O nás

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara je nejmladší fakultou ZČU a jednou z nejmladších uměleckých vysokých škol v České republice.

Studijní programy

Nabízí studium uměleckých oborů s širokou nabídkou specializací ve výtvarném umění a designu.

Uplatnění

Absolventi se uplatní jako designéři, ilustrátoři, tvůrci multimediálních prezentací, na různých pozicích ve vydavatelstvích, nakladatelstvích, PR a reklamních agenturách i v průmyslu.

Kde nás najdeš

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2954/28
306 14 Plzeň

Přihlášky a přijímačky

Přijímací talentová zkouška na bakalářské obory se skládá ze dvou částí.

1) První část je distanční. Uchazeč na doméně https://domaciprace.fdu.zcu.cz/ uloží elektronické portfolio domácích prací. Ateliérové a oborová komise posoudí kvalitu těchto prací a rozhodnou o jeho případném postupu do druhé části.

2)V druhé části je hodnoceno uchazečem fyzicky donesené portfolio domácích prací a výtvarné úkoly, jež uchazeč realizuje během tří dnů na FDULS. Oborová přijímací komise si vyhrazuje právo nabídnout uchazeči pokračování v druhé části přijímacího řízení v jiné specializaci, než je ta, kterou uvedl uchazeč na přihlášce. Fakultní přijímací komise si vyhrazuje právo po skončení druhé části přijímacího řízení definitivně rozhodnout o přijetí uchazeče do jiné specializaci, než je ta, kterou uvedl uchazeč na přihlášce.

Přijímací talentová zkouška na navazující magisterské obory se koná ve středu 15. 5. 2019. V jejím průběhu je hodnocena kvalita dosavadní tvorby uchazeče prostřednictvím portfolia jeho tvůrčí práce s ohledem na zvolenou specializaci. Portfolio tvoří pouze dvourozměrné práce, nebo data na digitálním nosiči. Podrobnosti o požadavcích na podobu portfolia v jednotlivých ateliérech jsou součástí pozvánky k přijímacímu řízení. Součástí portfolia je fotodokumentace závěrečné kvalifikační prácez předchozího VŠ studia. Mimo rámec hodnocení je s uchazečem vedena v průběhu prezentace portfolia také osobní rozprava.

Přihlášku je možné podat do 30.11.2018 (Bc.), 30.4.2019 (Mg.)

  • Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ lze studovat 1 až 2 semestry na některé z partnerských univerzit v téměř kterékoliv evropské zemi. Studenti ZČU mohou vycestovat do zahrační i v rámci jiných programů. Více informací o studiu v zahraničí naleznete zde.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné se zúčastnit i pracovní stáže v některé z vybraných zemí po dobu 2-12 měsíců. Více informací o pracovních stážích naleznete zde.

Ubytování a koleje

Západočeská univerzita nabízí studentům ubytování v několik kolejních zařízeních po celé Plzni. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz ZČU zde.

Kontakt

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 2954/28
306 14 Plzeň