Nalezli jsme 180 škol

Na pražskou strojárnu se můžeš přihlásit až do 18. srpna 2024 📅! BUDOUCNOST MŮŽEŠ ZMĚNIT👈🏼

Ústav práva a právní vědy

 • MBA - Management obchodu
 • LL.B. - Právní specializace
 • MBA - Finanční management podnikání

a dalších 31 programů

34 programů

Fakulta ekonomická

 • Podniková ekonomika a management
 • Economics and Management (EN)
 • Ekonomika a management
3 programy

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Bezpečnost a ochrana obyvatelstva
 • Biomedicínské inženýrství
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

a další 4 programy

7 programů

Fakulta sportovních studií

 • Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
 • Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie - specializace Kondiční trénink
 • Tělesná výchova a sport - specializace Regenerace a výživa ve sportu

a další 2 programy

5 programů

Škoda Auto Vysoká škola

 • Řízení lidských zdrojů
 • Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců a nákupu
 • Management obchodu

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

 • Ekonomika a management - specializace Řízení lidských zdrojů
 • Ekonomika a management - specializace Účetnictví a podnikové finance
 • Ekonomika a management - specializace Podnikání a startupy

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Management cestovního ruchu - anglický jazyk
 • Ekonomika a management

a další 3 programy

6 programů

Fakulta životního prostředí

 • Ochrana životního prostředí
 • Obnova krajiny
 • Aplikovaná geoinformatika
 • Environmentální geoinformatika
4 programy

Masarykův ústav vyšších studií

 • Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
 • Projektové řízení inovací
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vysoká škola CEVRO

 • Praxe veřejné správy
 • MPA - Bezpečnostní a krizový management
 • Politologie a mezinárodní vztahy

a dalších 15 programů

18 programů

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Zdravotnické záchranářství
2 programy

Fakulta umění

 • Výtvarná umění
 • Hudební umění
2 programy

Filozofická fakulta

 • Teorie a dějiny novější české literatury
 • Románské jazyky
 • Archeology (EN)

a další 4 programy

7 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Řízení výroby
 • Produktové inženýrství

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Rybářství a ochrana vod
 • Ochrana vodních ekosystémů
 • Fishery and protection of waters (EN)

a další 4 programy

7 programů

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a management
 • Podniková informatika
 • Management regionálního rozvoje

a další 3 programy

6 programů

Fakulta strojní

 • Strojní inženýrství
 • Energetika a procesní inženýrství
 • Výrobní a materiálové inženýrství

a dalších 11 programů

14 programů

University of New York in Prague

 • MBA in Entrepreneurship
 • MBA in Finance
 • MBA in Global Business Services

a další 4 programy

7 programů

Vysoká škola aplikované psychologie

 • Personální a interkulturní management
1 program

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • Sociální aspekty lidských zdrojů
 • Logistika
 • MBA - Digitální ekonomika

a dalších 101 programů

104 programů