O nás

Fakulta sociálních věd je jednou z nejmladších a nejdynamičtějších fakult Univerzity Karlovy. Tvoří ji pět institutů zaměřených na klíčové sociálněvědní obory: ekonomii, komunikační studia a žurnalistiku, mezinárodní studia, sociologii a politologii.


Skrze svou pedagogickou a vědeckou činnost přispívá k pochopení společnosti v kulturních, historických i teritoriálních souvislostech. Na expertní rovině spolupracuje na všech úrovních veřejné sféry – se státním i soukromým sektorem a neziskovými organizacemi.


Fakulta nabízí širokou nabídku zahraničních mobilit, díky čemu se během studia můžeš podívat do všech koutů světa a získat mnoho cenných zkušeností. Fakulta sociálních věd má totiž nejvíc vyjíždějících i přijíždějících studentů z celé Univerzity Karlovy.

V současné době studuje na Fakultě sociálních věd UK více než 5 300 studentů. Z toho 3 241 v bakalářském studiu, 1 800 v magisterském studiu a 331 v doktorském studiu. Většina oborů je otevírána v českém jazyce, některé též v anglickém jazyce, resp. v německém jazyce.


Uplatnění

Absolventi Fakulty sociálních věd jsou připraveni působit ve všech oblastech sociálních věd, a to jak ve smém zaměření, tak i ve všech příbuzných. S našimi absolventy a jejich příběhy se můžete seznámit prostřednictvím seriálu Jsem z FSV UK. Taky se můžete zaposlouchat do našeho podcastu De Facto, ve kterém vyučující, vědci a absolventi poutavě mluví o svém každodenním životě, práci a zkušenostech.


Studijní programy

Bakalářské programy:

 •     Ekonomie a finance
 •     Komunikační studia
 •     Česko-německá studia
 •     Teritoriální studia (prezenční i distanční studium)
 •     Politologie a mezinárodní vztahy
 •     Politologie a veřejná politika
 •     Sociologie a sociální politika
 •     Sociologie

Bakalářské programy v anglickém jazyce:

 •     Economics and Finance
 •     History and Area Studies
 •     Politics, Philosophy and Economics
 •     Social Sciences

Magisterské programy

 •     Ekonomie a finance
 •     Mediální studia (prezenční i distanční studium)
 •     Strategická komunikace
 •     Žurnalistika
 •     Balkánská, euroasijská a středoevropská studia (distanční studium)
 •     Německá a středoevropská studia
 •     Teritoriální studia
 •     Bezpečnostní studia
 •     Mezinárodní vztahy
 •     Politologie
 •     Sociologie
 •     Veřejná a sociální politika

Magisterské programy v anglickém jazyce:

 •     Erasmus Mundus International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies
 •     Erasmus Mundus Journalism, Media and Globalisation
 •     European Politics and Society
 •     Balkan, Eurasian and Central European Studies
 •     Corporate Strategy and Finance in Europe
 •     Economics and Finance
 •     Finance and Data Analytics
 •     Geopolitical Studies
 •     International Economic and Political Studies
 •     International Masters in Economy, State and Society
 •     International Relations
 •     International Security Studies
 •     Master in Area Studies
 •     Media and Area Studies
 •     Public and Social Policy
 •     Society, Communication and Media
 •     Sociology of Contemporary Societies

Doktorské programy:

 •     Ekonomie a finance (prezenční i kombinované studium)
 •     Ekonomie a ekonometrie (prezenční i kombinované studium)
 •     Mediální a komunikační studia (prezenční i kombinované studium)
 •     Mezinárodní teritoriální studia (prezenční i kombinované studium)
 •     Mezinárodní vztahy (prezenční i kombinované studium)
 •     Moderní dějiny (prezenční i kombinované studium)
 •     Politologie (prezenční i kombinované studium)
 •     Sociologie (prezenční i kombinované studium)
 •     Veřejná a sociální politika (prezenční i kombinované studium)

Doktorské programy v anglickém jazyce:

 •     Area studies (full-time or combined study)
 •     Economics and Econometrics (full-time or combined study)
 •     Economics and Finance (full-time or combined study)
 •     International Relations (full-time or combined study)
 •     Media and Communication Studies (full-time or combined study)
 •     Modern History (full-time or combined study)
 •     Political Science (full-time or combined study)
 •     Public and Social Policy (full-time or combined study)
 •     Sociology (full-time or combined study)
Web

Kde nás najdeš

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova
Smetanovo nábřeží 995/6
110 01 Praha 1

Přihlášky a přijímačky

Podoba přijímacího řízení do bakalářského studia je závislá na zvoleném oboru. Na některé obory má podobu jedno- či dvoukolových přijímacích zkoušek organizovaných fakultou, u některých oborů jsou uchazeči povinni absolvovat Národní srovnávací zkoušky (obvykle test Obecných studijních předpokladů, někdy také test z angličtiny nebo matematiky). Pro přijímací řízení je rozhodující dosažený percentil. Některé obory vyžadují absolvování NSZ i fakultních testů.

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia má zpravidla podobu písemných testů, příp. odborného pohovoru.

Hranice pro přijetí se každý rok liší v závislosti na počtu uchazečů a jejich výsledcích u přijímacích zkoušek. Výsledky SCIO testů se liší podle studijního programu. Statistiky z předchozích let naleznete zde.

 • Elektronická přihláška: 830 Kč
 • Papírová přihláška: 880 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Anglický jazyk

Výsledek pro přijetí: percentil 0

Vyzkoušet test

Matematika

Výsledek pro přijetí: percentil 0

Vyzkoušet test

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: percentil 0

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium a stáž v zahraničí

Fakulta má uzavřeno více než 200 bilaterálních smluv ve státech EU i kandidátských zemích EU. Jako součást Univerzity Karlovy má FSV UK také možnost realizovat výjezdy svých studentů prostřednictvím víc než 70 meziuniverzitních a mezifakultních dohod UK.

Program Erasmus+ nabízí studijní či pracovní výjezd na 1-2 semestry do většiny evropských zemí. V rámci programu CEEPUS lze studovat v zemích střední a východní Evropy a západního Balkánu. Program Aktion nabízí studium v Rakousku, program DAAD naopak v Německu. V rámci programu Freemover si mohou studenti dojednat studium v zahraničí i individuálně. Více informací o studiu v zahraničí naleznete na stránkách fakulty zde.


Ubytování a koleje

Univerzita Karlova nabízí bydlení na 11 kolejích po celé Praze. Ty levnější, jako je například Hvězda nebo Větrník, nabízejí jedno-, dvoj- i trojlůžkové pokoje. Cena za lůžko na měsíc se pohybuje u dvoulůžkového pokoje přibližně okolo 4 500 Kč i se všemi poplatky za spotřebiče. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník, naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK.

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování.


 

Kontakt

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova
Smetanovo nábřeží 995/6
110 01 Praha 1