Fakulta pedagogická vznikla původně jako pobočka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v roce 1948.

Studijní programy

Fakulta nabízí kromě studia klasických učitelských kombinací (pro MŠ, ZŠ i SŠ) i různé specializace ve vzdělávání jako vizuální kultura pro vzdělávání, výchova ke zdraví a další.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují především v oblasti školství, ve vzdělávacích agenturách a na školských odborech v institucích veřejné správy.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Součástí přijímacího řízení na bakalářské studijní programy je přijímací zkouška založená na znalostech zvoleného oboru. Na některých oborech je zohledněn výsledek státních maturitních zkoušek a je možnost přijetí bez vykonávání přijímací zkoušky.

Přihlášku je možné podat do 31.3. (Bc., Mgr.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v téměř kterékoliv evropské zemi. Studenti fakulty mohou vycestovat do zahrační i v rámci jiných programů. Více informací o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

Západočeská univerzita nabízí studentům ubytování v několik kolejních zařízeních po celé Plzni. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz ZČU zde.