O nás

CERGE-EI je společné pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (Center for Economic Research and Graduate Education) a Národohospodářského ústavu AV ČR (Economics Institute), které se dlouhodobě umisťuje mezi světovými institucemi produkujícími nejkvalitnější ekonomický výzkum. CERGE-EI je také vzdělávací institucí v New Yorku, vlastnící tzv. Absolute Charter od Rady regentů státu New York.

CERGE-EI nabízí uchazečům dva studijní programy v anglickém jazyce:

Magisterský program Ekonomický výzkum je 2letý program západního stylu určený pro studenty se zájmem o aplikovaný ekonomický výzkum a veřejnou politiku. Cílem tohoto programu je připravit studenty na jejich kariéru v institucích veřejné správy (centrální banky, ministerstva a vládní poradní orgány), mezinárodních organizacích, think-tancích i v soukromého sektoru. Absolventi získávají český titul plně akreditovaný Univerzitou Karlovou.

Ph.D. program Ekonomie a ekonometrie je program určený pro studenty se zájmem o ekonomický výzkum, kteří hledají kvalitní postgraduální vzdělání v oboru ekonomie na prestižní mezinárodní instituci. Podobně jako u špičkových západních institucí se tento program skládá ze dvou let prezenčního magisterského studia ekonomických studií a metod a dvou nebo více let dizertačního výzkumu s možností stáže na nejprestižnějších univerzitách světa. Po dvou letech studenti získají americký MA titul, absolventi pak získávají americký i český doktorský titul. Studenti 1.- 5. ročníku získávají měsíční finanční podporu.

Akce pro uchazeče
Aktuální nabídku akcí pro uchazeče (Den otevřených dveří, webináře, setkání se studenty a absolventy apod.) najdete v kalendáři na našem webu.

Web

Kde nás najdeš

CERGE-EI

Univerzita Karlova
Politických vězňů 7/936
111 21 Praha 1 – Nové Město

Přihlášky a přijímačky

 Podmínky pro přijetí:

 • Ukončené bakalářské/magisterské studium
 • Výborná znalost psané a mluvené angličtiny
 • Pokročilá znalost matematiky
 • Předchozí ekonomické vzdělání výhodou

Online přihláška musí obsahovat tyto dokumenty:

 • Strukturovaný životopis v angličtině
 • Motivační dopis v angličtině
 • Kopie bakalářských/magisterských diplomů a dodatků k diplomům
 • Doklad o znalosti anglického jazyka
 • Dva až tři kontakty pro reference

Přijímací řízení
Přijímací komise posuzuje všechny kompletní přihlášky podané do 31. března 23:59. Výsledky budou oznámeny zhruba v polovině dubna. Mezi aspekty hodnocení patří uchazečovy akademické zkušenosti, výsledky a profesní zájem. Nejlepší studenti budou přijati do prvního ročníku přímo. Uchazeči o doktorské studium, u kterých komise vidí potenciál, ale není si jistá jejich motivací či znalostmi, jsou přijati do Přípravného semestru, který probíhá online od dubna do června. Po závěrečných zkouškách se opět sejde přijímací komise a rozhodne o přijetí těchto studentů.

Přihláška není zpoplatněna. Studenti neplatí školné.

Aktuality

Doplňující informace

Pět důvodů proč studovat na CERGE-EI

Špičkový výzkum a mezinárodní uznání

 • Podle hodnocení Social Science Research Network (SSRN) a Research Papers in Economics (RePEc) se CERGE-EI  řadí mezi 5 % nejlepších světových ekonomických institucí.
 • Výzkumníci CERGE-EI získali již tři granty Evropské výzkumné rady (ERC),nejvýznamnějšího podporovatele špičkového výzkumu v Evropě.
 • CERGE-EI je součástí Univerzity Karlovy, nejstarší univerzity ve střední Evropě, která se řadí mezi 150 nejlepších univerzit v oboru ekonomie a ekonometrie podle 2022 QS World University Ranking by Subjects, Global Ranking of Academic Subjects 2022 (Shanghai Ranking) a World University Rankings 2022 by Subject (Times Higher Education Ranking).
 • CERGE-EI bylo uznáno za Center of Excellence Evropskou Unií a vládou Spojených Států Amerických.

Individuální přístup

 • Díky malému počtu studentů mají vyučující prostor věnovat se každému individuálně, jejich dveře jsou vždy otevřené a studenti mohou přicházet a diskutovat s nimi své práce.
 • Academic Skills Centre pomáhá studentům rozvíjet jejich odborné písemné a komunikační dovednosti.
 • Studijní oddělení poskytuje studentům kompletní podporu během přijímacího řízení, žádosti o víza, asistenci při ubytování, až po podporu při adaptaci na život v Praze.

Mezinárodní akademický sbor
Členové akademického sboru CERGE-EI  jsou špičkoví ekonomové, kteří jsou držiteli doktorských titulů z nejvýznamnějších světových univerzit, publikují v předních výzkumných časopisech, pracují ve vládních poradních orgánech a podílejí se na tvorbě veřejné politiky.

Inspirující komunita
Naši studenti pocházejí z více než 30 zemí a různých oborů včetně ekonomie, matematiky, fyziky, informatiky, obchodu, mezinárodních vztahů a sociologie.

Uplatnění absolventů
Naši absolventi jsou zaměstnáni ve více než 40 zemích světa. Zastávají vysoké pozice v mezinárodních organizacích, včetně Světové banky (World Bank), Mezinárodního měnového fondu (IMF), Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), na ministerstvech, v centrálních bankách, v think-tancích i soukromého sektoru. Jiní nacházejí uplatnění na akademické půdě na prestižních univerzitách po celém světě.

Kontakt

CERGE-EI

Univerzita Karlova
Politických vězňů 7/936
111 21 Praha 1 – Nové Město