O nás

Fakulta pedagogická ZČU je nejstarší a největší fakultou ZČU v Plzni. Byla zřízena jako pobočka Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Slavnostně byla otevřena dne 14. listopadu 1948.

V roce 1990 se Pedagogická fakulta stala součástí nově vytvořené Západočeské univerzity. Nyní studuje na FPE kolem 3 000 studentů v mnoha typech studijních programů a oborů. Hlavním cílem a posláním FPE ZČU v Plzni je zabezpečovat kvalitní výchovu a vzdělávání učitelů pro všechny typy škol (učitelství pro mateřské školy, učitelství pro základní školy, učitelství pro střední školy).

V rámci celoživotního vzdělávání organizuje fakulta široké spektrum doplňujících a rozšiřujících studijních programů.

Studijní programy

Fakulta nabízí studium tříletých bakalářských studijních oborů vedoucích ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu. Magisterský titul lze získat studiem navazujících magisterských oborů, jednoho neučitelského navazujícícho magisterského oboru či jednoho pětiletého učitelského magisterského oboru. Fakulta nabízí doktorské studium ve třech studijních oborech programu Specializace v pedagogice.

Kde nás najdeš

Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni
Veleslavínova 42
306 14 Plzeň

Přihlášky a přijímačky

Neupřesněno vysokou školou

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Neupřesněno vysokou školou

Kontakt

Fakulta pedagogická

Západočeská univerzita v Plzni
Veleslavínova 42
306 14 Plzeň