O nás

Fakulta sociálních věd UK byla založena 1. června 1990 a je tak jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy. Součástí Fakulty sociálních věd UK jsou dvě významná výzkumná pracoviště, a to Centrum pro mediální studia FSV UK (CEMES), které se zabývá především rolí současných českých masových médií ve světovém kontextu a Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK (CESES).

Studijní programy

Hlavním cílem fakulty je rozvíjet pedagogickou a výzkumně – analytickou činnost a rozšiřovat profesní přípravu v klíčových sociálněvědních oborech: ekonomii, komunikačních studiích, mezinárodních teritoriálních studiích, politologii a sociologii. V současné době studuje na Fakultě sociálních věd UK více než 4000 studentů. Z toho 2256 v bakalářském studiu, 1375 v magisterském studiu a 530 v doktorském studiu. Většina oborů je otevírána v českém jazyce, některé též v anglickém jazyce, resp. v německém jazyce. 

Bakalářské programy:

 • Ekonomie a finance
 • Bachelor in Economics and Finance
 • Komunikační studia
 • Teritoriální studia (prezenční studium) 
 • Teritoriální studia (distanční studium) 
 • Česko-německá studia
 • Politologie a mezinárodní vztahy
 • Politologie a veřejná politika
 • Politics, Philosophy and Economics
 • Sociologie a sociální politika
 • Sociologie

Magisterské programy:

 • Ekonomie a finance
 • Master in Economics and Finance
 • Corporate Strategy and Finance in Europe
 • Mediální studia (prezenční studium) 
 • Mediální studia (distanční studium)
 • Žurnalistika
 • Teritoriální studia
 • Německá a středoevropská studia
 • Balkan, Eurasian and Central European Studies
 • European Politics and Society: Vaclav Havel joint Master
 • Master in Area Studies
 • Bezpečnostní studia
 • Mezinárodní vztahy
 • Politologie
 • Geopolitical Studies
 • International Masters in Economy, State and Society
 • International Economic and Political Studies
 • Master in International Relations
 • Master in International Security Studies
 • Sociologie
 • Society, Communication and Media
 • Veřejná a sociální politika
 • Public and Social Policy
 • Sociology of Contemporary Societies
Web

Kde nás najdeš

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova
Smetanovo nábřeží 995/6
110 01 Praha 1

Přihlášky a přijímačky

Řádný termín přijímací zkoušky:

písemná část - 1. 6. 2022 až 17. 6. 2022

Podoba přijímacího řízení do bakalářského studia je závislá na zvoleném oboru. Na některé obory má podobu jedno- či dvoukolových přijímacích zkoušek organizovaných fakultou, u některých oborů jsou uchazeči povinni absolvovat Národní srovnávací zkoušky (obvykle test Obecných studijních předpokladů, někdy také test z angličtiny nebo matematiky). Pro přijímací řízení je rozhodující dosažený percentil. Některé obory vyžadují absolvování NSZ i fakultních testů.

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia má zpravidla podobu písemných testů, příp. odborného pohovoru.

 • Elektronická přihláška: 820 Kč
 • Papírová přihláška: 870 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Anglický jazyk

Výsledek pro přijetí: 0 %

Vyzkoušet test

Matematika

Výsledek pro přijetí: 0 %

Vyzkoušet test

Obecné studijní předpoklady

Výsledek pro přijetí: 0 %

Vyzkoušet test

Aktuality

Doplňující informace

Studium a stáž v zahraničí

Fakulta má uzavřeno více než 200 bilaterálních smluv ve státech EU i kandidátských zemích EU. Jako součást Univerzity Karlovy má FSV UK také možnost realizovat výjezdy svých studentů prostřednictvím 160 meziuniverzitních dohod UK.

Program Erasmus+ nabízí studijní či pracovní výjezd na 1-2 semestry do většiny evropských zemí. V rámci programu CEEPUS lze studovat v zemích střední a východní Evropy a západního Balkánu. Program Aktion nabízí studium v Rakousku, program DAAD naopak v Německu. V rámci programu Freemover si mohou studenti dojednat studium v zahraničí i individuálně. Více informací o studiu v zahraničí naleznete na stránkách fakulty zde.

Ubytování a koleje

Univerzita Karlova nabízí bydlení na 13 kolejích po celé Praze. Ty levnější, jako je například Hvězda nebo Větrník, nabízejí jedno-, dvoj- i trojlůžkové pokoje. Cena za lůžko na měsíc se pohybuje u dvoulůžkového pokoje přibližně okolo 2 700 Kč i se všemi poplatky za spotřebiče. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník, naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK. 

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování.  

Kontakt

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova
Smetanovo nábřeží 995/6
110 01 Praha 1