Fakulta pedagogická vznikla původně jako pobočka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v roce 1948.

Studijní programy

Neupřesněno vysokou školou

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Neupřesněno vysokou školou

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Neupřesněno vysokou školou