O nás

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara je nejmladší fakultou ZČU a jednou z nejmladších uměleckých vysokých škol v České republice.

Studijní programy

Nabízí studium uměleckých oborů s širokou nabídkou specializací ve výtvarném umění a designu.

Uplatnění

Absolventi se uplatní jako designéři, ilustrátoři, tvůrci multimediálních prezentací, na různých pozicích ve vydavatelstvích, nakladatelstvích, PR a reklamních agenturách i v průmyslu.

Web

Kde nás najdeš

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2954/28
306 14 Plzeň

Přihlášky a přijímačky

Přijímací talentová zkouška se skládá ze dvou částí. V první části se hodnotí uchazečem předložené výtvarné práce. Pro postup do druhé části musí uchazeč získat za práce, předložené v první části, minimálně 10 bodů včetně z maxima 25 bodů. Pro úspěšné vykonání přijímací talentové zkoušky je stanovena hranice získat celkem za první i druhou část min. 75 bodů včetně z maxima 150 bodů.

Přihlášku je možné podat do 30.11 (Bc.), 30.4. (Mg.)

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v téměř kterékoliv evropské zemi. Studenti ZČU mohou vycestovat do zahrační i v rámci jiných programů. Více informací o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

Západočeská univerzita nabízí studentům ubytování v několik kolejních zařízeních po celé Plzni. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz ZČU zde.

Kontakt

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2954/28
306 14 Plzeň