O nás

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348. Svou prestiž zakládá na bezkonkurenčním počtu oborů, jichž zde lze studovat ve všech formách na tři sta, na hloubce a náročnosti studia a na svém výběrovém charakteru, což dokládá fakt, že se o studium na této fakultě každoročně uchází tisíce zájemců. Na Filozofické fakultě UK studuje přes 6000 studentů.

Aktuálně otevírané studijní programy

Bakalářské studium: 

Andragogika a personální řízení, Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Anglistika – amerikanistika, Archeologie pravěku a středověku, Archivnictví a pomocné vědy historické, Archivnictví a pomocné vědy historické, Asijská studia, Blízkovýchodní studia, Bohemistika pro cizince, Český jazyk a literatura, Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Dějiny umění, Divadelní věda, Estetika, Etnologie a kulturní antropologie, Filmová studia, Filozofie, Fonetika, Francouzská filologie, Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Germánská a severoevropská studia, Hebraistika a židovská studia, Hispanistika, Historie, Historie – evropská studia, Historie se zaměřením na vzdělávání, Hudební věda, Informační studia a knihovnictví, Italianistika, Jazyky a komunikace neslyšících, Jihovýchodoevropská studia, Klasická archeologie, Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Logika, Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch, Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení – angličtina/francouzština/němčina/ruština/španělština, Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Obecná lingvistika, Pedagogika, Politologie, Portugalistika, Psychologie, Religionistika, Ruský jazyk a literatura, Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání, Řecká a latinská studia, Sinologie, Sociální práce, Sociologie, Srovnávací jazykověda, Středoevropská studia, Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Veřejná správa a spisová služba, Východoevropská studia specializace

Navazující magisterské studium:

Andragogika a personální řízení, Anglický jazyk, Anglofonní literatury a kultury, Archeologie pravěku a středověku, Archivnictví a pomocné vědy historické, Asijská studia, Blízkovýchodní studia, Bohemistika pro cizince, Český jazyk a literatura, Český jazyk – specializační studium, Dějiny umění, Divadelní věda, Empirická a komparativní lingvistika, Estetika, Etnologie a kulturní antropologie, Filmová studia, Filozofie, Fonetika, Francouzská filologie, Germánská a severoevropská studia, Hispanistika, Historie – české dějiny v evropském kontextu, Historie – hospodářské a sociální dějiny , Historie – obecné dějiny, Hudební věda, Iberoamerikanistika, Informace, média a knižní kultura, Italianistika, Jihovýchodoevropská studia, Klasická archeologie, Komparatistika, Logic (EN), Logika, Obecná lingvistika, Pedagogika, Politické teorie, Překladatelství: čeština – angličtina/francouzština/němčina/ruština/španělština, Psychologie, Religionistika, Ruský jazyk a literatura, Řecká a latinská studia, Sinologie, Sociální pedagogika, Sociální práce, Sociologie, Středoevropská studia, Studia nových médií, Tlumočnictví: čeština – angličtina/francouzština/němčina/španělština, Veřejná správa a spisová služba, Východoevropská studia, Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství češtiny jako cizího jazyka, Učitelství francouzského jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství historie pro střední školy, Učitelství latinského jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství ruského jazyka pro střední skoly, Učitelství španělského jazyka a literatury pro SŠ

Web

Kde nás najdeš

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky pro jednotlivé programy se liší. Přijímací zkouška může být jednokolová ústní, jednokolová písemná nebo dvoukolová. U dvoukolové zkoušky je vždy 1. kolo písemná část a 2. kolo ústní část. U některých programů je součástí zkoušky test obecných studijních předpokladů (pozn.: jedná se výhradně o vlastní testy Filozofické fakulty UK) či jazykový test. Písemná část může obsahovat uzavřené i otevřené otázky.

Předpokládá se znalost standardních středoškolských disciplín, zřetelný zájem o humanitní a společenské vědy a jejich problematiku, rámcový přehled o vybraném oboru a příbuzných vědních disciplínách.

Plné znění obecných podmínek přijímacího řízení a odborných požadavků konkrétních programů naleznete zde.

Poplatky za přihlášky:

Ke studiu na Filozofické fakultě UK může uchazeč podat libovolný počet přihlášek. Na každý zvolený program podá uchazeč samostatnou přihlášku. Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na této adrese.

 

VÝŠE POPLATKU:

  • 880 Kč za jednu elektronickou přihlášku na program či dvouspecializaci umožňující samostatné studium
  • 440 Kč za jednu elektronickou přihlášku na program či dvouspecializaci neumožňující samostatné studium – je třeba podat nejméně dvě přihlášky
  • 780 Kč za jednu elektronickou přihlášku na program doktorského studia

 

Každá přihláška má vlastní kód (ID webové přihlášky) a poplatek za ni je nutno uhradi samostatně, a to vždy s uvedením odpovídajícího variabilního a specifického symbolu. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

Aktuality

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Možností jak vycestovat za studiem v rámci FF UK je celá řada. Studovat lze v rámci výměnného pobytu za pomoci meziuniverzitních smluv, na letní škole, kdy studium může být uhrazeno při získání stipendia či v rámci jednotlivých programů - např. Erasmus+ (možnost studovat v téměř jakékoliv evropské zemi po dobu 1 - 2 semestrů), CEEPUS (země střední a východní Evropy), Aktion (ČR - Rakousko) Norské fondy a fondy EHP (umožňují studijní pobyt na dobu 3-10 měsíců v Norsku, Lichtenštejnsku či na Islandu) atp. FF UK má uzavřeno více než 180 smluv se zahraničními univerzitami.

Stáže v zahraničí

Studenti mohou rovněž vyjet na zahraniční stáž, např. v rámci programu Erasmus+ na 1-2 semestry či vycestovat jako dobrovolníci. Více informací o stážích a studiu v zahraničí naleznete na stránkách fakulty zde

Ubytování a koleje

Univerzita Karlova nabízí bydlení na 13 kolejích po celé Praze. Ty levnější, jako je například Hvězda nebo Větrník, nabízejí jedno-, dvoj- i trojlůžkové pokoje. Cena za lůžko na měsíc se pohybuje u dvoulůžkového pokoje přibližně okolo 2 700 Kč i se všemi poplatky za spotřebiče. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK. 

Kontakt

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1