O nás

1. lékařská fakulta fakulta byla v roce 1348 jednou ze čtyř zakládajících fakult Univerzity Karlovy. Fakulta je součástí velkých vědecko-výzkumných pracovišť a je napojena na mezinárodních inovačních programy. Spolupracujeme se zahraničními univerzitami po celém světě. Studenti mají možnost se zapojit do výuky na 74 ústavech nebo klinických pracovištích, které jsou v 5 renomovaných pražských nemocnicích.

Cílem 1. LF UK, kterou neformálně nazýváme Jednička, je provázet studenty na jejich cestě za medicínským vzděláním. Chceme společnosti přinášet opravdové profesionály, kteří rozumí biomedicínským disciplínám a zároveň mají úctu vůči základním lidským hodnotám. Naši absolventi obstojí se ctí v mezinárodní konkurenci. Máme pro to ty nejlepší předpoklady – kvalitní vyučující i dobré zázemí na klinikách a v ústavech. Můžete u nás studovat všeobecné lékařství, zubní lékařství, ale také adiktologii, porodní asistenci, nutriční terapii, všeobecné ošetřovatelství, ergoterapii a fyzioterapii. Všeobecné a zubní lékařství lze u nás
studovat i v angličtině. Už během studia se můžete věnovat kvalitní vědecké práci nebo vyjet na zahraniční stáže, třeba Erasmus+. Na fakultě působí hned několik studentských spolků, kde nejdete přátele i podporu.

 

Web

Kde nás najdeš

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova
Kateřinská 1660/32
121 08 Praha 2

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské a navazující magisterské studijní programy

Přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů probíhá pouze z předmětu biologie, případně z testů zaměřených na znalosti uchazečů z bakalářského stupně studia. Kromě výsledků testů je u některých studijních oborů bonifikováno i předchozí působení v oboru, popř. jsou testem hodnoceny i speciální znalosti.

Magisterské studijní programy

Noví studenti Všeobecného a Zubního lékařství jsou přijímáni na základě výsledků písemného testu z fyziky, chemie, biologie. 

U přijímacího řízení mohou být zohledněny studijní výsledky na střední škole formou bonifikace za matematiku a olympiády z těchto předmětů: biologie, chemie, fyzika a matematika.

Další část studentů Všeobecného lékařství je každoročně přijata na základě výborných výsledků středoškolského studia bez přijímacích zkoušek. 

  • Elektronická přihláška: 880 Kč
  • Papírová přihláška: 930 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Pořádáme přípravné kurzy, které je určena pro uchazeče o studium. Nově také nabízíme interaktivní workshopy pro středoškoláky.

Již od prvního ročníku na naší fakultě probíhá výuka studentů v unikátním Centru lékařských simulací (SIM centrum) – sofistikované simulátory (figuríny řízené počítačem), které imitují dech, puls, srdeční aktivitu a další funkce lidského těla, dokonale propojují výuku praktických dovedností s teoretickými znalostmi na předem připravených klinických příkladech. Jsme hrdí na nejširší klinickou základnu ze všech lékařských fakult v ČR, výuka a stáže našich studentů probíhají na pěti pražských a desítkách regionálních nemocnic po celé ČR i na Slovensku. Nabízíme také rozsáhlé možnosti výjezdů do zahraničí a cca 400 volitelných předmětů.

Další informace pro uchazeče najdete zde.

Studium a stáže v zahraničí

Velká většina z Vás, studentů 1. lékařské fakulty, vyjede na zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus+ na jednu z univerzit, s nimiž má fakulta v rámci programu uzavřenou mezi institucionální smlouvu o studentských výměnných pobytech. Prvním krokem, který jako zájemci o výjezd musíte udělat, je přihlásit se na fakultní konkurz (viz Jak na Erasmus). Uspějete-li v něm, budete fakultou nominováni na jednu z etablovaných partnerských univerzit pro program Erasmus+.

Podrobný postup naleznete ZDE.

Ubytování a koleje

Mezi mediky nejčastěji využívané patří kolej Švehlova, Jižní Město, Jednota a Kajetánka. Ubytování je ale možné i na jiných kolejích.

Více informací najdete ZDE.

Menza

V menzách Univerzity Karlovy se můžete stravovat po celý akademický rok. Většina z nich otvírá na začátku září a zavírá na konci června. 

Denně si vybíráte ze 4 možných hlavních jídel, jedno bývá obvykle bezmasé. Cena pro studenty se pohybuje kolem 50 korun.

Více informací najdete ZDE.

 

Kontakt

1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova
Kateřinská 1660/32
121 08 Praha 2