O nás

Katolická teologická fakulta je jednou ze čtyř zakládajících fakult Univerzity Karlovy. Dnes představuje jednu z menších fakult univerzity, o to rodinnější prostředí však vytváří a svým studentům nabízí. V oborech, které se na fakultě vyučují, nabízí studentům kvalitní vzdělání s důrazem na interdisciplinaritu a otevřený dialog. Vedle katolické teologie zde lze studovat dějiny křesťanského umění, aplikovanou etiku, dějiny evropské kultury a teologické nauky. Samozřejmostí denního studia jsou mimo přednášek a seminářů časté exkurze i kontakt s odborníky z oboru. Mimo to se studentům dostává širokých možností praxe v kulturních institucích, ale samozřejmě také nabídky zahraničního studia a stáží. Studentům je přístupná přímo v budově fakultní knihovna s obsáhlým fondem knih a periodik. Katolická teologická fakulta je místem, kde si učitelé i zaměstnanci studijního oddělení pamatují vaše jméno a ve studentském klubu se cítíte jako doma.

 
Web

Kde nás najdeš

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova
Thákurova 676/3
160 00 Praha 6

Přihlášky a přijímačky

Druhé kola přijímacího řízení se uskuteční 5.8.2022

  • Elektronická přihláška: 820 Kč
  • Papírová přihláška: 870 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné studovat téměř ve všech zemích Evropy v rozmezí 1-2 semestrů. Další možností jsou výměnné studijní pobyty na partnerských univerzitách v Evropě, Asii, Americe i Austrálii. Podrobnější informace o možnostech studia v zahraničí naleznete zde.

Ubytování a koleje

Univerzita Karlova nabízí bydlení na 13 kolejích po celé Praze. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK.

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování.

Kontakt

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova
Thákurova 676/3
160 00 Praha 6