Google, Oracle, Generali a další).

Studium na světové úrovni, přístup k excelentní vědě i technologiím, propojení s výzkumem a praxí, kolegiální vztahy, to je MFF UK.

Buďte v té nejlepší společnosti!

Web

Kde nás najdeš

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova
Ke Karlovu 2027/3
121 16 Praha 2

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení ke studiu bakalářských programů pro akademický rok 2022/2023

U všech uchazečů se očekává znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

Pro všechny studijní programy (tj. Fyzika, Obecná matematika, Finanční matematika, Matematika pro informační technologie, Matematické modelování, Matematika se zaměřením na vzdělávání, Fyzika se zaměřením na vzdělávání, Informatika se zaměřením na vzdělávání, Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání a Informatika se specializacemi Programování a vývoj software, Umělá inteligence, Systémové programování, Databáze a web, Obecná informatika a Počítačová grafika, vidění a vývoj her) obsahuje tato zkouška deset úloh testujících předpoklady ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika).

Zkouška má písemnou podobu. Ke každé úloze je nabídnuto pět možných odpovědí a úkolem je označit, které jsou správné a které špatné. Čas na vypracování zkoušky je 75 minut. Za každou úlohu je možné získat 10 bodů. Bodová hranice pro úspěšné složení odborné přijímací zkoušky je 40 bodů ze 100 možných.

Pro všechny otevírané studijní programy je od odborné přijímací zkoušky na bakalářské studium upuštěno u uchazečů, kteří o upuštění od přijímací zkoušky (prominutí) požádají, na MFF UK dosud nestudovali, splní alespoň jednu z podmínek.

  • Elektronická přihláška: 820 Kč
  • Papírová přihláška: 870 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Přípravné kurzy

Matematika – přípravný kurz pro středoškoláky k maturitě a studiu na vysoké škole

Kurz přehledně rekapituluje středoškolskou matematiku a pomáhá s přípravou na přijímací zkoušky i začátek studia na MFF UK. Podrobnosti naleznete na stránce kurzu.

 

Detailní informace k jednotlivým studijním oborům, přijímacímu řízení nebo ubytování naleznete na naší stránce pro uchazeče.

Dotazy zasílejte na e-mail pr@mff.cuni.cz.

Kontakt

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova
Ke Karlovu 2027/3
121 16 Praha 2