O nás

Fakulta sociálních věd je jednou z nejmladších a nejdynamičtějších fakult Univerzity Karlovy. Tvoří ji pět institutů zaměřených na klíčové sociálněvědní obory: ekonomii, komunikační studia a žurnalistiku, mezinárodní studia, sociologii a politologii. Skrze svou pedagogickou a vědeckou činnost přispívá k pochopení společnosti v kulturních, historických i teritoriálních souvislostech. Na expertní rovině spolupracuje na všech úrovních veřejné sféry – se státním i soukromým sektorem a neziskovými organizacemi.

Fakulta nabízí širokou nabídku zahraničních mobilit, díky čemu se během studia můžeš podívat do všech koutů světa a získat mnoho cenných zkušeností.

Studijní programy

V současné době studuje na Fakultě sociálních věd UK více než 4500 studentů. Z toho 2151 v bakalářském studiu, 2111 v magisterském studiu a 290 v doktorském studiu. Většina oborů je otevírána v českém jazyce, některé též v anglickém jazyce, resp. v německém jazyce.

 

Bakalářské programy:

 • Ekonomie a finance
 • Komunikační studia
 • Česko-německá studia
 • Teritoriální studia (prezenční i distanční studium)
 • Politologie a mezinárodní vztahy
 • Politologie a veřejná politika
 • Sociologie a sociální politika
 • Sociologie

Bakalářské programy v anglickém jazyce:

 • Economics and Finance
 • History and Area Studies
 • Politics, Philosophy and Economics
 • Social Sciences

Magisterské programy

 • Ekonomie a finance
 • Mediální studia (prezenční i distanční studium)
 • Strategická komunikace
 • Žurnalistika
 • Balkánska, euroasijská a středoevropská studia (distanční studium)
 • Německá a středoevropská studia
 • Teritoriální studia
 • Bezpečnostní studia
 • Mezinárodní vztahy
 • Politologie
 • Sociologie
 • Veřejná a sociální politika

Magisterské programy v anglickém jazyce:

 • Erasmus Mundus International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies
 • Erasmus Mundus Journalism, Media and Globalisation
 • European Politics and Society
 • Balkan, Eurasian and Central European Studies
 • Corporate Strategy and Finance in Europe
 • Economics and Finance
 • Finance and Data Analytics
 • Geopolitical Studies
 • International Economic and Political Studies
 • International Masters in Economy, State and Society
 • International Relations
 • International Security Studies
 • Master in Area Studies
 • Media and Area Studies
 • Public and Social Policy
 • Society, Communication and Media
 • Sociology of Contemporary Societies

Doktorské programy:

 • Ekonomie a finance (prezenční i kombinované studium)
 • Ekonomie a ekonometrie (prezenční i kombinované studium)
 • Mediální a komunikační studia (prezenční i kombinované studium)
 • Mezinárodní teritoriální studia (prezenční i kombinované studium)
 • Mezinárodní vztahy (prezenční i kombinované studium)
 • Moderní dějiny (prezenční i kombinované studium)
 • Politologie (prezenční i kombinované studium)
 • Sociologie (prezenční i kombinované studium)
 • Veřejná a sociální politika (prezenční i kombinované studium)

Doktorské programy v anglickém jazyce:

 • Area studies (full-time or combined study)
 • Economics and Econometrics (full-time or combined study)
 • Economics and Finance (full-time or combined study)
 • International Relations (full-time or combined study)
 • Media and Communication Studies (full-time or combined study)
 • Modern History (full-time or combined study)
 • Political Science (full-time or combined study)
 • Public and Social Policy (full-time or combined study)
 • Socioogy (full-time or combined study)
Web

Kde nás najdeš

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova
Smetanovo nábřeží 995/6
110 01 Praha 1

Přihlášky a přijímačky

Podoba přijímacího řízení do bakalářského studia je závislá na zvoleném oboru. Na některé obory má podobu jedno- či dvoukolových přijímacích zkoušek organizovaných fakultou, u některých oborů jsou uchazeči povinni absolvovat Národní srovnávací zkoušky (obvykle test Obecných studijních předpokladů, někdy také test z angličtiny nebo matematiky). Pro přijímací řízení je rozhodující dosažený percentil. Některé obory vyžadují absolvování NSZ i fakultních testů.

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia má zpravidla podobu písemných testů, příp. odborného pohovoru.

 • Elektronická přihláška: 830 Kč
 • Papírová přihláška: 880 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Anglický jazyk

Výsledek pro přijetí: percentil 0

Vyzkoušet test

Matematika

Výsledek pro přijetí: percentil 0

Vyzkoušet test

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: percentil 0

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium a stáž v zahraničí

Fakulta má uzavřeno více než 200 bilaterálních smluv ve státech EU i kandidátských zemích EU. Jako součást Univerzity Karlovy má FSV UK také možnost realizovat výjezdy svých studentů prostřednictvím 160 meziuniverzitních dohod UK.

Program Erasmus+ nabízí studijní či pracovní výjezd na 1-2 semestry do většiny evropských zemí. V rámci programu CEEPUS lze studovat v zemích střední a východní Evropy a západního Balkánu. Program Aktion nabízí studium v Rakousku, program DAAD naopak v Německu. V rámci programu Freemover si mohou studenti dojednat studium v zahraničí i individuálně. Více informací o studiu v zahraničí naleznete na stránkách fakulty zde.

Ubytování a koleje

Univerzita Karlova nabízí bydlení na 11 kolejích po celé Praze. Ty levnější, jako je například Hvězda nebo Větrník, nabízejí jedno-, dvoj- i trojlůžkové pokoje. Cena za lůžko na měsíc se pohybuje u dvoulůžkového pokoje přibližně okolo 3 500 Kč i se všemi poplatky za spotřebiče. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník, naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK.

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování.

 

 

 

Kontakt

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova
Smetanovo nábřeží 995/6
110 01 Praha 1