O nás

Lékařská fakulta je součástí Univerzity Karlovy od jejího založení v roce 1348. Z původní jediné fakulty vznikly v roce 1953 v Praze fakulty tři, mezi nimi i Fakulta dětského lékařství. Ta se od roku 1990 nazývá 2. lékařská fakulta.

Sídlíme v areálu Fakultní nemocnice v Motole, v jejíž dětské i dospělé části probíhá většina klinické výuky. Spojení s jednou z největších a nejmodernějších nemocnic v Evropě nám umožňuje nabízet komplexní vzdělání ve všech oborech medicíny, obohacené o znalosti ve specializovaných oborech dětského lékařství. Zázemí FN Motol s více než 72 000 pacienty za rok a 2 410 lůžky, z toho 667 dětskými, umožňuje našim studentům, aby se setkali s nejširším spektrem pacientů a diagnóz.

Mezi priority fakulty patří mezinárodně uznávaný lékařsky orientovaný výzkum; vědecký potenciál fakulty významně spočívá na doktorandech. V rámci doktorských studijních programů v biomedicíně, jejichž absolventi získají titul Ph.D., si jde vybírat z mnoha kvalitních projektů.

Počtem studentů patříme ke komornějším fakultám, atmosféra na fakultě je takřka rodinná.

Magisterské studijní programy

  • Všeobecné lékařství (v češtině)
  • General Medicine (program Všeobecné lékařství v angličtině)

Bakalářské studijní programy

  • Fyzioterapie
  • Pediatrické ošetřovatelství
  • Všeobecné ošetřovatelství

Navazující magisterské obory

  • Aplikovaná fyzioterapie
Web

Kde nás najdeš

2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova
V Úvalu 1/84
150 06 Praha 5-Motol

Přihlášky a přijímačky

Studijní programy Všeobecné lékařství, Fyzioterapie, Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství

Přijímací zkoušky jsou dvoukolové.

První část je písemná. Pro všechny obory zahrnuje test všeobecných předpokladů, který zkoumá schopnost logické úvahy, porozumění rozsáhlejšímu odbornému textu, schopnost odečítat údaje z grafů, prostorovou představivost a smysl pro postřehnutí detailů. Pro obory Všeobecné lékařství a Fyzioterapie se skládá také z písemného testu z biologie, fyziky a chemie, pro obory Pediatrické a Všeobecné ošetřovatelství z testu z biologie s důrazem na biologii člověka.

Limit pro postup do druhého kola stanoví děkan.

Druhá část je ústní. Probíhá před tříčlennou komisí pedagogů fakulty. Cílem je zjistit schopnost argumentace a obhájení vlastního názoru a prokázat zájem uchazeče o zvolený obor.

2. lékařská fakulta pořádá on-line přípravný kurz k přijímacím zkouškám a připravila modelové otázky z biologie, fyziky a chemie.

Navazující magisterský studijní program Aplikovaná fyzioterapie

Přijímací zkouška je jednokolová, pouze písemná.

Zahrnuje jednak otázky týkající se základních klinických oborů v rozsahu náplně bakalářského studia fyzioterapie a jednak test všeobecných předpokladů zkoumající schopnost logické úvahy, porozumění rozsáhlejšímu odbornému textu, schopnost odečítat údaje z grafů, prostorovou představivost a smysl pro postřehnutí detailů.

  • Elektronická přihláška: 820 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Jako náš student máte řadu možností vyjet do zahraničí. Na výběr máte mnoho míst, kde studovat. V zahraničí se můžete zapojit i do výzkumu, praktického výcviku nebo se třeba účastnit humanitární mise a dalších forem zahraničních aktivit.

Do zahraničí můžete vyrazit například díky programu Erasmus+, Mezinárodní asociací studentů medicíny IFMSA nebo Asociaci studentů fyzioterapie.

Ubytování

Pokud se rozhodnete bydlet na kolejích, Univerzita Karlova nabízí pokoje na kolejích po celé Praze. Nejblíž od 2. lékařské fakulty je kolej Hvězda, nedaleko fakulty jsou i koleje Na Větrníku a Kajetánka. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník najdete na webových stránkách kolejí a menz Univerzity Karlovy. 

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na naší fakultě proběhl v sobotu 15. ledna 2022. Záznamy přednášek, fotogalerii, videoprezentace a plakáty našich studentů a další materiály najdete pohromadě na našich webových stránkách.

Kontakt

2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova
V Úvalu 1/84
150 06 Praha 5-Motol