O nás

Fakulta humanitních studií vznikla v roce 2000 a je nejmladší fakultou Univerzity Karlovy.Není sice už žádný zelenáč, ale je fresh a drží krok s dobou. Nabízí mezioborové vzdělání v řadě humanitních a společenskovědních disciplín (např. historii, filosofii, antropologii nebo sociologii), nezbytné pro porozumění turbulentnímu světu. Ani témata jako AI, tělesnost nebo klimatická změna nejsou jen záležitostí informatiky nebo přírodovědy: dotýkají se lidstva a lidství, humanity. Naše fakulta nabízí možnosti těmto fenoménům porozumět a získat do nich komplexní vhled, který se neomezuje na jedinou perspektivu. Podporuje a realizuje výzkumy všeho, co cloumá veřejnou debatou.

Nepřipravujeme na konkrétní zaměstnání, ale na budoucnost. Studium u nás umožňuje studujícím pohybovat se mezi několika obory a svobodně si vybírat, čemu se budou věnovat. To platí i pro výběr zaměstnání. Naši alumni pracují například v kultuře, médiích a marketingu, státní správě, neziskovém sektoru nebo podnikají. Někteří zůstávají v akademii a prohlubují znalosti svého výzkumného tématu.

Futuristický nádech má i naše nová budova, kam jsme se nastěhovali v roce 2020. Od té doby vyhrála architektonickou cenu, zahrála si v thrilleru i sci-fi a hostila nejeden koncert. Přes veškerý minimalismus myslíme i na pohodlí – studující si mohou odpočinout ve studentské místnosti s pohodlnými křesly, využít  prostornou studovnu v knihovně a v menze, do které vede podzemní chodba, si dát skvělou pizzu. Fakulta sídlí v pražské Tróji, pár zastávek od zoo a jen přes most od Holešovic, kde to tepe. Hned za řekou jsou kavárny, experimentální divadla, bistra, galerie, kluby i antikvariáty.

Studium není jen o sezení u knih. Dobře to vědí naši studující i vyučující, a proto fakulta žije. Chcete poznat spolužáky a spolužačky? Spolek Studenti FHS UK pořádá během roku spoustu v různých hospůdkách a barech. Jste radši na čerstvém vzduchu a ani společenský bzukot vám není cizí? Se včelařským spolkem Pučmeloud můžete pečovat o permakulturní zahradu i úly. Pokud bude váš hlad po vědění přesahovat studijní plán, můžete se účastnit různých konferencí, přednášek hostujících vědců a vědkyň nebo seminářů AI Research Group.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova
Pátkova 2137/5
182 00 Praha 8 - Libeň

Přihlášky a přijímačky

Bakalářský program

Přijímací zkouška je jednokolová a písemná spočívá ve shrnutí cizojazyčného odborného textu a v odpovědích na doplňující otázky. Uchazeč/ka uvede v přihlášce jazyk, s nímž bude pracovat – angličtinu, němčinu, nebo francouzštinu. Volbu jazyka není možné po podání přihlášky měnit. Shrnutí i odpovědi uchazeč vypracuje v češtině nebo slovenštině.

Uchazeč/ka může získat až 20 bodů (10 bodů za shrnutí a 10 bodů za odpovědi na otázky). Hodnotí se zejména smysluplnost a věcná přiměřenost shrnutí a odpovědí. Hodnocení se řídí jednotnými kritérii a prochází následnou supervizí. Vzorové zadání z minulého roku naleznou uchazeči a uchazečky na webu fakulty.

Uchazečům je u zkoušky dovoleno a doporučeno používat donesené tištěné slovníky. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.

Na vypracování přijímací zkoušky je vymezen čas 180 minut.

 

Magisterské programy

Každý z magisterských programů na FHS UK má vlastní přijímací zkoušky, jejich popis naleznete na
webu jednotlivých programů.

Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením:

bakalářské a magisterské programy:

elektronická přihláška 880 Kč

papírová přihláška 930 Kč

doktorské programy:

elektronická přihláška 780 Kč

 • Elektronická přihláška: 880 Kč

Připravte se na přijímačky

Kurz je primárně určen pro uchazeče o bakalářské studium SHV na FHS UK.

Zobrazit přípravné kurzy

Aktuality

Doplňující informace

Fakulta humanitních studií nabízí studium

- 2 bakalářských oborů:

 • Studium humanitní vzdělanosti
 • Liberal Arts and Humanities (výuka v AJ)

Studium humanitní vzdělanosti seznamuje své studenty s humanitními a společenskovědními otázkami. Jedná se tak především o filosofii, historii, psychologii, sociologii, sociální antropologii, jazyky či umění. Studenti se nejprve v prvním ročníku seznámí se základy těchto disciplín, v pozdějších ročnících se zaměří na zvolené téma v jedné z nich, které pak sledují ve své závěrečné bakalářské práci. Následně se mohou dále specializovat v navazujících magisterských programech, ať už na FHS, či jinde.

Počáteční seznámení se s více disciplínami dává studentům široký rozhled, aby byli schopni nahlížet na jednu problematiku mnoha různými náhledy a postupně je spojovat.

Liberal Arts and Humanities je bakalářský studijní program, který je vyučován v anglickém jazyce. Jeho cílem je, stejně jako u Studia humanitní vzdělanosti, poskytnout širokou míru rozhledu v humanitní a společenskovědní oblasti.

- 15 navazujících magisterských oborů:

11 oborů vyučovaných v českém jazyce:

 • Antropologická studia
 • Dějiny moderní evropské kultury
 • Elektronická kultura a sémiotika
 • Filosofie v kontextu humanitních věd
 • Genderová studia
 • Historická sociologie
 • Orální historie – soudobé dějiny
 • Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích
 • Sociální a kulturní ekologie
 • Studia občanské společnosti
 • Teoreticko-výzkumná psychologie

4 obory vyučované v cizím jazyce:

 • Gender studies (AJ)
 • Historical Sociology (AJ)
 • Oral History and Contemporary History (AJ)
 • Deutsche und französische Philosophie (NJ)

- 18 doktorských oborů

 

Doplňující informace:

Výjezdy do zahraničí

Dobrá zpráva pro všechny s toulavýma nohama – naše fakulta spolupracuje v rámci programu Erasmus+ s více než 70 univerzitami ve 23 zemích světa. Přijímací řízení se vypisují dvakrát ročně, stačí se přihlásit, dbát na studijní povinnosti a můžete balit kufry. Krom toho mají na fakultě tradici i vzdělávací výlety, v rámci nichž se studující vydávají na jeden až dva týdny poznávat kulturu, umění a duchovní tradici některé z evropských zemí.

Koleje a menzy

Univerzita Karlova má v Praze několik kolejí, včetně Kolejí 17. listopadu, které jsou hned naproti naší fakulty. Patří k nim i menza a mezi budovami vede podzemní chodba, takže můžete jít z pokoje na oběd, pak rovnou na přednášku a ani se nebudete muset přezout z bačkor. Všechny informace o ubytování a stravování jsou na stránkách kam.cuni.cz.

 

 

 

Kontakt

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova
Pátkova 2137/5
182 00 Praha 8 - Libeň